Nasza księgarnia

 • Bez kategorii (25)
 • Biblioteka empire'u (3)
  • Księgarnia (15)

   W tym dziale prezentujemy książki wydane w ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym. Zapraszamy  wydawnictwa do prezentowania tutaj nowych pozycji pojawiających się na rynku.

    

  • Złota Pszczoła (17)

   Coroczny plebiscyt na Napoleońską Książkę Roku według czytelników portalu Napoleon.org.pl. Pszczoła jako symbol I Cesarstwa wydała nam się najbardziej odpowiednia, aby uhonorować autora i wydawnictwo najlepszej książki poświęconej epoce napoleońskiej. Głosy można oddawać od 15 stycznia do 31 marca każdego roku.

  • Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815 (26)

   Biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napoleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.

   Opracowane na podstawie:
   Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934, Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996.

   Copyright © Kamp

  • Recenzje (26)
  • Czytelnia (13)

   Dział prezentuje obszerne fragmenty książek, artykułów i źródeł historycznych związanych z epoką napoleońską. Znaleźć tu można zarówno pozycje wydane przed wielu laty, jak również fragmenty najnowszych pozycji wydanych w ostatnim czasie...

    

   • Fragmenty książek (10)
   • Wywiady (9)
   • Źródła (21)
    • Wspomnienia Napoleona (9)

      

     "Jeśli zgodziłem się żyć dalej, to po to, by służyć jeszcze Waszej chwale. Chcę pisać o wielkich czynach, jakich dokonaliśmy razem!"

     Te słowa wygłosił Napoleon podczas pożegnania gwardii w Fontainebleau, 20 kwietnia 1814 roku.

     Spisane na wyspie Św.Heleny wspomnienia Napoleona po raz pierwszy drukiem wydane zostały w Paryżu w 1823 roku (Mémoires pour servir a l'histoire de France, sous Napoléon, écrits a Sainte-Hélene, par les généraux qui ont partagé sa captivité, vol. 1-2,). W przedmowie do tego wydania, dawni towarzysze Cesarza na wygnaniu, generałowie Gourgaud i Montholon napisali:

     "Te 6 lat swojej niewoli Napoleon przeznaczył na spisaniu historii swojej 20-letniej kariery politycznej. Był tym w takim stopniu zajęty, że wyliczenie nakładu włożonej pracy trwania byłoby prawie równoznaczne z opisaniem historii jego pobytu na Św.Helenie."

     Ale Cesarz rzadko sam pisał. Twierdził często, że jego pióro nie nadąża za jego myślami, stąd ograniczał się do dyktowania i korekty tekstu. Jak zgodnie stwierdzają świadkowie, często spędzał na dyktowaniu po 14 godzin dziennie i nierzadko zdarzało się, że generał Gourgaud był budzony i wzywany do Cesarza, żeby zmienić zasypiającego z przemęczenia Montholona.

     Podobnie jak inni wielcy minionych czasów pisze Napoleon o sobie w trzeciej osobie.

     Czytając podyktowane przez Napoleona wspomnienia nie należy jednak zapominać, że pisane były one często z myślą o stworzeniu legendy napoleońskiej, dlatego też niektóre fakty z życia generała Bonaparte i Cesarza Napoleona zostały świadomie wyjaskrawione lub przedstawione w interpretacji odbiegającej nieco od prawdy historycznej. Czytający odnosi chwilami wrażenie, że Napoleon w niektórych fragmentach przedstawił siebie takim, jakim chciałby być, jakim chciał pozostać w oczach potomnych, a nie jakim był w rzeczywistości.  

     Drugie wydanie wspomnień, znacznie rozszerzone i wzbogacone, zawarte w 9 tomach, ukazało się w 1830 roku. Niniejsze tłumaczenie dokonane zostało na podstawie 10-tomowego niemieckojęzycznego wydania (Stuttgart, 1913) tego właśnie drugiego paryskiego wydania. 

 • Wojska (2)
 • Varia (1)
 • Słowniki tematyczne (3)
 • Biblioteka Barwy i Broni (13)

   

   

 • Muzy na usługach Empire'u (1)
 • Biografie (1)
 • Artykuły historyczne (0)
 • Wojny, kampanie, bitwy (0)
 • Wojska epoki napoleońskiej (0)
 • Guerra de la Independencia Española (0)
 • Varia napoleońskie (1)
 • W świecie kultury i nauki (0)
 • Festum omnium sanctorum (0)
  • Dostojnicy Cesarstwa (25)
  • Pamiątki napoleońskie w Polsce (16)
  • Pożegnania (4)
  • Pomniki epoki napoleońskiej w Polsce (24)

   W związku z problemami ze zalezieniem Wydawcy dla naszego wiekopomnego dzieła, postanowiliśmy zaprezentować efekty naszej kilkunastoletniej pracy w Internecie. Nie chcąc zrobić zawodu naszym czytelnikom, którzy znają projekt "Pomników epoki napoleońskiej w Polsce" ze Studiów do epoki... będziemy prezentować kolejne obiekty na łamach witryny Napoleon.org.pl. Życzymy miłej lektury! 

