Napoleon.org.pl English     Deutsch    
Guerra de la Independencia | Biblioteka Barwy i Broni

Biblioteka Barwy i Broni

Piechota
Księstwa Warszawskiego
na podstawie ikonografii źródłowej


Plansze mundurowe

Grenadier 13. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego na podstawie akwareli Józefa Kosińskiego datowanej na rok 1810. W porównaniu z oryginałem grenadier wyposażony tu został w austriacki plecak z charakterystycznym dodatkowym poprzecznym pasem.Polecamy!

Saragossa 1808-1809
Jan Laske


Typowy wstęp do opisu oblężeń Saragossy w roku 1808 i 1809 mógłby rozpoczynać się takim na przykład zdaniem:
"Saragossa - Siempre Heroica. Ta nazwa-symbol nieobca jest nikomu, kto ma chociażby nikłe nawet pojęcie o historii powszechnej. Zawiera w sobie opowieść o jednej z pierwszych w dziejach Europy wojnie totalnej, kiedy starły się ze sobą nie nacje, walczące o swoje interesy, a ludność i wojsko jednej z prowincji hiszpańskich z ideologią noszącą wprawdzie na sztandarach hasła postępu, lecz kojarzoną z zaborem wartości podstawowej, jaką jest niepodległość".

Jednak tak zacząć nie mogę. Bo nie chcę ani być niewolnikiem legendy napoleońskiej, ani nie dostrzegać w ofiarnej obronie stolicy Aragonii obłędnego pęknięcia, spowodowanego, jak mi się wydaje, wykorzystaniem patriotyzmu zwykłych ludzi do celów politycznych, które niekoniecznie im miały służyć. Ta nieuczciwość, żeby nie powiedzieć podłość niestety zbyt często przebija przez karty historii, która opowiadana z różnych punktów widzenia, tworzy obraz dziejów "obiektywny" dla tych, którzy ją opowiadają, choć za każdym razem inny, gdy spojrzeć z punktu widzenia "drugiej strony". A potem, po okresie panowania tych "prawd historycznych", okazuje się, że ulegaliśmy manipulacji i wypaczeniom.
Obiegowy osąd wydarzeń pod Saragossą w latach 1808 i 1809 jest następujący. Armia napoleońska wysłana za Pireneje przez swojego władcę Napoleona I, owładniętego nieposkromioną chęcią podboju Europy, w brutalny sposób starała się narzucić obce panowanie Hiszpanom... [więcej]


Pamięć

Andrzej Nieuważny (1960-2015)
(Dodano: 5 czerwca 2015)

Andrzeju, nie zapomnimy Cię nigdy! Trudno nam w to uwierzyć, jeszcze trudniej zrozumieć...
Jarosław Czubaty, Pożegnanie

