Nasza księgarnia

Indeks żołnierzy i oficerów epoki napoleońskiej

Posted in Słowniki tematyczne

Copyright © Muiron and Scout

Projekt "Biogramy żołnierzy i oficerów epoki napoleońskiej" powstał w wyniku potrzeby uporządkowania i zgromadzenia danych osobowych uczestników wojen napoleońskich. Osoby inicjujące mają świadomość, że projekt ten jest niejako skazany na długotrwałe poszukiwania i zaangażowanie różnych osób, dotarcie do różnych archiwów oraz źródeł.

---------------------------------------------------------------------------
Litera A
---------------------------------------------------------------------------

ABRAMOWICZ Ignacy; ppor.[1], 13.p huzarów XW [1]
bibliografia:
[1] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, s. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ABRAMOWICZ Józef; por. artyl. 2 batal.[1], kap. pułku artyl. p.[1]
bibliografia:
[1] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, s. I
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ACHMATOWICZ (imię?); por.[1], 2.pu gal.[1] uwoln. 08.10.1809
bibliografia:
[1] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AKSAMITOWSKI (Axamitowski)[2] , Wincenty; gen. bryg.[2]
Data ur: 15 września 1760[1] (1766[2])
Miejsce ur.: Kamieniec Podolski [1]
Rodzina: ....
Data śmierci: zmarł 13 stycznia 1828 [1] (1827 [2])
Miejsce śmierci: Warszawa [1]
Miejsce pochówku: ...
Edukacja: od 1774 Szkoła Artylerii Koronnej [1]
Przebieg służby wojskowej:
   1781 - podporucznik w artylerii polskiej,
[2]
   1783 - porucznik w artylerii polskiej,
[2]
   1788 - kapitan w artylerii polskiej,
[2]
   1792 - uczestnik kampanii
[1]
   1794 - uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej,
[2]
   1797 - szef artylerii w Legionach Polskich posiłkowych Lombardii,
[1]
   - ppłk. w Legionach Polskich posiłkujących Lombardię,
[2]
   - brał udział w obronie Mantui (Mantova),
[1]
   - w niewoli austriackiej
[1]
   1798 - uczestnik kampanii we Włoszech,
[2]
   1799 - uczestnik kampanii we Włoszech,
[2]
   1801 - uczestnik kampanii we Włoszech,
[2]
   1802 - dowodzi 114 półbrygadą do momentu jej wyjazdu na Santo Domingo
[1]
   1802 - pułkownik,
[2]
   służy w Armii Francuskiej
[1]
   1805 - uczestnik kampanii w Niemczech,
[2]
   1806 - uczestnik kampanii w Prusach,
[2]
   1806 - komendant placu w Poznaniu,
[1]
   1806 - 13 list. - awans na generała brygady,
[1]
   przebywa we Francji,
[1]
   1812 - komendant placu w Poznaniu,
[1]
   szef sztabu marsz. Murata (Króla Neapolitańskiego)
[1]
   1813 - dowodzi kawalerią w dywizji gen. J.H. Dąbrowskiego w Saksonii,
[1]
   1814 - wraca do kraju, komendant Departamentu Siedleckiego
[1]
   1816 - bierze dymisję
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje:
   - skłócony z ks. Józefem Poniatowskim
[1]
   - ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim (kawaler VM),
[2]
   - ozdobiony Legią Honorową (oficer, 1000 fr.),
[2]Wykaz pism jego autorstwa: ....
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 294
[2] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. 44-45
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDRYCHIEWICZ, Walenty; 20. XII. 1806 por. 5.V. 1808 kpt 21pp, bibliografia:
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 273)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTOSIEWICZ Michał; ppor. 3.pp, por. 7.pp, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------
APOZNAŃSKI Józef; ppor. 3.pp, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------------------------------------
AZUROWICZ Tomasz; ppor. 3.pp 17/VII, 1811, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera B
---------------------------------------------------------------------------
BABSKI, - kapitan w pułku Krakusów
- ranny10 września 1813 r. w Saksonii podczas zwiadu
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BALICKI, Józef; ppor. 3.pp,
bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANNET, Jan, płk
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - stoi na czele Wydziału ekspedycyjnego Ministerstwa Wojny XW
[1]bibliografia:
[1]Staszewski"Ministerium wojny Księstwa Warszawskiego "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARANKIEWICZ, Szymon - kapitan, płatnik pułku kirasjerów (14-tego), bibliografia:
Stanisław Małachowski-Łempicki, [i]Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821
, wyd. przez Polską Akademię Umiejętności, Kraków, rok 1929, poz. 85 w spisie, str.60
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BIAŁKOWSKI, Antoni;
Data ur: 13 czerwca 1788 [1]
Miejsce ur.: Poznań [1]
Rodzina: ....
Data śmierci: zmarł 30 stycznia 1852 [1]
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: w Leśnie [1]
Edukacja: -
Przebieg służby wojskowej:
   1806 - wstępuje do Wojska Polskiego do (4pp., przemianowanego na) 12 pp
[1]
   1806 - bierze udział w kampanii zimowej 1806 (m.in. Gdańsk, Frydland),
[1]
   1809 - udział w kampanii,
[1]
   1812 - udział w kampanii,
[1]
   1813 - udział w kampanii (Drezno, Lipsk),
[1]
   1813 - udaje się do Francji z wycofującym Wojskiem Polskim,
[1]
   1813 - w składzie oficerskiej gwardii honorowej
[1]
   - w składzie eskorty honorowej odprowadzającej zwłoki ks. J.Poniatowskiego do Kraju,
[1]
   1814 - kontynuuje służbę w Wojsku Polskim Królestwa Polskiego
[1]
   1830 - w powstaniu listopadowym dowodzi 18 ppl
[1]
   1831 - skorzystał z amnestii, wrócił do Kraju, osiedlił się na Podlasiu
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: ...
Wykaz pism jego autorstwa: autor pamiętników
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 294
Ikonografia: ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIELIŃSKI, Julian; 20. XII. 1806 por 7ppl, 11.V. 1808 kpt, 1812 w niewoli angielskiej do której dostał się w Hiszpanii. Od 1813 w 4ppl. Służył następnie w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 273)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIERNACKI, Paweł;
Data ur: 1740 [1]
Miejsce ur.: -
Rodzina: ....
Data śmierci: zmarł 23 września 1826 [1]
Miejsce śmierci: Bartochów [1]
Miejsce pochówku: -
Edukacja: -
Przebieg służby wojskowej:
   - uczestnik Konfederacji Barskiej,
[1]
   1792 - brygadier Kawalerii Narodowej,
[1]
   1806 - organizuje jazdę w Legii Poznańskiej gen. J.H. Dąbrowskiego
[1]Działalność cywilno-polityczna:
   - poseł na Sejm,
[1]
   - członek Rady Nieustającej i Komisji Skarbowej,
[1]Dodatkowe informacje: ...
Wykaz pism jego autorstwa: ...
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 294
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIESIEKIERSKI, Franciszek; ppor. 4.bat. strz. 30/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BITTNER, Maciej; kpt. 3.pp, szef bat. 28.VII.1812 r.,
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLECHAMPS, Hipolit; ppor. nadliczbowy 2/XI 1808, por. aktualny 3.pp 5/VI 1809, por. adjunkt szt. gł., kpt. 12/I 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLUMER, Ignacy; szef bat. 6.pp, major 6.pp gal-fr. 21/VII 1809, potem 17.pp, pułkownik 3.pp 19/VIII 1812 mianowany przez Napoleona
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BŁĘDOWSKI, Aleksander; 1809 kpt w 16 pułk jazdy, bibliografia:
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOCHIŃSKI, Jan; ktp. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOGUCKI Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOGUSŁAWSKI, Ludwik; 9. XII. 1806 por 2pp, 1807 kpt. Po zdobyciu smoleńska awansowany przez Napoleona na szefa batalionu.. Po 1815 służy w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 273)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOLESTA, Ignacy; szef bat. 3.pp 19/XI 1808, major 8.pp 27/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BONIUSZO, Ignacy; ppor. 3.pp, por. 5/XI 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOROWSKI, Leon; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORUDZKI, (imię?); ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORUŃSKI, Andrzej; ppro. 3.pp 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRONIKOWSKI, Jan; por. 3.pp, kpt. 5.pp gal-fr. 19/X 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRONIKOWSKI, Mikołaj;
Data ur: 6 stycznia 1767 [1]
Miejsce ur.: -
Rodzina: ....
Data śmierci: zmarł 23 stycznia 1817 [1]
Miejsce śmierci: Warszawa
Miejsce pochówku: -
Edukacja: Sakoła Wojskowa w Berlinie
Przebieg służby wojskowej:
   1792 - udział w kampanii
[1]
   1794 - udział w Insurekcji Kościuszkowskiej
[1]
   1809 - udział w bitwie pod Raszynem,
[1]
   1809 - powołany do sztabu Napoleona, rozpoczyna formowanie II Legii Nadwiślańskiej, przekształconej w 4 pp Legii Nadwiślańskiej
[1]
   1810 - 1811 - udział w wojnie w Hiszpanii jako dowódca brygady w korpusie marsz. Sucheta,
[1]
   1812 - wraca do Kraju,
[1]
   1812 - komendant placu Mińska (białoruskiego),
[1]
   1812 - organizuje obronę na linii Berezyny, rozbity pod Kojdanowem,
[1]
   1813 - dowodzi brygadą w korpusie marsz. Victora,
[1]
   1813 - ranny w bitwie narodów pod Lipskiem, dostał się do niewoli
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: ...
Wykaz pism jego autorstwa: autor pamiętników
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 295
Ikonografia: ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BROSTEK vel WRZOSEK Jan, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: wieś Łazy w Pow. Przesnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRUZIŃSKI, Ignacy; ppor. 16.pp, do 3.pp 5/IV 1810, por. 18/XI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRZECHWA, Rafał; por. 16.pp, do 3.pp 4/IV 1810, uwolniony ze słuzby 9/VIII 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRZOSTOWSKI, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1813 pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUCHOWIECKI, Jacenty; ppor. 16.pp, do 3.pp 5/IV 1810, uwoln. 19/VII 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUDZISZCZAK Franciszek, - żołnierz 9.pp
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: u Weteranów
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUKOWSKI, Ludwik; 9. VIII 1809 kpt 10p.huzarów. 1813 szef szwadronu. Po 1815 służył w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 274)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUJALSKI, Jan - kapitan pontonierów - należał do loży Świątyni Izis w roku 1811-1812, bibliografia: Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, wyd. przez Polską Akademię Umiejętności, Kraków, rok 1929, poz. 350 w spisie, str.71
---------------------------------------------------------------------------------------------
BUJALSKI Wawrzyniec - "w wojsku polskim zostaiący", 22V1813 r., bibliografia:
Akta metrykalne parafii rzymsko - katolickiej w Czernikowie, Archiwum Państwowe Włocławek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUŁAWECKI, - porucznik saperów - należał do loży Świątyni Izis w roku 1811-1812, bibliografia: Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, wyd. przez Polską Akademię Umiejętności, Kraków, rok 1929, poz. 354 w spisie, str.71
--------------------------------------------------------------------------------------------
BURZYŃSKI, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 29 grudnia 1812 w okolicach Labiau
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------
BUSZYŃSKI, Stefan - porucznik kawalerii - należał do loży Świątyni Izis w roku 1811-1812, bibliografia: StanisławMałachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, wyd. przez Polską Akademię Umiejętności, Kraków, rok 1929, poz. 367 w spisie, str.71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera C
---------------------------------------------------------------------------

