Nasza księgarnia

Gwardia Cesarska. 1. Pułk Szwoleżerów-Lansjerów cz. 3

Posted in Szwoleżerowie - Garde Impériale. 1-er Régiment de Chevau-Légers.

BIOGRAMY

Garde Impériale. 1-er Régiment de Chevau-Légers.

1-er volume. Nr. 1001-1500 (1807-1812).

1001. ADAMSKI Antoni, ur. 10.9.1783 w woj. pozn.,s. Szymona i Katarzyny Połubieńskiej, wstąpił 1.11.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 16.12.07 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1807-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur Aube], otrzymał 27.2.14 LH nr 47851, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 7.

 

1002. NAWRÓT Franciszek, ur. 16.6.1782 w Wólce w woj. sier., s. Pawła i Krystyny Matus, 16.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram] 21.6.10 reformowany z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

 

1003. BERMIŃSKI Leopold, ur. 4.9.1786 w Kościanie, s. Dominika i Katarzyny, 16.12.07 szwol. 8 komp., 10.7.08 utopił się wPoitiers.

 

1004. BILECKI Mikołaj, ur. 8.3.1785 w Żytomierzu, s. Pawła i Katarzyny, 16.12.07 szwol. 8 komp., 10.10.08 zdezerterował w Hiszpanii.

 

1005. STEIN Karol, ur. 3.10.1786 w Miliczu na Śląsku, s. Ludwika i Katarzyny, 16.12.07 szwol. 8 ko 20.2.08 zwolniony.

 

1006.  ŻACZEK Michał, ur. 4.1.178.5 w Galicji, s. Teodora i Teresy, 16.12.07 szwol. 8 komp., 2.4.08 zdezerterował w Hiszpanii.

 

1007. SZOSTKOWSKI Stanisław, ur. 8.5.1779 w Gostyniu s. Wojciecha i Elżbiety Lasocińskiej 16.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12  między Wilnem i Kownem.

 

1008. MECKA Antoni, ur. 3.11783 w Laszkowicach w woj. pozn., s. Marcina i Katarzyny Penczanki, 16.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 19.12.12 w Orszy.

 

1009.  ŚWIĘTAREK Andrzej, ur. 3.10.1780 w Myszakowie woj. pozn., s. Marcina i Marceli Szakówny, 16.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], odesłany 8.4.11 rozkazem Krasińskiego do bat. kolonialnego.

 

1010.  CIEŚLIŃSKI Karol, ur. 13.2.1790 w Piotrkowie w woj. kal., s. Mateusza i Marii, 16.12.07 szwol. 8 komp., 20.2.08 zwolniony.

 

1011.  ŚMIAŁOWSKI Piotr, ur. 27.7.1781 w Śmiałowicach, s. Jana i Magdaleny, służył w 1 pp. Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 5 komp., 1.5.11 bryg. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-10, [Wagram].

 

1012.  SYPNIEWSKI Piotr, ur. 22.11.1788 w Kwilczu w woj. pozn., s. Franciszka i Ewy, 26.12.07 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1808-09, zm. 7.9.09 w szpitalu w Wiedniu z ran odniesionych pod Wagram.

 

1013.  SCHWEDLER Gothild, ur. 17.5.1782 w Sieradzu, s. Marianny Caser, 26.12.07 kowal 4 komp., 19.4.08 zdezerterował.

 

1014.  RUTZIO Friedrich, ur. 16.5.1783 w Tomingen s. Jakuba i Julii Albert, 26.12.07 kowal 8 komp., 16.7.08 zwolniony.

 

1015.  BACCIARELLI Marceli, ur. 4.11.1792 w Kamieńcu Podolskim, s. Franciszka i Gertrudy Aslanowicz, [wnuk Marcelego, artysty malarza], 26.12.07 szwol. 4 komp., 10.1.08 zwolniony, [1.8.11 ppor. 2 pp. Księstwa Warszawskiego, 24.0.12 por., odbył kampanię 1812, Smoleńsk, Możajsk, Berezyna, wszedł 1.7.16 do 5 ppl. Królestwa Polskiego, 30.12.22 wziął dymisję dla interesów familijnych w stopniu kpt. z pozwoleniem noszenia munduru. W powstaniu listopadowym 3.3.31 mjr 19 ppl., potem ppłk, należał do korpusu Giełguda, potem Rohlanda, z którym 15.7.31 przeszedł do Prus, internowany przez Prusaków. Wrócił do Warszawy, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi. 6.34 otrzymał od gen. Rautenstraucha 3-letni zasiłek. 1838 uzyskał potwierdzenie szlachectwa].

BP 391; AGAD KRW 555, Papiery Rohlandu; BUW 562 „Kurier Warszawski" 1834: Gembarzewski- Wojsko Polskie 1807-1814; Boniecki- Herbarz I. 1. s. 64; Uruski - Rodzina I. 1, s. 58; Bielecki — Słownik oficerów t. 1; Budrewicz — Sagi warszawskie; Łoza - Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego.

 

1016.  GODLEWSK1 Józef, ur. 11.5.1790 w Wyganowie, s. Rocha i Anastazji Milewskiej, 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-09, [Somosierra], zm. 30.9.09 w Wiedniu z ran odniesionych pod Wagram.

Bielecki - Somosierra.

 

1017. HALABSKI Jan, ur. 21.6.1785 w Dzierzgowie w woj. krak., s. Antoniego i Heleny Biegań-skiej, 20.12.06  wstąpił do 2 bat. art. p„ 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 27.11.12 nad Berezyną.

 

1018.  RUSZKOWSKI Piotr, ur. 15.1.1784 w Zdziechowie k. Radomska, s. Andrzeja i Marii Rusz-kowskiej, 26.12.07  szwol. 4 komp., 10.4.09 bryg. 1 komp., 21.12.1 I zdegradowany na szwol. do 5 komp., odbył kampanie 1808-11, [Wagram], zm. 2.4.12 w szpitalu w Soissons.

 

1019. MACHNOWSKI Michał, ur.24.9.1781 w Stanisławowie k. Lwowa, s. Teodora i Marianny z Rogowskich]1.12.06 wstąpił do 1 psk, Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1807-10, [Wagram], zwolniony 28.10.1 1 z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1020.  ZYNIAK Michał, s. Teodora i Marianny Rogowskiej ur. 24.9.1781 w Stanisławowie k. Lwowa, służył od 1.12.06 w 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], zwolniony 28.10.11 z gratyfikacją 150 IV.

 

1021. MARCISZEWSKI Tadeusz, ur. 16.8.1787 w Ramie na Mazowszu, s. Ignacego i Marii, wstąpił 29.12.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1807-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk],zaginął 27.11.12nad Berezyną.

 

1022. KAWCZYNSKI Aleksander, ur. 28.2.1794 w Kłodzie k. Czerska, s. Piotra i Agnieszki Zawi-szanki, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], reformowany 21.6.10 z jedno-razową gratyfikacją 150 fr., odjechał do Warszawy.