O odejściu Andrzeja dowiedziałem się w piątek i nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma Go z nami. Z trudem przychodzi mi mówienie o Nim w czasie przeszłym.
Andrzej był znakomitym znawcą epoki napoleońskiej i nieocenionym popularyzatorem jej dziejów. Nie ulega wątpliwości, że istnienie tak licznego grona pasjonatów badających empirową przeszłość, rozczytujących się w pracach o niej traktujących, czy działających w ramach grup rekonstrukcyjnych, to w ogromnej mierze zasługa jego aktywności i umiejętności przekazywania swej pasji słuchaczom i czytelnikom.
Poznaliśmy się na studiach w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczęszczaliśmy na różne seminaria, Andrzej - prof. Andrzeja Zahorskiego, ja - prof. Jerzego Skowronka. Dziś bardziej niż dawniej dostrzegam, że osobowość i warsztat naszych mistrzów określiły różne podejście, Andrzeja i moje, do badań nad epoką. I także dlatego zawdzięczam Andrzejowi wiele. Nasze liczne, z dzisiejszej perspektywy - zbyt rzadkie, spotkania w Warszawie, Toruniu, na konferencjach i kwerendach w różnych miastach na napoleońskim szlaku zawsze były okazją do żywych dyskusji, czasem sporów o epokę, ale też wielu wspólnych ustaleń na jej temat. Dawały też możliwość rozmów na temat naszych odkryć źródłowych. Andrzej nie chował ich na własny użytek. Często przekazywał mi informacje na interesujące mnie tematy wyszperane przy okazji prowadzonych przez niego kwerend. Wiele mówi to o jego podejściu do zawodu historyka i relacjach z kolegami. Nasze rozmowy odbywały się też, co zapamiętam na zawsze, w atmosferze dalekiej od źle rozumianej naukowej powagi, bowiem Andrzej, o czym wielu z nas może zaświadczyć, był duszą towarzystwa i człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru.
Był pełen optymizmu i potrafił przelewać go na innych. Był też pełen woli pokonywania przeszkód. Nie tak dawno odbyliśmy rozmowę, pewnie dość typową dla pięćdziesięciolatków, którzy z zaskoczeniem odkrywają, że nie są już tak młodzi, a w rzeczywistości - po prostu nie są młodzi, których irytują rozmaite dolegliwości ograniczające ich aktywność. Podsumował ją stwierdzeniem, że, mimo wszystko, trzeba się trzymać, bowiem: "czeka nas jeszcze kilkanaście lat bojów odwrotowych i lepiej zakończyć je jak marszałek Ney, niż generał Partouneaux". W przypadku Andrzeja, droga ta trwała znacznie krócej, niż można było przewidzieć, zbyt krótko; ale sądzę, że zakończyła się tak, jakby tego chciał.
Andrzeju, jako osoba wierząca, jestem przekonany, że nic się nie kończy ostatecznie. Jednocześnie czuję, że zostaje po Tobie puste miejsce. Nie ze względu na kilka tematów, których nie zdążyłeś opracować do końca - kiedyś zrobi to ktoś inny, z mniejszym lub podobnym talentem. Będzie nam brak osoby tak pełnej energii, dzielącej swój czas na kilka na raz projektów i snującej dziesiątki planów, zarażającej innych swym życiowym entuzjazmem. Brak dobrego przyjaciela i uroczego, życzliwego człowieka.
Żegnaj, Andrzeju.

Rekonstrukcja

Adam Paczuski, W słońcu Szampanii
(Dodano: 18 czerwca 2014)
Była to podobno największa ostatnio rekonstrukcja napoleońska we Francji. Z okazji dwóchsetlecia bitwy pod Montmirail, na tych samych polach wsi Brie-en-Marche, na których Napoleon gromił korpus rosyjski Sackena, zebrało się około 1200 rekonstruktorów z kilku krajów Europy. Wydarzenie to uwieńczyło obchody rocznicowe kampanii francuskiej 1814 r.

Montmirail, obok Champaubert, Chateau-Thierry, Vauchamps i Reims należy do serii błyskotliwych zwycięstw Bonapartego, które nie powstrzymały jednak upadku ani Jego, ani Cesarstwa. Jak pisze Marian Kukiel, wojska napoleońskie, które w dużej części złożone były z dopiero co wcielonych do armii młodzieńców (owi "Marie Ludwiki") "bijąc się na ziemi własnej i w jej obronie, godnie biorą dziedzictwo po starych sankiulotach z pod Lodi i Arcole. Te dzieci i ten lud, te pułki chłopięce i te bataliony źle zbrojnej, niewyćwiczonej gwardyi narodowej zdolne są z Bonapartem na czele ocalić Francyę". Jednakże wnet okazało się, że nawet "najgenialniejsze manewry nie dadzą już przewagi liczebnej w boju". Bitwa pod Montmirail należała do tego okresu kampanii 1814 r. kiedy Napoleon korzystając z "nieostrożnej krewkości Bluchera i z kunktatorstwa Schwarzenberga" (Kukiel) uderzał na rozdzielone korpusy nieprzyjaciela. Najpierw 10 lutego pobił pod Champaubert centrum armii prusko-rosyjskiej... [więcej]

Patronat

Maciej "Torgill" Molczyk, Grzegorz "Gregorus" Molczyk.
Bogowie wojny - Napoleon
(Dodano: 19 kwietnia 2015)

25 kwietnia podczas festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu swoją premierę będzie miał podręcznik do figurkowego systemu historycznego "Bogowie wojny - Napoleon". W ramach tego artykułu pragniemy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tego systemu. "Bogowie wojny - Napoleon" to figurkowy system historyczny, pozwalający na rozgrywanie bitew epoki napoleońskiej. Jego głównym celem jest możliwość stoczenia wielkich walk zgodnych z charakterem epoki przy użyciu stosunkowo niewielkiej ilości figurek. Rolą gracza nie jest planowanie taktyki poszczególnych batalionów, ale dowodzenie całymi dywizjami i korpusami wojska - niczym prawdziwy wódz naczelny!
Założeniem systemu jest łatwość opanowania zasad i czerpanie przyjemności z gry, przy zachowaniu sporej dawki realizmu przede wszystkim w kwestii dowodzenia oddziałami i oddania dylematów oraz presji, pod jaką nieustannie znajdowali generałowie.
Podręcznik zainspirowany jest przede wszystkim okresem 1809 - 1815, wkrótce jednak pojawią się dodatki dotyczące innych epizodów wojen napoleońskich: nowe armie czy zasady... [więcej]