CEBULSKI, Ignacy; major 3.pp, uwoln. 8/X 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEGLIŃSKI, Paweł; ppor. 16.pp, do 3.pp 4/IV 810, por. 17/VII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHMIELECKI, Antoni Stanisław; ppor. 3.pp, por. 7/XI 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHMIELECKI, Stanisław; ppor. 3.pp, por20/III 1809, kpt. 17/VII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHOYNOWSKI, Fabjan; por. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHRZCZOWICZ, Antoni; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIEMIENIEWSKI, Antoni; por. 3.pp, uwoln. 2/III 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CICHOCKI, Dominik; por. [1]
Data ur: 21 września 1781 [1]
Miejsce ur.: Kopice pod Siedlcami [1]
Rodzina: ....
Data śmierci: -
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku:
Edukacja: -
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - wstępuje do Pułku Szwoleżerów Gwardii
[1]
   - udział w wojnie w Hiszpanii,
[1]
   - udział w kampanii austriackiej,
[1]
   1812 - przeniesiony do 3 Pułku Litewskich Szwoleżerów Gwardii,
[1]
   - udział w kampanii rosyjskiej
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: ...
Wykaz pism jego autorstwa: autor pamiętników
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 296
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIOTKUWICZ, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 29 grudnia 1812 w okolicach Labiau
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYBULSKI, (imię?); podporucznik w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem [1813]
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZAŁCZYŃSKI, Alojzy; ppor. 3.pp, por. 7/X 1808, kpt. 17/VII 1811, szef bat. 4.pp, do 18.pp lit.
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZAŁCZYŃSKI, Józef; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 7/XI 1810, kpt. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZARNOCKI (Czarnecki), Szymon; ppor. 3.pp 7/V 1808, por. 4/VII 1809, kpt. 5/XI 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZARNOMSKI, Franciszek; 11.VIII 1807 ppor 4p jazdy, 1810 kpt. Ranny i dostaje się do niewoli rosyjskiej w kampanii 1812r. Po 1815 służy w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 274)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZAYKOWSKI, Antoni; por. 3.pp, uwoln. 29/VIII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZEKIERSKI, Walenty; ppor. 3.pp, por. 20/V 1809, kpt. 9/IX 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZOSNOWSKI, Andrzej; ppor. 3.pp, uwoln. 28/IV 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZYR, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 4 stycznia 1813 w potyczce w Brandenburgii
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZYŻEWSKI Józef; 9.XII. 1806 kpt., 1.I. 1811 mjr, 29. XI. 1815 płk. W armii Królestwa Polskiego dosłużył się stopnia generała brygady.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. s. 261
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera D
---------------------------------------------------------------------------

