Nasza księgarnia

Książki wydane w 2020 roku

COM_CONTENT_WRITTEN_BY on . Posted in Księgarnia


Obrazek
Denis Béchu, Delitte Jean Ives, Wielkie bitwy morskie. Trafalgar.
Wydawnictwo Scream Comics,
============

Obrazek
Czop Jan, Barwa Legionów Polskich 1797 - 1807 oraz Armii Księstwa Warszawskiego 1807 - 1814.
Wydawnictwo Libra (wydanie drugie poprawione i uzupełnione).
============

Obrazek
Filipiak Zbigniew, Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807 – 1830).
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
============

Obrazek
Krzyżostaniak Magdalena, Od Somosierry do Saragossy.
Oficyna Wydawnicza Atut.
============

Obrazek
Ochman Marcin, Polski korpus inżynierów wojskowych w latach 1807–1831.
Wydawnictwo Infort Editions.
============

Obrazek
Opaliński Tomasz, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych.
Wydawnictwo DiG.
============

Obrazek
Podruczny Grzegorz, Twierdze z papieru. Fortyfikacje pruskie w latach 1786 – 1807.
Wydawnictwo Tetragon.
============

Obrazek
Michał Prykaszczyk, Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784 – 1870), żołnierz i przedsiębiorca.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
============

Obrazek
Rembaud Patrick, Richaud Frederic, Berezyna.
Wydawnictwo Egmont 2020.
============

Obrazek
Rogacki Tomasz, 1812. Na skrzydłach Wielkiej Armii (cz. 2).
Wydawnictwo Infort Editions.
============

Obrazek
Obrazek
Snopkiewicz Jan , Armia bawarska 1792 – 1815 (1). Struktura, organizacja, taktyka.
Snopkiewicz Jan, Armia bawarska 1792 – 1815 (2). Działania wojenne.

Wydawnictwo Infort Editions.
============

Obrazek
Tascher Maurice de, Dziennik wojenny 1806 – 1813.
Fundacja Historia.pl
============