 

1023. LANKOWSKI Józef, ur. 4.9.1790 w m. Łomko na Pomorzu, s. Mateusza i Anety Gliszczyń-skiej, 26.12.07 szwol. 4 komp., 29.12.09 wykreślony z kontroli z racji zbyt długiej nieobecności.

 

1024.  FLEKIŃSKI Ignacy, ur. 19.1.1787 w Wilnie, s. Jakuba i Zuzanny Rogolawskiej, 26.12.07 szwol. 8 komp.. 1.7.12 bryg, 2 komp, odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna] zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1025.  CALIŃSKI Feliks, ur. 1.5.1786 w Zgliszewie k. Łukowa, s. Józefa i Urszuli Brzezińskiej 26.12.07 szwol. 7 komp., 5.7.12 bryg. 9 komp., 11.4.13 a la suite, odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 21.10.13 w przechodzie przez Freyburg.

 

1026. DĄBROWSKI Adam, ur. 25.3.1786 w Gulgowie na Mazowszu, s. Wojciecha i Kunegundy Pilitowskiej 26.12.07 szwol. 4 komp., 1.3.08 bryg., 18.2.10 wachm. 7 komp., odbył kampanie
1808-09, [Wagram], przeniesiony 21.9.11 na reformę z pensją 172 fr.

 

1027.  PODGÓRSKI Wojciech, ur. 10.3.1786 w Bobrówce w woj. grodz., s. Franciszka i Zofii Skibickiej wstąpił 17.10.06 do 6 pp. Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 7 komp., odbył kam-panie 1807-12, [Somosierra, Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

Bielecki - Somosierra

 

1028. PLANTOWSKI Józef, ur. 10.1 1.1787 w Kowalu na Kujawach, s. Pawia i Małgorzaty Szczołkówny, 26.12.07 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał się 18.10.13 do niewoli w Lipsku.

 

1029. TRZCIŃSKI Ludwik, ur. 20.9.1783 w m. Stryjna k. Siedlce, s. Franciszka i Marii Bielskiej 26.12.07 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram], przeszedł 6.7.12 do 3 p. szwol. gw. 1.1.14 włączony do 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], 1.5.14 udał się z pułkiemdo Polski.

 

1030.   ASANOWICZ  [wł. Assanowicz] Józef, ur. 17.8.1788 w Sokole, s. Mustafy i Anety, 26.12.07szwol. 6 komp., 20.2.08 zwolniony. [Dziadulewicz go nie wymienia].

 

1031. BIEŃKOWSKI Józef, ur. 17.6.1788 w Dorchowie k. Wielunia, s. Kazimierza i Marii Gotz-kowskiej 26.12.07 szwol. 6 komp., 1.5.11 bryg. [6 komp.],8 p. szwol.-lansierów, odbył kampanie 1808-11.

SHA T24 YC 130

 

1032.  KOSZUTSKI Wincenty, ur. 4.5.1783 w m. Poklarki w woj. pozn., s. Ignacego i Murzyńskiej 26.12.07 szwol. 6 komp., odbył kampanię 1808, zwolniony 10.6.09.

 

1033. WERDYN Adam, ur. 17.10.1790 na Kujawach, s. Michała i Anety, 26.12.07 szwol. 6 komp., zm. 15.6.08 w szpitalu w Chantilly.

 

1034. RZEMIENIEWSKI Wawrzyniec, ur. 20.3.1779 w Poznaniu, s. Józefa i Agnieszki Waleszyń-skiej26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1809 [Wagram], zwolniony 21.5.12 z pensją 150 fr.

 

1035. ZNAN1ECKI Maciej, ur. 20.10.1799 w Jelence k. Chełmna, s. Ignacego i Barbary Trebiówny, 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-12, zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1036. WASILEWSKI Aleksander, ur. 4.5.1778  w m. Próchna, s. Krystyna i Reginy, 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1808, poległ  30.11.08 pod Somosierra.

Bielecki - Somosierra.

 

1037.  DROŻDŻEWSKI Ignacy, ur.  11.3.1788 w m. Hubia (?), s. Ignacego i Domiceli, 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1808, poległ 30.11.08 pod Somosierrą.

Bielecki - Somosierra.

 

1038. ZIELIŃSKI Jakub, ur. 8.7.1787 w m. Ikiejdy k. Gniezna, s. Andrzeja i Małgorzaty Korzenie-wskiej 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-14 [Somosierra, Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Brienne. Montmirail, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1039. MICHALSKI Bartłomiej ur. 6.11.1790 w Słupowie wwoj.pozn., s. Jana i Jadwigi Gabryelskiej26.1207 szwol. 3 komp., 11.4.13 przeniesiony do 4 komp., odbył kampanie 1808-13, [Somosierra,Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Lipsk], pozostał w tyle 19.10.13 po bitwie pod Lipskiem.

 

1040.  BUCZKOWSKI Jan, ur. 5.10.1781 w Woli k. Kolska, s. Michała i   Agnieszki  Petrykowskiej 26.12.07 szwol. 3 komp., 1.5.11 wachm. 8 p. szwol.- lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Somosierra, Wagram].

Bielecki - Somosierra.

 

1041. MARCINKOWSKI Michał, ur. 11.6.1782 w Ujazdowie, s. Ignacego i Rozalii, 26.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-09, [Somosierra, Wagram], wypędzonyz pułku 21.2.10 za niesubor-dynację.

Bielecki - Somosierra.

 

1042. NOWOSIELSKI Jan, ur.1.1.1784 k. Dobrzynia, s. Wojciecha i Apolonii Guzkowskiej wstąpił 17.11.06 do 6 puł.Księstwa Warszawskiego, od 26.12.07 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1807-12, [Somosierra, Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1043. JAWORSKI Maciej, ur. 5.2.1783 w Opatowie, s. Wojciecha i Marii, 26.12.07 szwol. 7 komp.,

odbył kampanię 1808,[Somosierra], wykreślony 29.12.09 z racjizbyt długiej nieobecności.

Bielecki - Somosierra.

 

1044. MOŚCICKI Jakub, ur. 24.6.1777 w Bielawie k. Gniezna, s. Antoniego i Agaty Kralówny, 26.12.07 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1808-09, [Somosierra, Wagram], reformowany 21.6.10 z jednorazową gratyfikacją, odjechał do Warszawy.

 

1045.  NAPIÓRKOWSKI Jan, ur. 12.7.1782 w Mroczkach k. Pułtuska, s. Jakuba i Katarzyny Zaleskiej wstąpił 14.11.06 do 6 pp. Księstwa Warszawskiego, 26.12.07 szwol. 7 komp., odbył kam-panie 1807-12, [Somosierra, Wagram, Witebsk, Możajsk], ranny pod pod Tczewem, zaginął 22.11.12 w Tołoczynie.

Bielecki - Somosierra.