   Gdy w 1879 r. chowano doczesne szczątki jednego z polskich bohaterów epoki napoleońskiej – gen. Dezyderego Chłapowskiego, przewodniczący obrzędowi ks. Florian Stablewski powiedział, że Polska nie zapomni o wodzach swoich, co nie tylko w orężnej walce, ale i w walce duchów szli przed narodem, – co zwyciężeni w bohaterskim boju z wrogiem, naród powiedli do zwycięstw przed Bogiem. (…) I będzie naród pielgrzymował do ich grobów, aby na nich składać wieńce chwały. I będą piewce opiewać ich czyny, a ojce będą uczyć synów, że tu leżą wodze, co w noc ciemną łzy i krew przelewali pod smętny posiew dla przyszłych pokoleń. Dziś, po dwóch wiekach od tych wydarzeń, materialne ślady po ich bohaterach nadal znajdują się nie tylko w wielkich miastach, ale także w miasteczkach i wsiach.

   Oddajemy do rąk Czytelników pierwszą część katalogu pomników napoleońskich w Polsce. Składają się na niego setki monumentów, nagrobków, epitafiów, tablic i kamieni pamiątkowych rozsianych po całej Polsce. Ich wspólnym wyróżnikiem jest związek z czasami określanymi imieniem Cesarza Francuzów. Może być to relacja z wydarzeniami tej epoki zarówno militarnymi, jak i politycznymi. Jednak częściej ów związek występuje poprzez życiorys osoby, której zabytek taki upamiętnia. Przeważającą większość obiektów stanowią bowiem w naszym katalogu epitafia, nagrobki i grobowce nie tylko napoleończyków, ale także ich przeciwników. Choć powstania, dwie wojny światowe i okres komunizmu doprowadziły wiele z takich obiektów do ruiny, a czasem nawet całkowitej destrukcji, to jednak na naszych ziemiach zachowało się jeszcze zaskakująco wiele pamiątek po czasach napoleońskich i ludziach, którzy je tworzyli.

   Niniejszy katalog spełnia także rolę dokumentacyjną. Katastrofalny stan niektórych zabytków każe przypuszczać, iż ich niespełna 200-letnia egzystencja może niebawem się zakończyć. W katalogu zostały uwzględnione te obiekty, które posiadają wyraźne odniesienie do epoki napoleońskiej, albo poprzez znaną osobę lub wydarzenie, albo poprzez wspomnienie jej w inskrypcji. Oprócz zabytków o charakterze typowo sepulkralnym i komemoratywnym, w spisie znalazły się także przykłady obiektów architektonicznych (lub należących do dekoracji architektonicznej). Zdecydowaliśmy się umieścić w katalogu kamienie i napisy pamiątkowe, jakie pojawiły się na Śląsku w 100-lecie „wojny wyzwoleńczej” 1813 r. Postanowiliśmy jednak zrezygnować z obiektów, których związek z epoką oparty jest jedynie na nieudokumentowanej legendzie, której nie ma możliwości zweryfikować. Stąd nie znalazły się w tym opracowaniu różnego rodzaju „pomniki etnograficzne” w rodzaju głazów, na których miał siadywać Napoleon, czy też drzew, pod którymi podobno odpoczywał. Być może informacje o nich zostaną opublikowane w innym opracowaniu. Podobne wątpliwości nastręczają współczesne pomniki i tablice fundowane przy obiektach użyteczności publicznej – najczęściej szkołach, noszących imiona postaci z epoki. Tu także autorzy postanowili większości spośród nich nie uwzględniać. Katalog został zorganizowany w układzie alfabetycznym miejscowości.

   Praca nad katalogiem trwa już od 10 lat. Dlatego fotografie mogą nie ukazywać aktualnego stanu niektórych spośród zabytków. Sama idea zebrania obiektów związanych z epoką napoleońską narodziła się dzięki  współpracy autorów na forum wortalu napoleon.org.pl (wcześniej napoleon.gery.pl). Realizację tego pomysłu wspierało dziesiątki osób z całej Polski, które udostępniały nam informacje i fotografie. W imieniu autorów i Czytelników pragniemy im wszystkim serdecznie podziękować. Mamy świadomość, że nasza praca nie jest kompletna i zapewne wymaga uzupełnienia o obiekty, do których nie udało nam się dotrzeć i ich zweryfikować, albo o takie, o których po prostu nie wiedzieliśmy. Będziemy nadal zbierać dane o pomnikach epoki napoleońskiej z myślą o ich publikacji, dlatego chętnie przyjmiemy każdą pomoc w tym względzie.