Złota Pszczoła 2014

Ogłaszamy wszem i wobec, że w wyniku przeprowadzonego plebiscytu, laur
ZŁOTEJ PSZCZOŁY,
czyli najlepszej napoleońskiej książki roku 2014 w Polsce otrzymuje
Pan PATRYCJUSZ MALICKI oraz Wydawnictwo NapoleonV
za wolumen
1806: Jena-Auerstädt

ZOBACZ OFICJALNE WYNIKI!


Konferencja

Adam Paczuski, Bilans Napoleona
(Dodano: 15 kwietnia 2014)
W salach Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 11 kwietnia 2014 r. konferencja zatytułowana "Bilans rządów Napoleona w dwusetną rocznicę abdykacji". Jej organizator - Studenckie Koło Historyków UW przygotowało inspirujące spotkanie ze współczesną polską napoleonistyką. Było to wynikiem obecności wybitnych badaczy epoki napoleońskiej - profesorów: Jarosława Czubatego, Dariusza Nawrota i Michała Baczkowskiego.
Konferencję rozpoczął p. Michel Marbot, potomek sławnego kawalerzysty i pamiętnikarza - barona Jeana Baptiste Antoine'a Marbota. - To wielki zaszczyt dla Francuza móc otworzyć w Warszawie takie sympozjum - powiedział i zaapelował o polskie wydanie publikacji swego przodka. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Pułtusku - dr Krzysztof Ostrowski, który powiedział, że konferencja jest "szansą na kontynuację zainteresowania epoką napoleońską, które jest nam teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej". Opowiedział o sporach dynastycznych potomków Bonapartego i przedstawił zebranym różne formy organizacji współczesnego "świata napoleońskiego" - od Souvenir Napoleonien poprzez Foundation Napoleon aż po OSEN, Stowarzyszenie Miast Napoleońskich i... nasz wortal. [więcej]

Biografie

mgr Krzysztof Figa, Kazimierz Miecznikowski podporucznik armii Księstwa Warszawskiego, dowódca "djabelskiej kompaniji"
(Dodano: 13 stycznia 2014)

"Podpułkownik Lux wesoły i żartobliwy nazwał mnie marszałkiem Nejem ... Uściskał mnie w obliczu kolegów i powtórzył: wart iesteś bydź drugim Nejem, a ... kompania Twoja korpusem". Tymi słowami podsumował wyczyny młodego, zaledwie dwudziestoczteroletniego podporucznika Kazimierza Miecznikowskiego i jego podkomendnych major Kazimierz Lux, dowódca II. Batalionu  17. Pułku Piechoty.
Podporucznik Kazimierz Miecznikowski jest postacią znaną w historii głównie ze służby w armii Królestwa Polskiego. Jako oficer wojsk Księstwa Warszawskiego wziął on udział w kampanii 1812 r. dowodząc kompanią, o której istnieniu wiemy tylko i wyłącznie dzięki wspomnieniom oficerów 17. Pułku Piechoty. Celem mojej pracy jest przybliżenie osoby K. Miecznikowskiego w czasach jego służby w armii ks. Józefa Poniatowskiego oraz ukazanie losów dowodzonej przez niego kompanii zwanej "djabelną". [więcej]


Historia medycyny

Maria J. Turos, "...na trzeźwo..." czy jednak ze znieczuleniem. Krótka próba odpowiedzi na pytanie czy w początkach XIX wieku chirurdzy wojskowi stosowali leki uśmierzające ból, cz.2
(Dodano: 16 grudnia 2013)