DAHLEN, Antoni; por. adj. 3.pp, kpt. 4/I 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANIELSKI, Antoni; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĄBROWSKI Adam, - wachmistrz daw. Gwardyi
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w gminie Jabłorowskiej w Powiecie Przasnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĄBROWSKI, Antoni; por. adj. 3.pp, kpt. 1.pp gal-fr. 5/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĄBROWSKI, Jakób; por. adj. 3.pp, kpt. 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĄBROWSKI, Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĄBROWSKI, Maciej; kpt. 3.pp, szef bat. 17.pp 28/VIII 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DŁUSKI, Mamert; 1809 ppor w 3pjazdy. 28.VIII. 1810 kpt 14p.kirasjerów. 1812 szef szwadronu a 1813 w 6 p.uł. 1815-18 służył w armii Królestwa Polskiego, bibliografia;
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBROWOLSKI, Walenty; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBRSKI, Józef, kapitan, bibliografia:
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1818 r., Archiwum Państwowe Włocławek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOBSKI, Dobrski?, Apolinary, porucznik WP, Akt nr. 121, 22.VIII.1809, bibliografia:
Akta Notariusza Marcelego Mellera z Lipna, Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DULFUS, Henryk; kpt. 7/IX 1808, szef bat. 3.pp 20/X 1808, do 8.pp 27/V 1809, major 19.pp 27/XII 1811(?), do 8.pp 2/I 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DZIEKOŃSKI, Kazimierz; 1806 adjutant Poniatowskiego. w stopniu kpt,10.IV mjr a 1.01. 1813 płk w armii Królestwa Polskiego dosłużył stopnia generała brygady.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 262)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DZIERZBICKI, Szymon; ppor. 3.pp, por. 5/XI 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DZIEWANOWSKI, Aleksander; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera E
---------------------------------------------------------------------------

ERTMAN, (imię?); porucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 22 grudnia 1812 w okolicach Tylży
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTKO, Sykstus; płk.[1], gen.bryg.[1],
Data ur: 1776 [1]
Miejsce ur.: Brześć Litewski [1]
Rodzina: siostrzeniec Tadeusza Kościuszki [1]
Data śmierci: październik 1813 [1]
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: ...
Edukacja: -
Przebieg służby wojskowej:
   1791 - rozpoczyna służbę w Korpusie Inżynierów,
[1]
   1794 - udział w Insurekcji Kościuszkowskiej
[1]
   1797 - przedostaje się do Włoch, do Legionów Polskich (walczył: Trebbia),
[1]
   1805 - udział w bitwie pod Castelfranco,
[1]
   1807 - szef batalionu w Legii Polsko-Włoskiej, później Legii Nadwiślańskiej
[1]
   1808 - podczas oblężenia Saragossy otrzymuje etat płk 3 pp Legii Nadwiślańskiej,
[1]
   1812 - od stycznia na etacie płk. 4 pp Legii Nadwiślańskiej,
[1]
   1812 - w marszu na kampanię rosyjską pozostaje w Warszawie,
[1]
   1813 - w lipcu nominowany do stopnia gen.bryg.
[1]
   1813 - w bitwie narodów pod Lipskiem kula armatnia strzaskała mu biodro, dostał się do niewoli.
[1]
   1813 - kilka dni po bitwie narodów pod Lipskiem umiera
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje:-
Wykaz pism jego autorstwa: -
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 297
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EYSENBACH, Wawrzyniec; kpt. 3.pp, szef bat. 27/V 1809, poległ pod Sandomierzem 6/VI 1809, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera F
---------------------------------------------------------------------------

FRIDERICI, (Jan) Franciszek; por. 3.pp, kpt. 20/V 1809, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Litera G
---------------------------------------------------------------------------

GĄSINOWSKI, Jan; ppor. 3.pp, uwoln. 7/III 1812, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GAWROŃSKI, Stanisław 17. VIII 1809 ppor. 13p.jazdy, 1810 por. 1812 dostaje się do niewoli rosyjskiej, bibliografia:
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GODEBSKI, Cyprian; płk
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - stoi na czele Wydziału etatowego Ministerstwa Wojny XW
[1]bibliografia:
[1]Staszewski"Ministerium wojny Księstwa Warszawskiego "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GODLEWSKI, Jan; kpt. 5.pp, szef bat. 3. pp 27/V 1809, major 9.pp, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski [i]"Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814",
Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOLIŃSKI, (imię?); kapitan w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem [1813]
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOŁKOWSKI, Józef; por. 3.pp, kpt. kwaterm. 4/III 1808, uwoln. 7/ XI 1810, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GORECKI(Górecki?), Antoni; ppor. 3.pp, por. 29/VIII 1810, kpt. 23/XI 1810, uwoln. 9/V 1811, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GORECKI, Antoni; ppor. 3.pp, por. adj. pol. 19/VI 1812, uwoln. 3/I 1813, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRABSKI, Wawrzyniec; kpt. 3.pp, uwoln. 4/I 1809, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROCHOLSKI, Kazimierz, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w Borycach w Pow. Pułtuskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUSZCZYŃSKI Albert, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Liszewo w Ekon. Lipnowskiey
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUSZECKI, Wojciech; ppor. 16.pp, do 3.pp 5/IV 1810, umarł 30/XI 1810, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRZEMSKI, (imię?); oficer (stopień?) 3.pp, uwoln. 3/I 1808, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera H
---------------------------------------------------------------------------

HALLER, Jan; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 28/X 1809, uwoln. 18/III 1811, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERSZTOPSKI, Stanisław; ppor. 3.pp 22/III 1809, por. 4/VII 1809, kpt. 21/I 1813, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOFFMANN, Jan; kpt. 2.pp, szef bat. 20/VI 1809, major 3 pp, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HORNOWSKI, Józef; szef bat. 3.pp, major 2.pp 10/IX 1808, płk 20/VI 1809, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera I
---------------------------------------------------------------------------

ICHNATOWICZ Jan; ppor.[1], bat zaprz. 29.04.1812 [1]
bibliografia:
[1] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, s. XV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDZIŃSKI Wincenty; ppor. szkoły art. i inż.[1], uwoln. 20.11.1809 [1]
bibliografia:
[1] Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, s. XV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IWASZKIEWICZ, Anzelm; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 2/IV 1811, do 10.pp 1/VI 1811, do 6.pp 30/XI 1811, do 3.pp 14/XII 1811, kpt.
Bronisław Gembarzewski [i]"Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera J
---------------------------------------------------------------------------