   Niniejszy katalog może stanowić rodzaj przewodnika dla pasjonatów epoki napoleońskiej w Polsce, dzięki któremu będą oni mogli odnaleźć w swojej okolicy i poznać ostatnie materialne pamiątki po tych czasach i postaciach związanych z okresem Księstwa Warszawskiego. Jesteśmy przekonani, że tak samo jak dla autorów, również dla Czytelników tego opracowania, zetknięcie się z miejscem wiecznego spoczynku lub z innymi materialnymi śladami bohaterów epoki, których znamy z dokumentów i historii, będzie z pewnością ekscytującym doświadczeniem. I to nie tylko w przypadku tych najbardziej znanych postaci. Życiorysy wielu spośród mniej znanych napoleończyków, jak choćby opisanego w tej części Mikołaja Dobrzyckiego, mogłyby posłużyć za scenariusz do filmu sensacyjnego – i to znacznie lepszego niż ten wymyślony przez scenarzystów.

   Służba w czasach Księstwa Warszawskiego – czy to wojskowa, czy cywilna, była dla naszych przodków powodem do dumy, czemu dawano wyraz na nagrobnych i epitafijnych inskrypcjach. Czymś więcej niż tylko przyczynkiem do chwały postaci, a w ślad za tym – rodu, było częste odnotowywanie odznaczeń: Legii Honorowej, Orderu Wojskowego Polskiego (Virtuti Militari) czy medalu św. Heleny. Było to bowiem wspomnienie i świadectwo czasach, kiedy Polacy zbrojnie bili się o swą wolność, a polski oręż zyskał sławę w całej Europie. To wspomnienie było szczególnie ważne i czytelne w czasach zaborów. Mamy nadzieję, że nasza praca będzie spłatą choć części długu wobec naszych przodków, którzy szukając wolności oglądali Sierrów szczyty i Alpejskich gór wyżyny

 • English (20)

  Idea of this web-site was precisely identified with 180 th. anniversary of death of emperor of French Napoleon Bonaparte - the man who both changed history and to whom Poles has been given proofs of appreciation. However the Napoleonic web-sites are mostly not present in polish sector of internet, but if they exist it can not be understood as these, which are dignified enough to represent person of emperor. Autors pf this web-site they does not have intentions to create first polish Napoleonic site but their intention is to present, so that could gave to emperor back what was represented by his emperors status.

  Napoleon.org.pl is created towards to polish speaking users of internet. It consists in polish language version big number of topics connected with varied understanding of times of the empire. In the contents there could be found big number of biographies of persons known from their activity in Napoleonic époque, varied analyses of most Napoleonic campaigns and battles performed by emperor of French, in formations about with figures, information about the Center of Studies under the Napoleonic Époque in Pułtusk (so called OSEN of Pułtusk in Poland, which cooperates with our web-site), presentations of reenacting groups, raports from the reenacting events, that has been performed both in Poland and abroad.
  By now we have decided to publish in English version some parts of the contents, that belong by the topics to polish accents of Napoleonic époque. Our intention is to present the most interesting topics, that are connects with the history of Duchy of Warsaw, Polish Army that was fighting at the side of emperor, the most significant officers and public persons, many monuments and traces that could be found in Poland. Morover accordingly to our possibilities we will be trying to present associations of regiments and corpuses, that works stronger in the field of reenacting.

 • Deutsch (5)

  Die Idee, eine Website ins Leben zu berufen, war eng mit dem hundertachtzigsten Jahrestag des Todes des Kaisers der Franzosen, Napoleon I verbunden - einen Menschen, welcher die Geschichte des 19.Jahrhunderts entscheidend gestaltete und welchem die Polen große Dankbarkeit schulden. Leider existieren im polnischen Internet praktisch keine napoleonischen Websites (mit einigen Ausnahmen), und wenn schon, sind sie dem Kaiser nicht würdig.
  Der Gründer und Webmaster dieser Website hat vielleicht keine Ambitionen das erste napoleonische Portal aufzubauen, hegt jedoch die Hoffnung, dem Kaiser das Kaiserliche zurückzugeben.

  Die Website napoleon.org.pl ist an die polnischsprachigen Leser gerichtet und beinhalten ein vielfältiges Informationsmaterial über das breite Spektrum der Empire Epoche. Auf den einzelnen Seiten findet man zahlreiche Biographien, detaillierte Beschreibungen der meisten Feldzügen sowie Schlachten der napoleonischen Epoche, Informationen über die Grand Armee und der antinapoleonischen Koalition. Ergänzt durch viele zeitgenössische Bilder und Stiche, Informationen über OSEN (Forschungszentrum der napoleonischen Epoche), in Pułtusk, das mit unserer Website eng zusammenarbeitet. Auch Freunde von Reenactment finden bei uns Berichte über Treffen in Polen und im Ausland.
  Wir wollen jetzt ein Teil der Beiträge, welcher den polnischen Anteil der napoleonischen Epoche betreffen, auch in deutscher Sprache präsentieren.
  Sie finden hier die interessantesten Artikel über die Geschichte des Großherzogtums Warschau, die polnische Armee, die an der Seite Napoleons kämpfte und ihrer berühmtesten Befehlshaber sowie Informationen über die zahlreichen Andenken an die napoleonischen Kriege, die man in Polen findet.

 • Dzieje epoki napoleońskiej (17)