Nasza księgarnia

Książki wydane w 2012 roku

COM_CONTENT_WRITTEN_BY on . Posted in Księgarnia

Albrecht Janusz
Z dziejów jazdy Księstwa Warszawskiego. Przyczynek historyczno-organizacyjny do lat 1806-1808.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================Apogeum polskich nadziei. 200-lecie kampanii rosyjskiej 1812 roku
Materiały pokonferencyjne MWP.

Wydawnictwo Muzeum Wojska Polskiego

Obrazek

========================

Arnold James & Reinertsen Ralph
Triumf Napoleona. Kampania frydlandzka 1807 roku.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Brack Antoine Fortuné
Forpoczty kawalerii lekkiej

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Camon Hubert
Wojna napoleońska - Systemy operacyjne. Teoria i Technika.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Colin Jean
Studia nad kampanią 1796-1797 we Włoszech.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Headley Joel
Gwardia Cesarska.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Helwig Jarosław
Twierdza Głogów. Czasy wojen napoleońskich 1806-1814.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Jakubowski Maciej
Katastrofa zwycięzców.

Warszawska Firma Wydawnicza

Obrazek

========================

Kawaleria polska w epoce napoleońskiej. Studia I
Praca zbiorowa

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Las Cases Emmanuel
Memoriał ze św. Heleny. Tom III

Wydawca: Finna

Obrazek

========================

Leśniewski Sławomir
Książę Józef. Wódz i dandys.

Wydawnictwo Bellona

Obrazek

========================

Lipka Bernard
Królestwo Westfalii i jego armia w epoce napoleońskiej 1807-1813

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Listy Wincentego Krasińskiego z Hiszpanii (1808-1809)
Opracował, wprowadzeniem, przypisami i indeksami opatrzył Konrad Ajewski.

Wydawnictwo Typografia Pułtusk

Obrazek

========================

Małowiecki Rafał
Bitwa pod Vittorią 21 VI 1813

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Małowiecki Rafał
Wojny napoleońskie. Tom II. Operacje wojsk Louisa-Gabriela Sucheta 1811-1814

Wydawnictwo Attyka

Obrazek

========================

Masson Fryderyk
Kawalerzyści Napoleona

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Masson Fryderyk
Przed stu laty. Szkice o Napoleonie.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Mażewski Lech
Rzeczpospolita jeden i pół.

Wydawca: Rambler

Obrazek

========================

Nafziger George
Cesarskie bagnety Taktyka napoleońskich baterii, batalionów i brygad na podstawie regulaminów z epoki.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Oman Charles
Armia Wellingtona 1809-1814

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Rembowski Aleksander
Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokonnego Gwardii Napoleona I.

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Rogacki Tomasz
Wagram 5-6 VII 1809

Wydawnictwo: Inforteditions

Obrazek

========================

Smith Digby
Napoleon przeciwko Rosji 1812. Druga wojna polska.

Wydawnictwo Replika

Obrazek

========================

Telp Claus
Rozwój sztuki operacyjnej

Wydawca: NapoleonV

Obrazek

========================

Zajewski Władysław
Europejskie konflikty dyplomatyczne. Wiek XIX,

Wydawca: Arcana

Obrazek

========================

Zeszyty Raszyńskie nr 1(6)/2012.
Materiały po III Konferencji Raszyńskiej pt "Regulaminy Wojsk Księstwa Warszawskiego" z 2011 r.

Obrazek

========================

Zeszyty Raszyńskie nr 2 (7) i 3 (8)/2012.
Piotr Czerepak "Artyleria Piesza Księstwa Warszawskiego 1807-1809" cz. 1 i 2.

Obrazek
Obrazek

========================

Ziemia Radzyńska1810 - 1815
red. Artur Rogalski

Wydawca: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Obrazek

========================

Ziółek Ewa
Między tronem a ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim.

Wydawca: TN KUL

Obrazek

========================

Żbikowski Piotr
Pod rządami Franciszka Habsburga - cesarza Austrii. Gazeta Krakowska 1796- 1806.

Wydawca: Wers

Obrazek