JAKUBOWSKI, Ignacy; ppor. 3.pp 7/VI 1808, por. 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JANCZAK, Stanisław, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Gulczew w Pow. Wyszogrodzkim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JANOWSKI, Antoni; ppor. 3.pp 4/VII 1809, por. 14/VII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JARACZEWSKI, Adam; 2.XI. 1807 ppor 4p. jazdy,18.V. 1809 w pułku szwolezerów gwardii w stopniu por. II klasy, 17.II. 1811 por I klasy 2 puł.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 281-282)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JARMUZIEWICZ,, Piotr; ppor. 3.pp 29/VIII 1808, por. 28/X 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JASIŃSKI, (imię?); porucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 29 grudnia 1812 w okolicach Labiau
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JASTRZĘBOWSKI, Józef; ppor. 3.pp, uwoln. 10/VI 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAWASZKIEWICZ, (imię?); porucznik w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem [1813]
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JERZMANOWSKI, Aleksander; ppor. 3.pp 7/VI 1808, uwolniony 28/VI 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JERZMANOWSKI, Maksymilian; ppor. 3.pp, por. 9/IX 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera K
---------------------------------------------------------------------------

KAŁUŻYŃSKI, Henryk; ppor. 3.pp 7/VI 1808, por. 2.pp gal-fr., kpt. 1/X 1810, uwoln. 23/IV 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KANIEWSKI, Stanisław; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENDZIERSKI, Antoni, porucznik weteranów legii (?)
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1818 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLUCZEWSKI Franciszek, - żołnierz daw. Gwardyi
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Krasne w Pow. Przasnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOCHANOWSKI, Ksawery; ppor. 3.pp, por. 4/VI 1808, kpt. 4/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOLĘDOWSKI, Jan; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMOREK, Karol; ppor. 3.pp 20/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONARSKI, Tomasz; 1.I 1809 kanonier, 9.XI. 1810 por I klasy, 1812 kpt II klasy.. potem służy w armii Królestwa Polskiego w artylerii.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONOPKA, Jan, "kapitan woyska polskiego",
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 12 I 1816 r., Archiwum Państwowe Włocławek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORBUT, (imię?); porucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 4 stycznia 1813 w potyczce w Brandenburgii
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORDUSZEWSKI Woyciech, - kapral w Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: wieś Kobieski w Przasnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORNOWSKI, (imię?); porucznik w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem [1813]
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORYCKI, Antoni; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 28/X 1809, kpt. 24/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORYTKOWSKI, Marcin; por. 4.pp gal-fr, do 3.pp 4/IV 1810, uwoln. 14/VII 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSIARKIEWICZ, Stanisław; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 2/IV 1811, uwoln. 14/X 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSOBUCKI Woyciech, - żołnierz 4pp.
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Rypin w pow. Lipińskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSSOBUDZKI, Wincenty; por. 3.pp, uwoln. 18/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSSOWSKI, Jan; ppor. 3.pp, por. 4/I 1809, kpt. 3.pp gal-fr. 9/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSSOWSKI, Kajetan; kpt. 3.pp, umarł z ran w 1809 roku
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSSOWSKI, Józef; por. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOWALSKI, Makary; kpt. 4.pp gal-fr., do 3.pp 4/IV 1810, do 5.pp 4/IV 1812, reformowany 27/IV 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOZACZEWSKI, Jędrzej; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOZIODULSKI(Kozietulski), Franciszek; por. 3.pp, kpt. 4/VII 1809, uwoln. 21/III 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOZŁOWSKI, (imię?); major w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 22 grudnia 1812 podczas odwrotu w walce z kozakami
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOŹLIK Albert, - kapr. w Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w Pułtusku
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRAJEWSKI, Jan; kpt. adj. 4.pp, do 3.pp 19/X 1808, kpt. 1.pp gal-fr. 5/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KURKOWIECKI, Jan; szef bat. 1.pp, major 3.pp 19/X 1808, pułkownik gal-fr., do 2.pp 20/III 1810, generał brygady
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRYSIŃSKI, Jan; 2.III 1807 kpt 1 baterii artylerii w legii Poniatowskiego od 15. IV dowódca tej baterii, 25. I. 1809 mjr w konnym p.artylerii. W 1813 organizował obronę Modlina. Od 1815 w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRZEMIENIEWSKI, Franciszek; ppor. 3.pp, do niewoli 7/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRZYWKOWSKI, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 4 stycznia 1813 w potyczce w Brandenburgii
ranny 13 lutego 1813 w potyczce pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUCZBORSKI, (Marcin?); por. 5.pp gal-fr., do 3.pp 10/VII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUCZBORSKI, Marcin; kpt. 20pp 11/IX , prawdopodobnie z por. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUCZEWSKI, Aleksander; ppor. 16.pp, do 3.pp 5/IV 1810, por. 5/XI 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KURYCYUSZ, Stanisław; kpt. 3.pp, szef bat. 4/VII 1809, do gwardii ces. w 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUROWSKI, Józef Jan; por. 3.pp, kpt. 5/VI 1809, do 5.pp gal-fr. 4/XI 1809, uwoln. 19/IV 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUROWSKI, (imię?); kapitan w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KWIATKOWSKI, (imię?); chirurg pułku w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 18 grudnia 1812 podczas odwrotu
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera L
---------------------------------------------------------------------------

LABIŃSKI, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1813 w potyczce pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LASOCKI, Karol; ppor. 3.pp, bibliografia:
Bronisława Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LASOCKI, Teodor; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813, bibliografia:
Bronisława Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LELEWEL, Prot; ppor. 3.pp, por. 2/VIII 1811, adjutant gen. br. Żółtowskiego 1/V 1812, kpt. adj. 12/V 1812, bibliografia:
Bronisława Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEMAŃSKI, Ludwik; ppor. 3.pp, por. 17/V 1808, kpt. 5/VI 1809, bibliografia:
Bronisława Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LESZCZYŃSKI, Alojzy; ppor. 3.pp, por. 2/VII 1813, bibliografia:
Bronisława Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEWANTY Fedorów, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Radzonowo w Wyszogrodzkim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEWIŃSKI, Jakub; 1808 ppor, 1809 adjutant w 8ppl i w XI.1808 por. 26.VIII. 1811 kpt, W kampanii 1812 szef sztabu 7 dyw. jazdy. Od 1815 w armii Królestwa Polskiego, bibliografia:
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera Ł
---------------------------------------------------------------------------

Łętowski, Jan Feliks; ppor. 3.pp 5/VI 1809, por. 17/VII 1811, w niewoli 7/IX 1812, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łobodzki, Wiktor; kpt. 3.pp, uwoln. 27/VII 1808, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łoski, Hipolit; ppor. 3.pp 27/VII 1808, por. 20/V 1809, do 16.pp 10/VII 1811, kpt., bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łowczewski, Kazimierz; ppor. 16.pp, do 3.pp 5/IV 1810, umarł 10/XI 1810, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łuszczewski, Leon; ppor. 3.pp, bibliografia:
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera M
---------------------------------------------------------------------------

