Nasza księgarnia

Kaliski Korpus Kadetów - plansze mundurowe

COM_CONTENT_WRITTEN_BY on . Posted in Biblioteka Barwy i Broni

Polecamy książkę: 
WOJSKO POLSKIE 1807-1814. TOM I. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 
Plansza I

1. Uczeń Kaliskiego Korpusu Kadetów według obrazu olejnego Januarego Suchodolskiego.
2. Prawdopodobny wygląd kurtki.
3. Furażerka według obrazu Januarego Suchodolskiego.


Plansza II

"Orzełek złoty wśród wstążki zielonej umieszczony" - prawdopodobny wygląd odznaki najwyższej nagrody za postępy w nauce, według opisu w zachowanym dokumencie, podpisanym przez Komendanta Głównego Kadetów generała Stanisława Potockiego ustanawiającym sposoby nagród i kar w podległych mu placówkach.


Plansza III
1. Prawdopodobny wygląd odznak za postępy w nauce według podanego wyżej źródła
a. nagroda pierwszego stopnia,
b. nagroda drugiego stopnia,
c. nagroda trzeciego stopnia.
2. Sposób noszenia odznaki, według obrazu Januarego Suchoodolskiego i dokumentu o nagrodach i karach.
3. Naramiennik według obrazu Januarego Suchodolskiego.