 

1046.  LASKOWSKI Franciszek, ur. 11.5.1788w Wirkowie, s. Michała i Ewy, 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-09, [Somosierra], poległ 6.7.09 pod Wagram.

Bielecki - Somosierra.

 

1047.  WIŚNIEWSKI Grzegorz, ur. 2.2.1788 w Kułakowie w woj. krak., s. Michała i Anety Mich-niewicz, 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], reformowany 25.5.11 z jedno-razową gratyfikacją 150 fr.

 

1048. UMIŃSKI Walenty, ur. 22.4.1789 w Odrzywole, s. Mateusza i Katarzyny Wojciechowskiej 26.12.07 szwol. 4 komp., 1.5.11 bryg. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1049.   PIASECKI  Piotr, ur. 17.10.1790 w m. Branik, s. Macieja i Teresy, 26.12.07 szwol. 4 komp., 29.2.08 zwolniony.

 

1050.  LAS1ŃSKI Andrzej ur. 1.1786 w Jankowie w woj. kal., s. Andrzeja i Małgorzaty Krzyżak, 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram] odesłany przez Krasińskiego 8.4.11 do Flesingi i wcielony do bat. kolonialnego.

 

1051.  PALAŃCZUK Teodor, ur. 15.10.1782 w Wiszniewie, s. Jana i Marii Winnickiej, 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanię 1808, zaginął 6.7.08, wykreślony z kontroli 30.9.09.

 

1052.  JAWORSKI Józef, ur. 1779 w m. Szamsta w Matopolsce, s, Augustyna i Katarzyny, 26.12,07 szwol, 4 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], odesłany 8.4.11 z pułku z rozkazu Krasińskiego do Flesingi i wcielony do bat. kolonialnego.

 

1053.  PROKOP Konstanty, ur. 12.1.1783 w m. Wczakle w woj. pozn., s. Stanisława i Apolonii Malińskiej 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna] zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1054. OSTASZEWSKI Stanisław, ur. 3.3.1782 w m. Sypnowy na Podlasiu, s. Karola i Heleny Szymanowskiej 26.12.07 szwol. 4 komp., 1.5.11 bryg. [7 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kam-panie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1055. SZAMOTA Tomasz, ur. 17.6.1786 w Szamotach, S, Grzegorza i Anety Jaworskiej 26.12.07 szwol. 4 komp., odbył kampanię 1808, odesłany 17.9.08.

 

1056. RADZIKOWSKI Józef, ur. 13.3,1773 w m. Łącze k. Malborka s Piotra i Anety Zalewskiej 20.11,07 szwol. 8 komp., 1.5.11 wachm, 8 komp. 8 p. szwol.- lansjerów odbył kampanie1808-11, [Wagram].

SHAT X-AB 41

 

1057. SZAMOTA Franciszek, ur, 14,12.1790 w Szamotach, s. Antoniego i Petroneli Mochnackiej 26.12.07  Szwol. 8 komp., 31.1 08 zwolniony.

 

1058. SABATYŃSKI Jan. ur. 14.6.1786 w m. Leżnica (?) w woj. pozn., s. Jana i Anety Laniewskiej 26.12.07 szwol. 8  komp., 11.4.13  przeniesiony do 3 komp., odbył kampame 1808-13  [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno], dostał się do niewoli 19.10.13 pod Lipskiem.

 

1059.  HOFFMANN Jan, ur. 12.5.1791 w Zamościu, s, Jana i Urszuli, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-09, zm. 10.7.09 w szpitalu w Ulm.

 

1060.  LEWANOWICZ Andrzej Józef, ur. 13.3.1783 w Sorokach w Mołdawii, s. Szymona i Agaty Makarowicz, 26.12.07 szwol. 8 komp.,  1.5.11  wachm. [2 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kam-panie 1808-11, [Wagram].

SHAT24 YC 130

 

1061.  ZIELIŃSKI Jan, ur. 10.6.1783 w Pluskoweńsku k. Chełma na Pomorzu, s. Walentego i Marianny, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 27.11.12 nad Berezyną.

 

1062. TOMASZEWSKI Tomasz, ur. 15.12.1771 w Popowicach k. Poznania, s. Adama i Marianny Gąsiorowskiej, 26.12.07 szwol. 8 komp.,  1.5.11 bryg. 8 komp. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1063. BETHIER Jan, ur.16.10.1782 w Toruniu, s. Jana i Marianny Milskiej, 26.12.07 szwol. 8 komp., 1.5.11 bryg. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1064.  ZYGMOND Jan, ur, 13.9.1790, s. Tomasza i Julii, 26.12,07 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1808, wykreślony z kontroli 1.2. 09.

 

1065. OSTASZEWSKI Antoni, ur, 20.1 1786 w Wilczynie w woj. pozn., s. Wojciecha i Agnieszki Morawskiej 26.12.07 szwol. 8 komp., 1.5.11 bryg.[8 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1066. ROGOWSKI Ignacy, ur. 15.6.1789 w Warszawie, s. Franciszka i Małgorzaty Ołowskiej, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1808, odesłany 15.9.08.

 

1067.  PIĄTKIEWICZ Józef, ur. 22.3.1778 w Brodnicy, s, Józefa i Katarzyny Kierszyńskiej, 26.12.07szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], odesłany z rozkazu Krasińskiego 15.1.11 do bat. kolonialnego.

 

1068. MASSALSKI Michał, ur. 7.9.1785 , w Dzięciołowie k. Tykocina. s. Izajasza i Karoliny Karpiowej, 26.12.07 szwol. 8 komp., 1.3.11 bryg. 1 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk],14.5.13 LH, pozostał 21.10.13 w przechodzie przez Freyburg po bitwie pod Lipskiem.

Łoza - Legia Honorowa nr 1122.

 

1069.  ROGOWSKI Walenty, ur. 4.3.I785 w Toruniu, s. Józefa i Józefiny Wichrowskiej wstąpił 11.11.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 26.12 07 szwol. 8 komp., 1 1.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno], dostał się do niewoli 19.10.13 pod Lipskiem.

 

1070.  PIASECKI Tadeusz, ur. 10.2.1787 w m. Jajenko na Podlasiu, s. Marcina i Marii Prostkow-skiej 26.12.07 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1071. SAMORAJCZYK Paweł, ur. 14.9.1787 k. Pułtuska, s. Wojciecha i Jadwigi, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1808, ranny pod Benavente,24.10.09 odesłany z pensją.

 

1072. SZYBEL Szymon, ur.  10.12.1789 w woj. pozn., Michała i Jadwigi, 26.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-09, zaginął pod  Wagram, 30.0.09 skreślony z kontroli.

 

1073. ŁUKOWSKI Józef, ur. 4.5.1784 w Dębowicach, s. Michała i Katarzyny Orzechowskiej, 26.12.08 szwol. 8 komp., 20.2.08 odesłany.