MAFLER, Feliks; ppor. 3.pp 27/VIII 1807, por. 27/VII 1808, kpt. 2/IV 1811, do 5.pp 1/VI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAKOWSKI, Ludwik; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKOWSKI, Adam; kpt. 3.pp, do gwardii pieszej siedl. 15/VI 1809, uwoln. 24/VIII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKOWSKI, Jan; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 11/XII 1809, poległ 7/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKOWSKI, Józef; ppor. 3.pp, por. 13/III 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARTINIEWICZ, (imię?); w pułku Krakusów
ranny pod Lipskiem [1813]
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MICHAŁOWSKI, Antoni; ppor. 3.pp, por. 20/V 1809, kpt. 2/VIII 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MŁOKOSIEWICZ, Franciszek; 1806 por w 4pp, 5.I. 1807 kpt 1. IX. 1812 szef batalionu. 1815-17 w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 283)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MORYCKI, Jan; por. 3.pp 27/VII 1808, kpt. 27/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOSAKOWSKI Jan, - żołnierz 4.pp.
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Głuchów koło Lipna
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MROZIK, Jakób, grenadier 2 kompanii Legii Nadwiślańskiej,
22.08.1811 Akta notariusza Podleckiego z Ostaszowa, notatki własne
--------------------------------------------------------------------------------------------
MUCHOWSKI, Paweł; 3. I. 1807 ppor w 9pp, 16. VII. 1807 por, 4.III. 1808 kpt. 1814 dowódca 4ppl. 1815-17 służył w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 283)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUSZYŃSKI, Bartłomiej, "w 1809 poszedł w służbę woyskową"
Akta notariusza Marcelego Mellera z Lipna, akt nr 133, 28 IX 1809, Archiwum Państwowe Włocławek
------------------------------------------------------------------------------------------------
MYSZKOWSKI, Jan, ur. 1784 r. w departamencie płockim s. Marcina i Zofii, fizylier Legii Nadwiślańskiej, zwolniony z wojska ze względu na kontuzję 27.07.1809 r
dokument zwolnienia ze służby, zbiory własne
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera N
---------------------------------------------------------------------------

NIEDOBYLSKI Walenty; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
------------------------------------
NIEDŹWIECKI Bogumił; ppor. 3.pp mianowany przez cesarza Napoleona w 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
------------------------------------
NIERACKI Jędrzej; por. 3.pp, uwoln. 28/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
------------------------------------
NOWICKI, Szymon; ppor. 3.pp, por.18/VII 1808, kpt. 4/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
------------------------------------
NOWICKI, Wincenty; ppor. 3.pp, por. 20/V 1809, kpt. 3/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera O
---------------------------------------------------------------------------