Chcąc jeszcze lepiej rozproszyć ewentualne wątpliwości rodzące się w kwestii stanowiącej zasadniczy temat rozważań wypada pokrótce przyjrzeć się, przedstawiając to dość żartobliwą, acz sympatyczną frazą - co też w księgach dla medyków wojskowych przeznaczonych, w temacie leków "...ból odeymuiących..." napisane stało.
Generalnie poczynając od przełomu XVI i XVII wieku, a już szczególnie od drugiej jego połowy w kulturze medycznej Europy, rozpoczyna się okres, kiedy zaczynają masowo powstawać, a następnie ukazywać drukiem farmakopee, czy szerzej publikacje poświęcone sporządzaniu lekarstw oraz innych środków używanych w terapii. Może to być przykładowo "Codex Medicamentarius" autorstwa Ph. Hardina wydany w Paryżu w 1639 roku, czy tzw. "Pharmacopoeia Lillensis" wydana w Lille w 1640 roku. Działo się tak również na ziemiach polskich. O powstałych w tym samym czasie tekstach "Dispensatorii Gedanensis" z 1657 roku oraz "Pharmacopoea Cracoviensis Joannie Woynae" drukowanej we Frankfurcie w 1683 roku, jak również o pierwszym dekrecie królewskim Zygmunta Starego wydanym w Piotrkowie już w 1525 roku, a dotyczącym przygotowania takiego dzieła, wspomina ręczny dopisek nieznanego autora na karcie przedtytułowej zachowanego w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie egzemplarza "Przepisów Lekarstw dla Szpitalów Woyska Polskiego..." opublikowanych w Warszawie w 1810 roku... [więcej]

Zobacz też: "...na trzeźwo..." czy jednak ze znieczuleniem, cz. 1


Mapa wortalu

 • Napoleon Bonaparte - biografia
 • Napoleon Bonaparte - ciekawostki
 • Bitwy Napoleona
 • Wojny napoleońskie
 • Koalicje antyfrancuskie
 • Wojska napoleońskie
 • Gwardia Napoleona
 • Kodeks Napoleona
 • Wspomnienia Napoleona
 • Książki napoleońskie

 • Legiony Polskie we Włoszech
 • Jan Henryk Dąbrowski
 • Księstwo Warszawskie
 • Wojsko Księstwa Warszawskiego
 • Książę Józef Poniatowski
 • Wojna w Hiszpanii
 • Somosierra
 • Bitwa pod Raszynem
 • Pomniki napoleońskie
 • Rekonstrukcje napoleońskie

Kalendarium
Dzisiaj jest: środa 25 listopada 2015

Tego dnia:
1777 - urodził się Jean Mallet, generał polski, od 1809 roku w wojsku Księstwa Warszawskiego, zajmował się organizacją polskich jednostek inżynieryjnych, fortyfikował Modlin.
1795 - abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Rzeczypospolitej.
1816 - Les Cases opuszcza Wyspę Św. Heleny.


Cytat na dziś:
"Wyszedłem z szeregów i nigdy o tym nie zapomnę."

Jean Baptiste Bessiéres


Linki napoleońskie

 • Les monuments de l'empire
 • Smolbattle.ru
 • Pułk 4 Piechoty XW
 • Pułk 3 Piechoty
 • www.bossowski.pl
 • Twierdza Nysa
 • www.arsenal.org.pl
 • www.legianadwislanska.pl
 • www.napoleon.pl

 • www.napoleon1er.com
 • www.napoleon-series.org
 • www.napoleonbonaparte.nl
 • www.napoleonguide.com
 • www.napoleon.org
 • campagnes imperiales
 • napoleonistyka.atspace.com
 • The battle of Waterloo 1815
Nowości z księgarni
Andrzej Chojnacki
Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831
Wydawca:
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
www.rasil.home.pl

Więcej informacji o książce...

* * *

Halina Popławska
Szkaplerz Wandejski* * *

Studia nad epoką napoleońską, TOM I
pod red. Marcina BaranowskiegoWydawca: NapoleonV
Format B5, twarda oprawa,
238 stron, ilustracje, mapy, wysokiej jakoœci papier.