 

1074. BIAŁKOWSKI Felicjan, ur. 17.3.1792 w m. Ninin w woj. pozn., s. Franciszka i Beaty Marzentowicz, 26.12.07 szwol. 8 komp., 1.8.09 bryg.,  1.3.11 wachm. 2 komp., 15.10.12 wachm. st., 11.4.13 przeniesiony do 5  komp.,  8.7.13  ppor., odbył  kampanie 1808-14 [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna  Budziszyn,  Drezno,  Lipsk,  Hanau, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry], otrzymał LH, ranny, dostał się do niewoli pod Arcis-sur-Aube. Nieidentyczny z F. B., ppor. 3 ppl. w armii Królestwa Polskiego i kpt. 7 psp. w powstaniu listopadowym.

• Łoza – Legia Honorowa nr 75; Rembowski - Źródła nr 187;Bielecki - Słownik oficerów t. 1; Karpowicz - Elita jazdy polskiej.

 

1075. MOREAU Francois-Paul, ur. 30.7.1772 w Strasburgu, s. Pierre'a i Helene Has, 1788 przyjęty jako dziecko pułku do regimentu Alzacji, 1788 umieszczony w gw. szwajcarskiej Ludwika XVI, 1792 skierowany do 1 bat. miasta Saint-Die, odbył kampanie rewolucyjne, 26.12.07 trębacz 7 komp., 11.6.10 bryg.-trębacz małego sztabu odbył kampanie  1808-09 [Wagram], przeniesiony na reformę 21.9.11 z pensją 225 fr.

 

1076. JASIŃSKI Józef, ur. 7.1.1792 w m. Basino w Galicji, s. Franciszka i Józefy Łubiszowskiej, 28.12.07 szwol. 7 komp., odbył kampanię 1808, poległ 30.11.08 pod Somosierrą.

Bielecki - Somosierra.

 

1077. PĄGOWSKI Józef, ur. 1.3.1784 w m. Bóbrka k. Brześcia, s. Józefa i Marianny Miśkiewicz, 28.12.07 kowal 4 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno], zm. 27.9.13.

 

1078. BOIŃSKI Bazyli, ur. 17.8.1780 w Jaworze, k. Słonimia, s. Michała i Marii Jeroszkiewicz, 28.12.07 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], reformowany 21.6.10 z jednorazową gratyfikacją 150 fr. odjechał do Warszawy.

 

1079.  BYCHOWICZ Józef, ur. 1777 w Chmielniku na Litwie, s. Ignacego i Teresy Pohykowskiej 31.12.07 szwol. 4 komp., 29.2.08 zwolniony, 13.12.08 wrócił do pułku, 1.8.09 bryg.  1 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], 1.1.10 wykreślony z kontroli.

 

1080.  DRODZIŃSKI  Mikołaj ur. 1777 w Płocku, s. Józefa i Marii, 31.12.07 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], odesłany 8.4.11 rozkazem Krasińskiego do Flesingi i wcielony do bat. kolonialnego.

 

1081. PANGÓRSKI Józef, ur. w Czernigowej w woj. pozn., s. Ludwika i Marii Tuleszyńskiej 31.12.07 szwol. 4 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 24.10.13 w odwrocie spod Lipska.

 

1082.  KOLCZYCKI Seweryn, ur. 1782 w Standzieszynie w woj. kal., s. Ignacego i Anety Bublew-skiej 31.12.07 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-10, [Wagram], wykreślony z kontroli 1.1.11 z racji zbyt długiej nieobecności.

 

1083.  COURREAUX Jean-Francois, ur. 16.1 1.1772 w Landricourt w dep. Aisne, s. Antoine'a i Marie Veronique Caron, 1.1.08 zbrojmistrz w małym sztabie, odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zm. 11.2.13 w szpitalu w Chweitz.

 

1084.  LASSAUX Pierre, ur. 8.10.1770 w Nevau w dep. Meuse, s. Jacquesa i Jeanne Renard, [brat Guiota], wstąpił 15.5.1787 do 10 psk., potem w szwadronie mameluków, 1.1.08 kowal w małym sztabie, 1.1.09 pomocnik weterynarza, odbył kampanie 1808-11, [Wagram], zm. 22.4.12 w szpitalu w Hamburgu.

 

1085. ROBIN Pierre-Julien, 1.1.08 weterynarz w małym sztabie, 1.9.08 przeniesiony do żandar-merii.

 

1086.  KOSZUTSKI Nepomucen, ur. 5.4.1782 w woj. pozn., s. Ignacego i Katarzyny Mencińskiej 11.1.08 szwol. .3 komp., 1.1.11 bryg. 4 komp., 3.1.12 zdegradowany na szwol., odbył kampanie 1808-12, [Somosierra, Wagram] wypędzony z pułku 22.5.12.

Bielecki - Somosierra.

 

1087.  KANIEWSKI Józef, ur. 1.8.1788 w Opatowie, s. Franciszka i Katarzyny Dolińskiej, 11.1.08 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-12, [Somosierra, Wagram], zaginął 20.7.12 w Głębokiem.

 

1088. MIERZEJEWSKI Mateusz (Maciej), ur. 1786 w Zadwinie k. Nowogródka, s. Jana i Teresy, 11.1.08 szwol. 4 komp.,20.1 .08 bryg., 1.9.08 wachm. 5 komp., 21.8.09 ppor., [4.5.11 por.. 1814 kpt., odbył kampanio 1808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Drezno, Lipsk,], 1.5.14 udał się z pułkiemdo Polski.

  Karpowicz - Elita jazdy polskiej.

 

1089. DUCHER Nicolas-Antoine, ur. 9.8.1782 wDéle w dep. Jura, s. Francois i Jeanne-Francoise Vergnet, 15.1.08 weterynarz w małym sztabie, odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Mo-żajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno. Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH, przeszedł 1.5.14 do królewskich strz. kon.

Łoza - Legia Honorowa nr 357.

 

1090.   SEILLARD  Jean Pierre, ur.  1762 w Aix w dep. Bouches-du-Róne, s. Jacquesa i Marie-Anne Girault, 13.1.08 siodlarzw małym sztabie, odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Mo-żajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn. Drezno, Lipsk, Hanau. Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube],przeszedł 1.5.14do królewskich strz. kon.

 

1091. KALTZ Henry, ur. 9.4.1765 w Riboville wdep, Hau-Rhin,s. Jeana iBarbe Fabre, wszedł 1792 do służby, 8.9.94 przeniesiony do 65 półbrygady piechoty, potem w 10 psk., 15.1.08 krawiec wmałym sztabie, odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn,   Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], przeszedł 1.5.14 do królewskich strz. kon.

 

1092.  KRÓLIKOWSKI Jan, ur. 24.6.1780 wLwówku w woj. sieradz., s. .lana i Franciszki Wojcie-chowskiej  6.1.08 szwol. 8 komp.. 15.10.12 bryg. 2 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk. Możajsk, Berezyna], został 28.12.12 w Elblągu.