OBERTYŃSKI, Józef; kpt. 3.pp, szef bat. 14/IX 1808, major 1.pp 24/IX 1809, do 8.pp, do 13.pp 2/I 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
----------------------------------
ODOLSKI, Józef; ppor. 3.pp 20/V 1809, por. 23/Xi 1810, do 5. Pp 1/VI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
----------------------------------
OKOSKI, Jan; kpt. 4.pp, do 3.pp 7/X 1808, uwoln. 7/X 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
OLSZEWSKI, Jan; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OLSZEWSKI Józef, - sierżant w Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w gminie Lipna
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
---------------------------------
OSSOWSKI, Józef; kpt. 3.pp, reformowany 12/I 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
OSTASZEWSKI, Kajetan; ppor. 3.pp, por. 4/VII 1809, kpt. adj. maj. 5/I 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
OTTO, Jakób; kpt. art.
zmarł w 1843, w wieku lat 70.
nagrobek znajduje się na cmentarzu Ewangelicko-Augsburski przy ul Młynarskiej w Warszawie.
---------------------------------
OTWINOWSKI, Franciszek; kpt. 3.pp, uwoln. 23/III 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
OZWALDOWICZ, Antoni; por. 3.pp, uwoln. 13/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
OŻAROWICZ, Tomasz; ppor. 3.pp 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Litera P
---------------------------------------------------------------------------
PIWNICKI, Jan, Melchior, s. Dominika i Heleny z Konarskich, kapitan 4 pułku strzelców konnych, kawaler Krzyża Wojskowego
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1818 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------
PAPROCKI, Romuald, "dawnej jazdy polskiey pułkownik"
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1818 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------
PASZKOWSKI, Dominik; ppor. 3.pp, do 2.pp 27/III 1809, por. 18/X 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PAWŁOWSKI, Floryan; por. 3.pp, uwoln. 13/VII 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PAWŁOWSKI, Leon; por. 3.pp 18/VII 1808, kpt. 11/XII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PIECHOWSKI, Jan; ppor. 3.pp 5/VI 1809, uwoln. 8/I 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PIETRUSKI, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny w sierpniu 1813 w rekonesansie w okolicach Hamburga
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------
PIOTROWSKI, Tadeusz; szef bat. 3.pp, major 1.pp 16/IX 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PLEŚNIARSKI, Stanisław; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PŁACHICKI, Władysław, kapitan, kawaler Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1817 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------
PŁONCZYŃSKI, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1813 pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------
PŁOŃSKI, Edward; ppor. 3.pp, adj. pol. gen. Żółtowskiego 21/XII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Aleksander; ppor. 3.pp, por. 6/V 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Damazy; ppor. 3.pp, por. 13.pp 20/VII 1808(?), uwoln. 14/V 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Feliks; ppor. 3.pp, poległ pod Możajskiem 7/IX 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Joachim; ppor. 3.pp 20/V1809, por. 11/XII 1809, kpt. adj. maj. 5/I 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Teodor; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Wincenty; maj. 3.pp, pułkownik 10/IX 1808 jako dyr. korpusu kadetów w Kaliszu
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
PODCZASKI, Władysław; ppor. 3.pp, por. 1.pp 1/II 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLISZAK Paweł, - żołnierz 4.pp
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w gm. Gulczew w Wyszogrodzkim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------
POŁOŃSKI, Józef; kpt. 3.pp, szef bat. strz. 4/VIII 1809, do 12.pp 5/IV 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
POMORSKI, (imię?); podporucznik w pułku Krakusów
ranny 30 marca w obronie Paryża
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------
PONIATOWSKI, książę Józef; gen. dyw., Wódz Naczelny Wojska Polskiego, marsz. Francji,
Data ur: 7 maja 1763 [2]
Miejsce ur.: Wiedeń [1][2], pałac Kinskych przy Herrengasse [1]
Rodzina: ojciec - Andrzej Poniatowski (starosta rycki, generał), matka - Teresa z Kinskych Poniatowska
Data śmierci: zginął 19 października 1813 w bitwie narodów tonąc w rz. Elsterze [2]
Miejsce śmierci: Lipsk [2]
Miejsce pochówku: Kraków, Katedra na Wawelu.
Edukacja: od 1774 Szkoła Artylerii Koronnej [2]
Przebieg służby wojskowej:
   - służbę wojskową rozpoczyna w Wojsku Austriackim
[2]
   1789 - przybywa do Polski, awans na gen.mjr, dowództwo dywizji bracławskiej
[2]
   1791 - osłania "zamach stanu" 3 maja,
[2]
   1791 - otrzymuje dowództwo wojsk broniących Ukrainy,
[2]
   1792 - bierze udział w kampanii (sukces pod Zieleńcami),
[2]
   - podaje się do dymisji po przystąpieniu przez Króla S.A.Poniatowskiego do Targowicy,
[2]
   - emigruje przez Wiedeń do Belgii,
[2]
   1794 - wraca do Kraju,bierze udział w obronie Warszawy,
[2]
   - pozostaje w Kraju,
[2]
   1806 - 6 grudnia obejmuje dowództwo nad powstającym Wojskiem Polskim,
[2]
   - zostaje Dyrektorem Wojny w Komisji Rządzącej Księstwa Warszawskiego,
[2]
   - sprawuje dowództwo Legii Warszawskiej Wojska Polskiego
[2]
   1809 - dowodzi Wojskiem Polskim w wojnie austriacko - polskiej (dowodzi pod Raszynem, wchodzi do Krakowa),
[2]
   1811 - kilka miesięcy przebywa w Paryżu w sprawach Polski rozmawiając z Napoleonem,
[2]
   1812 - dowodzi V korpusem Wielkiej Armii w kampanii rosyjskiej,
[2]
   - otrzymuje ranę i przekazuje etat Wodza Naczelnego przed bitwą nad Berezyną,
[2]
   - wraca do Warszawy, obejmuje etat Wodza Naczelnego i odbudowuje Wojsko Polskie,
[2]
   1813 - wycofuje się z resztkami Wojska Polskiego przez Morawy i Czechy do Saksonii,
[2]
   - dowodzi VIII korpusem polskim Wielkiej Armii,
[2]
   1813 - na polu bitwy pod Lipskiem awans na marszałka Francji,
[2]
   1813 - 19 października w ostatnim dniu bitwy pod Lipskiem, postrzelony,tonie w nurtach ELstery,
[2]Działalność cywilno-polityczna: Dyrektor Wojny w Komisji Rządzącej Księstwa Warszawskiego
Dodatkowe informacje: ...
Wykaz pism jego autorstwa: ...
Bibliografia:
[1] Askenazy Szymon "Książę Józef Poniatowski", wyd.Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974,str.41,
[2] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 303
Ikonografia: ...
--------------------------------------
PRZEPAŁKOWSKI, Stanisław; por. 3.pp, kpt. 20/V 1809, uwoln. 27/III 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Litera R
---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------
RADOMSKI Mateusz, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: gmina Ostrów w Ostrołęckiem
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
-----------------------------------
RATKIEWICZ, Józef; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
RIEDEL, Jan; ppłk.
Data ur: -
Miejsce ur.:
Rodzina: -
Data śmierci: 16 maja 1808[2]
Miejsce pochówku:nagrobek znajduje się na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej.
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - stoi na czele Wydziału Rachunkowego Ministerstwa Wojny XW
[1]
  1808 - umiera
bibliografia:
[1]Staszewski "Ministerium wojny Księstwa Warszawskiego "
[2]Napis na nagrobku:PODPUŁKOWNIK WOJSK POLSKICH I SZEF BIUR MINISTRA WOJNY ZMARŁ 16 MAJA 1808 ROKU, miał lat 44.
-----------------------------------
ROGOZIŃSKI, Karol; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
ROHLAND, Franciszek; 1807 por, 16. VIII 1807 kpt 6pp, 13. VII 1813 mjr. Od 1815 w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 277)
-----------------------------------
ROMOCKI, Stanisław, kapitan 4 pułku strzelców konnych, odznaczony Virtuti Militarii i Legią Honorwą
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1815 r., Archiwum Państwowe Włocławek
-----------------------------------
ROUGET, Mikołaj; "pułkowskik Wojska Polskiego, Kawaler Krzyża Polskiego, Znaku Honoroweho za lat XX"
Data ur: 1780 [1]
Miejsce ur.:
Rodzina: -
Data śmierci: 26 maja 1847 ("żył lat 67, zmarł 25 maja 1847") [1]
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski, Warszawa[1]
"żył lat 67, zmarł 25 maja 1847"
[1] napis na nagrobku na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
-----------------------------------
ROZWADOWSKI, Jan; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
ROZWADOWSKI, Józef; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
RUDNICKI, Paweł; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
RUKSZA, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 18 grudnia 1812 podczas odwrotu
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
-----------------------------------
RUDZICKI, Marcin, porucznik byłej Gwardyi Polskiej
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1817 r., Archiwum Państwowe Włocławek
-----------------------------------
RYCERSKI Jędrzej; ppor. 16.pp, do 3. Pp 5/IV 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
RYCHŁOWSKI, Stanisław; 1. XII. 1806 furier 7ppl. 20. V. 1809 ppor, 20. XII. 1810 por, 2. I. 1813 kpt.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 277-278)
-----------------------------------
RYSZNIEWICZ, Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
-----------------------------------
RZEWSKI, (imię?); porucznik w 1 pułku huzarów polskich (1er Régiment de Hussards Polonais) na żołdzie franc.
ranny w 1807 potyczce pod Kossel (Koźle?)
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
-----------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera S
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMORAYCZYK Paweł, - żołnierz daw. Gwardyi
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Ościsław w Pow. Przesnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIEMIĄTKOWSKI Tomasz; 20. V. 1807 kpt, 1809 szef szwadronu, 18. I. 1813 mjr a 29.VIII. 1813 płk i dowódca 2p.uł. W armii Królestwa Polskiego dosłużył się stopnia generała brygady (M Tarczyński, s. 267)
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 267)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIESIECKI, (imię?); porucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 4 stycznia 1813 w potyczce w Brandenburgii
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIWCZYŃSKI, Piotr; por. 16.pp, do 3.pp 4/IV 1810, do 14.pp 24/IV 1810, kpt. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKALSKI, Antoni; szef bat. 3.pp, major 14.pp 7/V 1809, retretowany 18/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKARŻYŃSKI, Kazimierz; 26.XI 1806 ppor w sztabie marszałka Lannesa, I.III. 1807 por w sztabie Dabrowskiego. 1809 w 2puł. 20. IV. 1809 adiutant Różnieckiego. 1813 szef szwadronu 6puł. 1815 w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKORASZEWSKI, Dominik; por. 3.pp, kpt. 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SŁONECKI, Kazimierz; ppor. 3.pp, do 15.pp 24/III 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMARZYŃSKI, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 22 grudnia 1812 w okolicach Tylży
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOŁTYK, Władysław; ppor. 4.pp gal-fr., do 8.pp 4/IV 1810, por. adj. sztabu 2. Dywizji 20/V 1810, kpt. 3.pp 4/IV 1812, adj. gen. br. Pakosza 14/VI 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAMIROWSKI, Teofil; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STĘPNIEWICZ, Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRASZEWSKI, Maciej; szef bat. 11.pp, major 3.pp 16/IX 1809, pułkownik 18/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRAŻYŃSKI, (imię?); kapitan w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1813 w potzcyce pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STROWSKI, (imię?); szef szwadronu w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1812 w potyczce pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUMITO, (imię?); porucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 29 grudnia 1812 w okolicach Labiau
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRZAŁKOWSKI Paweł, - żołnierz 4.pp X.War.
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: Stoblinw Pow. Lipińskiem
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRZELECKI, Karol; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SWIERCZYŃSKI, Wincenty; kpt. 3.pp, uwoln. 27/IX 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZKLENNIK, (imię?); podporucznik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 29 grudnia 1812 w okolicach Labiau
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZAWINSKI, Ignacy; por. 3.pp, kpt. 20/V 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEPOWSKI, Józef; ppor. 3.pp, por. 22/III 1809, kpt. 1/VII 1810, do 5.pp I/VI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZYGIELSKI, Aleksander; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZEIFERT, (imię?); porucznik w 1 pułku huzarów polskich (1er Régiment de Hussards Polonais) na żołdzie franc.
ranny w 1807 potyczce pod Kossel (Koźle?)
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZEFFER, Karol; ppor.3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZEFLER, Szymon, podporucznik Woyska Polskiego
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1817 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZELIŃSKI, (imię?); porucznik w 1 pułku huzarów polskich (1er Régiment de Hussards Polonais) na żołdzie franc.
ranny w 1807 potyczce pod Kossel (Koźle?)
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZEPTYCKI, Stanisław; ppor. 1.pp gal-fr., do 1.pp 5/IV 1810, do 3.pp 9/II 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZNAJDE, Franciszek; 1809 ppor, 1813 por.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 279)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZARNTOWSKI, Jan; ppor. 3.pp, por. 20/V 1809, kpt. 14/VII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZTEMBART, Antoni; ppor. 3.pp, por. 5/XI 1809, uwoln. 9/IX 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZULMIRSKI, (imię?); ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZYJEWSKI, Jan; ppor. 2.pp, por. 28/VI 1809, do 3.pp 20/III 1810, do 5.pp 1/VI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZYMAŃSKI, (imię?); szef szwadronu w pułku Krakusów
ranny 18 października 1813 pod Lipskiem
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litera Ś
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŚLIWOWSKI, Józef, ppor. w 1 p.s.g. i 4pp.XW
Data ur: 1788 [1]
Miejsce ur.: Włodzimierz Wołyński[1]
Data śmierci: -
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: -
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - wstępuje do 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej
[1]
   1808 - ppor., udział w wojnie w Hiszpanii w 1 p.s.g.,
[1]
   1809 - udział w kampanii austriackiej w 1 p.s.g., ranny pod Wagram
[1]
   1810 - za złe sprawowanie przeniesiony do 4pp.XW,
[1]Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 306
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŚWIERCZEWSKI, Jan; ppor. 3.pp, por. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera T
---------------------------------------------------------------------------


