Nasza księgarnia

Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napoleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.

Opracowane na podstawie:
Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934, Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996.

Copyright © Kamp

JGLOBAL_DISPLAY_NUM
JGLOBAL_TITLE JAUTHOR JGLOBAL_HITS
A Castiglione 3736
B Castiglione 4736
C Castiglione 4066
D Castiglione 4371
E Castiglione 2961
F Castiglione 3332
G Castiglione 3653
H Castiglione 2852
I Castiglione 2317
J Castiglione 2839
K Castiglione 2646
L Castiglione 3456
M Castiglione 3348
N Castiglione 2689
O Castiglione 2748
P Castiglione 3038
Q Castiglione 2514
R Castiglione 3346
S Castiglione 3274
T Castiglione 2736
U Castiglione 2382
V Castiglione 2809
W Castiglione 2700
X Castiglione 2263
Y Castiglione 2219
Z Castiglione 2421