SPIS TREŚCI:
Patrycjusz Malicki,
Mali ludzie z orłem na głowie, szybcy jak wiatr, strzelają jak czart - pruska piechota lekka 1787-1806. Jegrzy, fizylierzy i strzelcy - organizacja i przygotowanie bojowe.
*
Paulina Dąbrosz-Drewnowska, Arkadiusz Drewnowski,
Francuzi na polskich drogach, czyli o trudnych warunkach transportu drogowego na ziemiach polskich w czasach kampanii napoleońskich.
*
Bernard Lipka,
Fryderyk August Sprawiedliwy.
*
Marcin Baranowski,
Rzucić Rosję na kolana! - plan polskiej ofensywy na Wołyniu w świetle memoriału gen. Michała Sokolnickiego.
*
Maria J. Turos,
Kilka miesięcy - jak całe życie. Ostatni rok księcia Józefa.
*
Krzysztof Figa,
Maruderzy. Wielki problem Wielkiej Armii.
*
Maria J. Turos,
Człowiek, któremu mogłem zaufać. Jan Dominik Larrey i jego misja w czerwcu 1813 roku.
*
Jan W. Kowalik, Włodzimierz Nabywaniec, Adam Paczuski,
Pomniki epoki napoleońskiej w Polsce cz. I.

* * *

Zobacz: Księgarnia

Zapowiedzi wydawnicze

Na razie zapowiedzi brak!


Recenzje

Artykuł roku
Najlepsze artykuły według czytelników 2006-2010:

2009/10 - Albumy Moniuszki
2008 - Umundurowanie piechoty XW
2007 - Francisco Goya i wojna hiszpańska
2006 - W piekle CabreryForum
 •  Kampanie i bitwy
 •  Projekt 1812
 •  Guerra de la...
 •  Barwa i broń
 •  Biblioteka Barwy i Broni
 •  Polityka i dyplomacja
 •  Ludzie epoki
 •  Muzy Empire'u
 •  Napoleonica
 •  Wymiana informacji
 •  Gry wojenne i figurki
 •  Historical fiction
 •  Quiz
 •  Varia napoleońskie
 •  Babel

Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815
Copyright © Kamp

Poniższe biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.
Opracowane na podstawie:
Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934
Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996

 • A  • B  • C  • D  • E  • F  • G  • H  • I  • J  • K  • L  • Ł
 • M  • N  • O  • P  • Q  • R  • S  • T  • U  • V  • W  • X
 • Y  • Z  • Ż

Zobacz: Adiutanci Napoleona i jego marszałkówChat napoleoński


Biblioteka empire'u
Jarosław Dudziński, 13 pułk piechoty, cz. 1
Jarosław Dudziński, 13 pułk piechoty, cz. 2
Księcia Józefa pamiątki pośmiertne
Wspomnienia Napoleona
Memoriał ze św. Heleny, t. 3.
Memoriał ze św. Heleny, t. 2.
Bronisław Gembarzewski, KOPJA a LANCA
Stanisław Hempel, Wspomnienia wojskowe
Czesław Moniuszko, Rok 1812. Poemat
Czesław Jankowski, Trakt Napoleoński
Digby Smith, Napoleon przeciwko Rosji
Jean Babtiste Bernadotte
Zapomniane powstanie
Testament Napoleona
Traktat z Fontainbleau
Słownik oficerów Dywizji Księstwa Warszawskiego
Słownik oficerów LN
Pamiętniki Kajetana Koźmiana
Dziennik Dąbrowskiego
Kazania J.P. Woronicza
Pamiętniki Michaiła Woroncowa
NOTY generała Zajączka z roku 1811
Opis historyczny czynności VIII Korpusu
D. Dziewanowski, Początek Kampanji 1812 r.
A. Pochodaj, Legenda Napoleona...
A. Caulaincourt, Wspomnienia...
M. Kukiel, Wojny napoleońskie
S. Kirkor, Legia Nadwiślańska
S. Kirkor, Pod sztandarami Napoleona
P. Austin, Wielki odwrót
D. Smith, Lipsk 1813
Bibliografia epoki napoleońskiej


Manifest
  Pomysł stworzenia tego serwisu jest ściśle powiązany ze sto osiemdziesiątą rocznicą śmierci cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte - człowieka, który zmienił historię XIX wieku i któremu Polacy winni są ogromną wdzięczność.
  Niestety w polskim internecie strony napoleońskie praktycznie nie istnieją (poza kilkoma wyjątkami), a jeśli już są, to trudno je uznać za godne cesarza. Autor niniejszego serwisu nie ma może ambicji na stworzenie pierwszego polskiego portalu napoleońskiego, lecz ma nadzieję, że choć w niewielkiej części odda cesarzowi co cesarskie. Wszelkie uwagi, propozycje i krytyki dotyczące strony można wysłać na adres autora:))
wlonab@gmail.com

Copyright © 2001 - 2014  NapoleonTeam
Wszelkie Prawa Zastrzeżone