TAŃSKI, Kazimierz, ppor., mjr., płk.
Data ur: 4 marca 1774 [1]
Miejsce ur.: Dzięciołowo na Litwie [1]
Data śmierci: 7 marca 1853 [1]
Miejsce śmierci: Łagiewniki
Miejsce pochówku: -
Przebieg służby wojskowej:
   1792 - uczestnik wojny rosyjsko-polskiej
[1]
   1794 - uczestnik insurekcji kościuszkowskiej,
[1]
   1797 - ppor. w Legionach Polskich we Włoszech, bił się m.in. pod Castelfranco,
[1]
   1807 - udział w walkach na Śląsku,
[1]
   1807 - z pułkiem Ułanów Nadwiślańskich wraca do Westfalii,
[1]
   1809 - powierzono mu formowanie 2 Legii Nadwiślańskiej z jeńców austriackich, mjr. w 4 pułku Legii,
[1]
   1810 - w składzie Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii,
[1]
   1810 - wziął dymisję i wrócił do Kraju,
[1]
   1811 - mjr. w 11 pu.XW,
[1]
   1812 - organizuje 3 Pułk Szwoleżerów Gwardii Litewskiej,
[1]
   1813 - obejmuje dowództwo 7 pułku lansjerów nadwiślańskich,
[1]
   1810 - udział w kampanii niemieckiej, wzięty do niewoli w Dreźnie,
[1]
   po 1815 - dowódca 3 ppl Królestwa Polskiego,
[1]
   1818 - wziął dymisję,
[1]Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 307
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERLECKI, Piotr, "porucznik ułanów Woyska Polskiego na pensyi retretowej pozostaiący"
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, nr aktu 3930, 29 V 1822 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEWDEN, Wincenty, mjr.
Data ur: 1788 [1]
Miejsce ur.: Dzięciołowo na Litwie [1]
Data śmierci: -
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: -
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - wstępuje do 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej
[1]
   1808 - udział w wojnie w Hiszpanii w 1 p.s.g.,
[1]
   1809 - udział w kampanii austriackiej w 1 p.s.g.,
[1]
   1810 - udział w wojnie w Hiszpanii w 1 p.s.g.,
[1]
   1812 - przeniesiony 3 Pułku Szwoleżerów Gwardii Litewskiej,
[1]
   1813 - przeniesiony z powrotem do 1 p.s.g.,
[1]
   1813 - udział w kampanii niemieckiej,
[1]
   1814 - udział w kampanii francuskiej,
[1]Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 307
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOMICKI, Jan; 1807 kpt w 5p.jazdy 1809 w 6p.jazdy. 6.IV. 1810 w 11puł. W kampanii 1812 pod Mirem dowodził brygadą 18. I. 1813 mjr, a 11.II. 1813 płk. Od 1815 w armii Królestwa Polskiego
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 268)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TREMBECKI, (imię?); szef szwadronu w 1 pułku huzarów polskich (1er Régiment de Hussards Polonais) na żołdzie franc.
ranny w 1807 potyczce pod Kossel (Koźle?)
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRZCIŃSKI, Dyonizy; ppor. 3.pp 4/I 1809, por. 5/VI 1809, do 2.pp 20/III 1810
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRZCIŃSKI, Feliks, mjr.
Data ur: 18 marca 1776
Miejsce ur.: Popowo na Mazowszu
Data śmierci: -
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: -
Przebieg służby wojskowej:
   1806 - wstępuje do służby wojskowej w Armii Pruskiej
[1]
   1807 - ppor. w 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej,
[1]
   1808 - udział w wojnie w Hiszpanii w 1 p.s.g.,
[1]
   1809 - udział w kampanii austriackiej w 1 p.s.g.,
[1]
   1810 - udział w wojnie w Hiszpanii w 1 p.s.g.,
[1]
   1812 - przeniesiony w stopniu majora do 18 pu,
[1]Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 307
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURNO, Adam, kpt. w 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii
Data ur: 1775 [1]
Miejsce ur.: -
Rodzina: ....
Data śmierci: 1851 [1]
Miejsce śmierci: -
Miejsce pochówku: -
Przebieg służby wojskowej:
   1806 - w gwardii honorowej
[1]
   1807 - kpt. w 9 pu.XW,
[1]
   1812 - przeniesiony do 1 Pułku Szwoleżeróg Gwardii Cesarskiej,
[1]
   1813 - awans na kpt. w 1 p.s.g.,
[1]
   1814 - w pułku Eklererów, ranny pod Reichenbach
[1]
   1816 - wziążł dymisję
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: -
Wykaz pism jego autorstwa: -
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 307
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURNO, Kazimierz; gen. bryg.
Data ur: -
Miejsce ur.: -
Rodzina: ....
Data śmierci: 1816 [1]
Miejsce śmierci: Dobrzyca [1]
Miejsce pochówku: -
Edukacja: ....
Przebieg służby wojskowej:
   1807 - wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymał etat pułkownika
[1]
   1807 - w kampanii zimowej na Pomorzu na czele pułku kawalerii, późniejszego 5 p.s.k,
[1]
   1809 - udział w kampanii galicyjskiej,
[1]
   1810 - awans na gen.bryg i mianowany dodódcą wojskowym Departamentu Kaliskiego,
[1]
   1812 - udział w kampanii rosyjskiej, ranny nad Berezyną,
[1]
   1813 - udział w kampanii niemieckiej, dowodzi brygadą kawalerii
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: -
Wykaz pism jego autorstwa: -
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 307
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUROWSKI, Wojciech, kapitan Woyska Polskiego
Akta notariusza Józefa Bronisza z Lipna, 1819 r., Archiwum Państwowe Włocławek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURTAY, Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYSZKIEWICZ, (imię?); pułkownik w 17 pułku "lansjerów" (ułanów) litewskich
ranny 13 lutego 1813 w potyczce pod Zirne
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.758
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera U
---------------------------------------------------------------------------
URBANOWSKI, (imię?) porucznik w pułku Krakusów
ranny 1 października [1813] podczas zwiadu
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URMOWSKI, Leon; adjunkt sztabu gen., por. 3.pp 11/IV 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera W
---------------------------------------------------------------------------