 

1093. NARWOSZ Stefan, ur. 4.9.1788 wRosieniach na Litwie, s. Jana i Apolonii, 21.1.08 szwol. 4 komp., 26.7.09 ppor. 4 p. Legii Nadwiślańskiej odbył kampanie 1808-09, ranny pod Wagram.

  Kirkor — Legia Nadwiślańska.

 

1094.  TUROWSKI Franciszek, ur. 13.12.1786 w Turowie w woj. płoc,s. Mateusza i Marii Załęs-kiej 21.1.08 szwol. 4 komp., 1110.12 bryg. 1 komp., 11.4.13 przeniesiony do 4 komp., 1.1.14 trafił do 1 komp., odbył kampanie 1808-14, [Wagram. Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen,Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne,Montmirail, Laon, Chatcau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH, 1.5.14 udał się z pułkiem do Polski.

Łoza  - Legia Honorowa nr 1889.

 

1095.  FOLKMAN Franciszek, ur. 1792 w Warszawie, s. Ludwika i Marii Muller, 25.1.08 trębacz 4 komp., zm. 3.6.08 w szpitalu w Chantilly.

 

1096. CARON Jacques-Norbert, ur. 5.6.1778 w Fourquereau w dep. Seine-et-Oise, s. Jacquesa i Therese Jacob, wstąpił 25 Fructidora roku 2 do 7 p. art. konnej odbył kampanie 1793-1807, ranny pod Lidzbarkiem gdzie dostał się do niewoli ros., 1.08 wrócił z niej, 25.1.08 trębacz 8 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], zwolniony 3.6.11 z pensją.

 

1097.  FORSTER Conrad, ur. 16.9.1765 w Saarble w dep. Moselle, s. Charlesa i Marie Oberlin, wstąpił 1780 do I p. huz., 26.1.08 cholewkarz w małym sztabie, odbył kampanie 1808-10, [Wagram]. przeniesiony na reformę 1.5.11 z pensją 332 fr.

 

1098.  PORTE Joseph-Marie, ur. 10.12.174 w Saint-Maximien w dep. Var, s. Antoine'a i Madeleine Vincent, wstąpił 12 Brumaire'a roku 3 do4 komp. art. okręgu Marsylii, od 1.2.08 trębacz 8 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], zwolniony 14.4.10 z pensją.

 

1099.   ROBIQUEZ  Louis, ur. 25.2.1781 w Lille, s. Pierre-Josepha i Victoire Magnier, 1.2 .08 trębacz 4 komp., 1.7.10 pauker w małym sztabie, odbył kampanie 1808-12,[Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 26.1 1.12 w Borysowie.

 

1100.  TUSZYŃSKI Józef, ur. 1792 w Ciechanowie, s. Michała i Brygidy Sokołowskiej, 1.2.08 szwol. 8 komp., zm. 19.9.08 w Bajonnie.

 

1101. KAM1ŃSKI Józef, ur. 11.3.1786 w Byszewie na Mazowszu, s. Stanisława i Józefy Pencz-kowskiej 1.2.08 szwol. 8 komp., 19.2.09 bryg., 1.7.12 wachm. 7 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1102. GERIN Joseph, ur. 13.12.1784 w Bouley w dep. Meurthe, s. Etienne'a i Marianne Boyeme, 6.2.08 zbrojmistrz mistrz w małym sztabie, odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 2.12.12 w Modecznie.

 

1103.  MROCZYŃSKI Kazimierz, ur. 5.3.1777 w Płonnem (k. Czerska), s. Franciszka i Katarzyny Wiśniewskiej, 21.2.08 szwol. 6 komp., 11.4.13 przeniesiony do 1 komp., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Mozajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Arcs-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1104.  RAWIŃSKI Józef, ur. 15.5.1779 w Poznaniu, s. Jana i Magdaleny, 21.2.08 szwol. 3 komp., 25.9.08 zdezerterował.

 

1105.  MORYŃSKI  Wojciech, ur. 3.3.1777 w m. Bencz w woj. pozn., s. Ignacego i Franciszki Lenartowskiej 21.2.08 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1106.  PIETRANOWSKI Piotr, ur. 1782, s. Józefa, 21.2.08 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-09, zm. 30.0.09 w szpitalu w Wiedniu z ran odniesionych pod Wagram.

 

1107.  KOŻUCHOWSKI Mikołaj ur. 1784 w Kożuchowie k. Radomia, s. Józefa i Marianny Onieckiej 21.2.08 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-11, [Wagram], przeniesiony na reformę 21.9.11 z pensją 150 fr.

 

1108. OŁTARZEWSKI Ignacy, ur. 7.3.1789 wOłtarzewie k. Nurska, s. Krzysztofa i Małgorzaty, 21.2.08 szwol. 4 komp., 1.9.11  bryg. 10 komp., 17.10.12 wachm., 12.12.12 zaginął między Wilnem i Kownem, 30.1.13 wrócił do pułku do 10 komp., 11.4.13 a la suite, 12.9.13 ppor., odbył kampanie 1808-14, [Burgos, Somosierra, Benavente, Madryt, Essling, Wagram, Znojm, Almeida, Ciudad Rodrigo, Santa Cruz, Witebsk, Smoleński, Możajsk, Małojarosławiec, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Altenburg, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Vitry, Reims, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Troyes, ranny pod Wagram lancą w kark i bok, pod Altenburgiem w plecy i krzyż], otrzymał 14.5.13 0.13 LH [a 15.10.13 krzyż złoty], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski. [W armii Królestwa Polskiego 28.11.15 por. 4 puł., 6.4.17 przeniesiony do 1puł., 16.5.34 kpt. W powstaniu listopadowym kpt. 2 puł., 16.3.31 otrzymał krzyżzłoty, poległ 26.5.31 pod Ostrołęką].

AGAD KRW 341 Rocznik wojskowy KP 1817-1830; Łoza - Legia Honorowa nr 12H5; Rembowski - Źródła nr 203; Tokarz - Bitwa pod Ostrołęką; Bielecki - Somosierra; Karpowicz - Elita jazdy polskiej.

 

1109. WŁOSTOWSKI Walenty, ur. 6.4.1776 w m. Włosty k. Bielska, s. Antoniego i Marceli Kiersnowskiej 21.2.08 szwol. 4 komp., 4.5.11 bryg. 6 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], dostał się do niewoli 4.3.13 pod Charlottenburgiem.

 

1110.   RUSIECKI Jakub, ur. 10.8.1784 w Wólce k. Sieradza, s. Józefa i Marianny Wodczyńskiej 21.2.08 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1808-1 1, [Wagram], reformowany 6.7.12 z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1111. ZIELONKA Benedykt, ur. 15.3.1785 w Cynegłówce, 21.2.08 szwol. 8 komp., 1.3.08 bryg., 1.6.08 wachm., 4.10.08 ppor., 21.8.09 por., 17.7.13 kpt., 15.3.14 szef szwadronu, po bitwie pod Brienne objął dowództwo 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 13.12.09 LH a 17.2.14 krzyż oficerski LH, 16.8.13 kawaler cesarstwa, 1.5.14 udał się z 3 p. eklererów do Polski. [W armii Królestwa Polskiego 1. 12.14 w szwadronach wzorowych uł., 20.6.15 ppłk, 18.10.20 płk, 4.7.29 fliegeladiutant cara. W powstaniu listopadowym 24.3.31 dow. 5 psk. czyli dawnego psk. gw., 5.10.31 przeszedł z Rybińskim do Prus. 18.1.32 wrócił do Warszawy, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi.

Łoza - Legia Honorowa nr 2119; Rembowski - Źródła nr 72, Bielecki – Somosierra; Karpowicz -  Elita jazdy polskiej.

 

1112. OLSZEWSK1 Antoni, 21.2.08 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-09, poległ 6.7.09 pod Wagram.

 

1113. DANISZEWSKI Józef, ur. 4.10.1784 w Korsewie k. Złoczowa, s. Stanisława i Zofii Boguskiej służył w huzarach, 21.2.08 szwol. 8 komp., 1.8.09 bryg., odbył kampanie 1808-11, ranny 6.7.09 lancą pod Wagram, 21.5.12 reformowany z pensją 172 fr.

 

1114. WRÓBLEWSKI Tadeusz, ur. 15.9.1791 w Warszawie, 5. Józefa i Anny Kukła, 21.2.08 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1115.  ONKUTOWICZ Mateusz, ur. 3.1176 w m. Żerbuny k. Rosieni na Litwie, s. Wawrzyńca i Agaty Marczyńskiej, 21.2.08 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram,  Witebsk,  Możajsk,  Berezyna,  Liitzon,  Budziszyn, Drezno], dostał się do niewoli  18.10.13 pod Lipskiem.

 

1116.    ZAWISTOWSK1   Dominik,  1.3.08 szwol. 4 komp., odbył kampanię 1808, wykreślony zkontroli 29.12.09 z racji zbyt długiej nieobecności.

 

1117.  SKALIŃSKI Mikołaj 1.3.08 szwol. 4 komp., odbył kampanię 1808, wykreślony zkontroli 1.2.09 z racji zbyt długiej nieobecności.

 

1118. STANECKI Mateusz, ur. 25.2.1777 w Żytomierza, s. Tomasza i Katarzyny Łabażyńskiej 1.3.08 szwol. 4 komp., 1.5.11 bryg. [7 komp.J 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1119.  ŻMIJEWSKI Ignacy, ur. ok. 1786 w Brzozowie w woj. płoc, 1.3.08 szwol. 4 komp., 18.10.09 ppor. 1 p. Legii  Nadwiślańskiej [9.10.11 por., odbył kampanie 1808-12, Wagram, Witebsk, Możajsk, ranny 28.11.12 nad Berezyną], 22.3.12 otrzymał LH.

Kirkor - Legia Nadwiślańska; Łoza - Legia Honorowa nr 2129.

 

1120.   FLEMBERG Joseph, 1.3.08 szwol. 8 komp., zm. 12.9.08 w Brivesca w Hiszpanii.

 

1121.   JAROCK1 Teofil, ur. 10.5.1788 w Kórniku, s. Michała i Doroty Magnuszewskiej, 1.3.08 szwol. 8 komp., 1.7.12 bryg. 6 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Bere-zyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1122.   JAGIELSK1  Józef, ur.  1.6.1785 w Kaliszu, s. Józefa i  Marianny Niewiteckiej, 1.3.08 szwol. 8 komp., 1.5.11 bryg. [4 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, 6.1.12 zdegradowany na szwol., odbył kampanie 1808-12, [Wagram].

SHA T24 YC 130

 

1123.   DRZEWIECKI Jan, 1.3.08 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1808, zamordowany 1.12.08 w Hiszpanii.

 

1124. BYLIŃSKI Jan Jakub, 1.3.08 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1808, wykreślony z kontroli 21.8.09.

 

1125.  PIETROWSKI Ignacy, ur. 31.7.1784 w Prusnowie w woj. kal., s. Antoniego i Heleny Świerzewskiej 1.3.08 szwol. 6  komp. 15.12.11 bryg. 1 komp., 17.10.12 furier 7 komp, 11.4.13 a la suite,odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk,Gżack, Berezyna, Lützen], poległ 25.5.13 pod Budziszynem.

 

1126.  NOWICKI Piotr, ur. 7.8.1790 w Warszawie, s. Tadeusza i Konstancji Kulczewskiej 1.3.08 szwol. 7 komp., 15.10.12 bryg.  1  komp., potem wachm., 11.4.13 a la suite, 1.1.14 przeniesiony do 1 komp., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Gżack, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 1262.

 

1127.   LEWANDOWSKI Andrzej 16.3.08 szwol. 7 komp., odbył kampanię 1808, [Somosierra], dostał się do niewoli 1.1.09 między Arandą i Mirandą, gdzie był na placówce.

Bielecki -  Somosierra.

 

1128.  GOLLET Jean, ur. 29.8.1779 w Oyet w dep.Slone-et-Loire,  16.3.08 kowal w małym sztabie, 1.10.08 mistrz kowalski, odbył kampanie l808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyną, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], przeszedł 1.5.14 do królewskich strz. kon.

 

1129.  BEATJMAN Jean, ur. 14.9.1785 w Sarougon w dep. Bas-Rhin, s. Jeana i Cecile Pittman, służył w 91 pp., 5.4.08 trębacz 5 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 11.11.12 w Smoleńsku.

 

1130.  DEHUE Jan, 5.4.08 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], zm. 5.12.09 w szpitalu w Wiedniu.

 

1131.  SABA Jan, ur. 19.7.1775, s. Jana i Katarzyny Missay, 5.4.08 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 wWilnie.

 

1132.  SZUŁOWSKI Paweł, ur. 21.7.1786 w Siemiechowie k. Brześcia, s. Jakuba i Magdaleny Oziembiowskiej  5.4.08  szwol.  4  komp., 1.5.11 bryg., 5 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn], dostał się do niewoli 24.8.13.

 

1133. WIĘCŁAWSKI Józef, ur. 3.4.1787 w Warszawie, s. Andrzeja i Katarzyny Chruścickiej, 5.4.08 szwol. 8 komp., 1.8.11 wachm. [8 komp.] 8 p. szwol.- lansjerów, odbył kampanie 1808-11, [Wagram]. SHAT 24 YC 130

 

1134.  LASSAUX Henri, ur. 4.3.1780 w Nevau k. Stenay dep. Mouse, s. Philippe'a i Marie Claisse, 1.5.08 kowal 4 komp., potem w 8 komp., odbył kampanie 1808-12,  [Wagram,   Witebsk,   Możajsk],   zaginął 16.11.12 podKrasnem.