WAŁASZYŃSKI, (imię?); porucznik w 1 pułku huzarów polskich (1er Régiment de Hussards Polonais) na żołdzie franc.
ranny w 1807 potyczce pod Kossel (Koźle?)
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WARADOWICZ, Jan; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIERZBIENTA, Wincenty; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIESZYCKI, Walenty; ppor. 3.pp 5/V 1809, por. 17/VI 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIEWIÓRKOWSKI, Tadeusz; kpt. 3.pp, uwoln. 19/IV 1808
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WILAND, Benedykt; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WINNICKI, Franciszek; kpt. 3.pp, uwoln. 14/VII 1809
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WINOGRODZKI, Piotr; ppor. 3.pp, uwoln. 18/IV 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WIOCHIN, Nikifor, - żołnierz Legii Nadwiślańskiej
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w Ciechanowie w Pow. Przesnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WITOSZYŃSKI, Józef; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOLF, Leopold; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOLGEMUT, Antoni; ppor. 3.pp, uwoln. 30/IV 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WOLMER, Karol; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WORONIECKI, Antoni; 1806 por w 16ppl, 4.IV 1810 kpt 8ppl a 1811 6pp. potem w armii Królestwa Polskiego.
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 279)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WORONKIEWICZ Grzegorz, - żołnierz dawn. Gwardyi
- wiadomość ostatnia o miejyscu pobytu: w Krasnym w Pow. Przesnyskim
Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego 1817r. nr.41, dodatek do tegoż 1817 nr. 41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WRÓBLEWSKI, (imię?) 2 kompania woltyżerów 2 PP, za bitwę pod Smoleńskiem otrzymał LH
R. Bielecki, A. Tyszka "Dał nam przykład Bonaparte" t. II, str. 94
-------------------------------------------------------------------------------------
WYLEŻYŃSKI, Tadeusz
Data ur: 1795 [1]
Miejsce ur.: Teremce na Podolu[1]
Rodzina: ....
Data śmierci: 1844 [1]
Miejsce śmierci: Warszawa [1]
Miejsce pochówku: ...
Edukacja: Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie[1]
Przebieg służby wojskowej:
   1812 - wstąpił do Wojska Polskiego,
[1]
   1812 - w kampanii rosyjskiej stracił rękę,
[1]
   1813 - maszeruje z Wojskiem Polskim z Krakowa do Saksonii,
[1]
   1814 - awans na kpt.,
[1]
   1817 - w pułku Strzelców Konnych Gwardii Królestwa Polskiego,
[1]
   1827 - awansowany na ppłk.
[1]
   1830 - wysłany do Cara na poczatku powstania listopadowego,
[1]
   1831 - wziął dymisję
[1]Działalność cywilno-polityczna: -
Dodatkowe informacje: -
Wykaz pism jego autorstwa: autor kilku prac dotyczących kampanii 1813
Bibliografia:
[1] Robert Bielecki, Andrzej Tyszka, "Dał nam przykład Bonaparte, wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815", wyd.Wydawnictwo Literackie Kraków, str. 308
Ikonografia: ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYSKIERSKI, Jerzy; ppor. 11.pp 22/V 1808, por. 3.pp gal-fr. 9/VII 1809, kpt. kwaterm. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------
Litera Z
---------------------------------------------------------------------------

ZABOKRZYCKI, (imię?); por. 3.pp, uwoln. 26/IV 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAKRZEWSKI, Kalikst; ppłk 10.pp, major 13.pp 5/VII 1809, pułkownik 3.pp11/XII 1811, zmarł z ran 19/VIII 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAKRZEWSKI (imię?); podporucznik w pułku Krakusów
ranny pod Clayes 1814
A. Martinen "Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815) par A. Martinien". Paryż, 1899, s.756
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWADZKI, Andrzej; kpt. 3.pp 7/V 1809, ppłk 17.pp 8/X 1812
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAWADZKI, Walenty; 19. V. 1808 kpt 9pp 17. XII 1812 szef batalionu. od 1815 w armii Królestwa Polskiego
Marek Tarczyński "Generalicja powstania listopadowego" na podstawie stanów służb przechowywanych w AGAD KRW syg.328-365 a także na podstawie osobistych papierów poszczególnych generałów przechowywanych w BPAN Kraków i z materiałów do słownika Biograficznego znajdujących się z ZDIH PAN Kraków. (s. 279)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZDZITOWIECKI, Józef; awans na ppor. 3.pp 20/V 1809 (z sierżanta), por. 23/XI 1809, kpt. 21/I 1813
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Litera Ż
---------------------------------------------------------------------------

ŻÓŁTOWSKI, Edward; pułkownik 3.pp, gen. br. 11/XII 1811
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŻURAWSKI, Antoni; ppor. 3.pp
Bronisław Gembarzewski "Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814", Warszawa 1905, reprint wyd. w Poznaniu 2003, ss. I - XLIX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------