 

1135. IWANOWSKI Tomasz, ur. 1.5.08 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1808-09, [Wagram], zdezerterował 6.10.09 w Niemczech.

 

1136.  KUSZAŃSKI Aleksander, ur. 20.2.1779 w Galicji Zachodniej, 1.5.08 szwol. 6 komp., 1.8.08 bryg. 1 komp., 28.10.08 przeznaczony do sztabu jako chirurg 3 klasy,  odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Berezyna,   Lützen,   Budziszyn,   Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał  1814 dymisję. [Pozostał we Francji, wszedł 1815 do 7 puł. jako chirurg, odbył kampanię I 815, otrzymał 10.15 dymisję.Wrócił do Polski, osiadł w Krakowie. W powstaniu listopadowym przybył do Warszawy, lekarz bat. 4 psk., potem w Szpitalu Ujazdowskim.

Giedroyć - Służba zdrowia, s. 452; Bielecki – Słownik oficerów t. 2

 

1137.  MIERZEJEWSKI Mikołaj ur. 5.12.1789 w Danowie w woj. grodz., s. Jana i Teresy Rymsza,

16.8.08 szwol. 1 komp., 31.12.08 przeniesiony do 3 komp., 11.6.09 bryg., 26.7.09 ppor. 4 p. Legii Nadwiślańskiej potem por., 16.2.12 kpt., odbył kampanie 1808-12, Wagram, ranny, dostał się 17.4.12 do niewoli pod Penaranda de Duero, wrócił   1.8.14 do  Francji, a potem do Polski. Osiadł na wsi w pow. nowogródzkim i zajął się gospodarką. W powstaniu listopadowym dow. jazdy pow. Nowo-gródzkiego, 5.8.31 mjr 13. puł., wycofałsię z Dembińskim z Litwy do Warszawy, otrzymał dyplom „dobrze zasłużonego Ojczyźnie”, krzyż złoty, przeszedł 5.10.31 z Rybińskim do Prus. Na emigracji w Anglii, od 1840 w Paryżu, 7.10.43 podpisał akt założenia Towarzystwa Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich, jeden z inicjatorów Szkoły Batignolskiej 4.48 przystąpił do TDP. Zm. 25.11.56 w Paryżu, pochowany na cmentarzu Montmartre w zbiorowym grobie polskim].

Haute-Marne  84 M 15; BP 431, 512; TDDP vol. 7, Szkoła Batignolska 150, 157; Montmartre - Księga pochówków 1856; Czart. 5313 „Wiadomości Polskie" 1857, nr 8; Kirkor- Legia Nadwiślańska; Krawiec -Lista członków TDP nr 2619; Paszkiewicz - Lista emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii; Tyrowicz - Towarzystwo Demokratyczne Polskie.

 

1138.  LESZCZYŃSKI Józef, ur. 18.12.1765 w Lipowie w woj. wil., s. Stanisława i Katarzyny Pietraszkiewicz, 16.8.08 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-09, [Somosierra], reformowany 21.6.10 z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

Bielecki - Somosierra.

 

1139.   BERTRAND Moise, 5.9.08 kowal 5 komp., 20.11.08 odesłany do zakładu w Trevignon.

 

1140. RYBALSKI Józef, 15.4.08 kowal  1 komp., odbył kampanie 1808-13, pozostał w tyle 20.9.13.

 

1141.  AMBROISE Joseph-Marc, ur. 5.3.1790 w Tours, s. Martina i Julie Bardine, 6.7.08 trębacz 3 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., 15.3.14 bryg. trębacz w małym sztabie, odbył kampanie 1808-14, [Somosierra, Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], przeszedł 1.5.14 do królewskich strz. kon.

 

1142. HELZEL Nicolas, ur. 21.8.1787 w Poczdamie, s. Karla i Luizy Schridere, 15.4.08 trębacz 1 komp., odbył kampanie 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 25.10.13 w odwrocie spod Lipska.

 

1143.  MONCUIN Louis, 4.2.08 mistrz kowalski w małym sztabie, 15.9.08 zwolniony.

 

1144.   LADROITE   Christophe, ur. 24.10.1774 w Brabancie, s. Christophe'ai Marii Holdal, 25.3.1792 wszedł do 2 batalionu Mozy, 30.3.93 przeniesiony do 23 p. jazdy, 3.1.1803 trafił do strz. kon. gw., 10.11.05 bryg., 16.2.07 wachm., 26.11.08 podinstruktor w małym sztabie, wachm. st., 21.8.09 ppor. instruktor, [4.5.11 por. adiunkt, 8.7.13 kpt. instruktor, odbył kampanie 1808-14. Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Mont-mirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube].

Karpowicz - Elita jazdy polskiej.

 

1145.    LASSAUX  Guiot,  ur. 4.3.1781  w Nevau k. Stenay w clep. Meuse. S- Jacquesa i Marie Re-nard. [brat Pierrc'a], 20.7.08 kowal 8 komp., potem w 4 komp., 11.2.13 przeniesiony do 3 p. szwol.

gw., I 1.4.13 wrócił do pułku jako kowal, odbył kampanie 1808-13. wpisany do rejestru po raz drugi pod nr 3141.

 

1146.  DIGUIET Jean, ur. 10.3.1785 w Tours, s. Nicolasa i Barbe, 1.10.08 kowal 5 komp., 1.4.09 przeniesiony do małego sztabu, odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], przeszedł 1.5.14 do królewskich strz. kon.

 

1147. VERGUAD Jean, ur. 15.2.1787 w Figo, s. Francois i Catherine Grandpres,  1.3.08 kowal 6 komp., odbył kampanie 1808-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau], poległ 2.2.14 pod Brienne.

 

1148.  LOUBET Lonis, ur. 20.8.1774 w dep. Calvados, s. Louisa i Catherine Girt, wstąpił 4.8.01 do 3 komp. art. lek., 1.10.08 trębacz 4 komp., odbył kampanie 1808-11, [Wagram], zdezerterował 17.12.11 w drodze do Pampeluny.

 

1149. NIEDOBILSKI Jan, ur. 6.12.1789 w Warce na Mazowszu, s. Izydora i Barbary Prowalskiej, 25.3.09 szwol. 5 komp., 1.1.14 przeszedł do 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], 1.5.14 udał się z pułkiem do Polski.

 

1150.  JANNASCH Teofil, s. Jana i Anny Skrzepieckich 25.3.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1151.  KOTKOWSKI Antoni, ur. 18.2.1789 w Białaczewku na Wołyniu [lub 18.1.1789 w Białej Cerkwi w gub. kijow.], s. Jana i Marianny Gedilówny, służył od 10.2.07 w 2 puł. Księstwa Warszaw-skiego, 1.2.09 bryg. 1 komp., 1.3.11 wachm., 8.7.13 ppor., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 14.5.13 LH [nr 35320, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski. W armii Królestwa Polskiego 1815 por. 3 puł., potem kpt., adiutant polowy gen. Sucho-rzewskiego, 18.8.28 przeniesiony do psk. Gw., 24.5.30 otrzymał znak honorowy za 15 lat nieska-zitelnej służby oficerskiej. W powstaniu listopadowym kpt. psk. b. gw., potem 5 psk., 18.3.31 adiutant polowy gen. Umińskiego, 21.3.31 mjr, 14.5.31 przeniesiony do 1 puł., 11.8.31 ppłk, przeszedł 16.9.31 z Ramorino do Galicji, internowany przez Austriaków. Przybył do Francji 12.32 i należał początkowo do zakładu w Vesoul. 4.6.33 wyjechał do Nevers. Zamieszkał w La Charite w dep. Nievre. 9.39 przystąpił w Nevers do Zjednoczenia. 6.41 wyjechał do Orleanu. 6.44 wrócił do Nevers],

SHAT XL 53, XL 54, XL 55; AMAE Memoires et documents Pologne 41; Haut-Rhin 4 M 181; Haute-Saóne 29 M 3, 29 MU 7; Jura U 660; Niewe M1476; AGAD KRW 66 Lista imienna znakiem honorowym ozdobionych; Rocznik wojskowy KP 1830 s. 32, 122; Lista ogłoszonych za wygnańców nr 415; Lista imienna Emigracji Polskiej Zjednoczonej; Bielecki - Zarys rozproszenia s. 309; Filipiak – Elita jazdy  polskiej; Gembarzewski - Wojsko Polskie 1815-1830; Łoza - Legia Honorowa nr 832; Rembowski - Źródło nr 190.

 

1152.  DRZEWIECK1 Michał, ur 8.5.1783. Iminiany w woj. wil., s. Ignacego i Marianny. 26.10.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-14. [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn,   Lipsk,   Hanau,   Brienne,   Montmirail. Chateau-Thierry,   Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1153.  ZDANOWICZ Jan, ur. 6.1 1781 w Lubaczu k. Wiłkomierza, s. Michała i Katarzyny Schult, wstąpił 16.10.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., 11.4.13 przeszedł do 6 komp., 1.1.14 przeniesiony do 3 p. eklererów gw., odbył 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube],  udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1154.  ŚLIW1ŃSKI Marcin, ur. 20.9.1782 w Sobowej k. Płocka, s. Wojciecha i Józefiny Wieniew-skiej wstąpił 1.3.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram,Witebsk, Możajsk], zaginął 29.11.12 po przejściu Berezyny.

 

1155.  KŁOCZEWSKI Roman, ur. 14.2.1790 Górkach w woj. siedl., s. Antoniego i Katarzyny Braneckiej wstąpił 15.3.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., 1.5.11 wachm. 5 komp., 8 p. szwol.-lansjerów,  odbył kampanie 1807, 1809-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1156. WOJCIECHOWSKI Jan, ur. 24.6.1784 w Bieżuniu k. Płocka, s. Jana i Elżbiety Cygan-kiewicz, 10.4.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1807, 1809-12,  [Wagram,Witebsk, Możajsk], poległ 26.10.12 pod Borowskiem.

 

1157.  ZIELIŃSKI Wincenty, ur. 15.5.1765 w Kamieńcu k. Brodów, s. Jana i Marii Sumińskiej, wstąpił 9.3.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1807, 1809-14, [Wagram, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmi-rail, Laon, Chateau-Areis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z. pułkiem do Polski.

 

1158.  STEFANOWICZ Ignacy, ur. 1.1.1784 we Lwowie, s. Szymona i Rozalii Uszyńskiej wstąpił 6.10.08 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., 1.3.11 bryg. 6 komp., odbył kam-panie 1809-12 [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 2.12 między Wilnem i Kownem.

 

1159.  KOZŁOWSKI Adam, ur. 1.11.1791 w Kolnie w obw. białost., s. Jana i Wiktorii Zdanowicz, wstąpił 14.1.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał się 8.11.13 do niewoli.

 

1160.  RAPACKI Franciszek, ur. 1.1.1789 w m. Iwiany k. Cicchanowa, s. Pawła i Kunegundy Dzierżyńskiej wstąpił 1.4.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol 1 komp., odbył kampanie 1807, 1809- 12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], poległ 16.11.12 pod Krasnem.

 

1161. KONDRATOWICZ Antoni Paweł, ur. 15.10.1789 w Drohiczynie, s. Jakuba i Barbary Orliń-skiej wstąpił 16.7.08 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp, odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], Otrzymał 5.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1162. SARENKO Teodor, ur. 15.9.1770 w Horodysku k. Wołkowyska, s. Michała i Teresy Siemiontka, wstąpił 1.9.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kam-panie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli 25.9.12.

 

1163. WISZKOWSKI Franciszek Józef, ur. 15.4.1785 w Mogilnie, s. Szymona i Barbary Świechowskiej wstąpił 16.10.08 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. I komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chatcau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1164.  PROSTYŃSK1 Marcin, ur. 1.1.1785 w Sempolnie k. Brześcia, s. Franciszka i Justyny Togowskiej wstąpił 14.4.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kam-panie 1807, 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1165. NIEKRASZ Józef, ur. 15.12.1783 w m. Olszanka na Mazowszu, s. Jana i Petroneli Kaspa-rowicz, wstąpił 18.6.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1166. IRZELSKI Daniel, ur. 1.1.1789 w Rojodowie k. Dobrzynia, s. Kazimierza i Katarzyny Cieszakowskiej, wstąpił 1.1.07 do 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kam-panie 1807, 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1167. WASILEWSKI Antoni, ur. 13.6.1788 W Warszawie, s. Piotra i Marianny Burakowskiej, wstąpił 6.12.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1807, 1809, 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 pod Wilnem.

 

1168.  DOBRZYNIECKI Józef, ur. 1791 w Bitkowie k. Ciechanowa, s. Grzegorza i Zofii, wstąpił 3.12.07 do l psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanię 1809, zm. 11.7.09 w szpitalu w Wiedniu z ran odniesionych pod Wagram.

 

1169. SZULCZYŃSKI Leopold,  ur. 15.1.1789 w Kotkowie k. Łęczycy, s. Jakuba i Agnieszki Skar-żyńskiej, wstąpił 17.12.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. I komp., odbył kampanie 1809-12. [Wagram, Witebsk. Możajsk, Berezyna], wykreślony z kontroli 1.4.13 z racji zbyt długiej nieobecności.

 

1170. GOCZKOWSKI Jan, ur. 3.5.1780 w Winnicy na Podolu, s. Franciszka i Marii Krajewskiej,

wstąpił 12.4.07 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], reformowany 9.12.10 z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1171. PALUSZKIEWICZ Jan, ur. 1789 w Piaskach k. Gostynia, s. Jana i Marii, wstąpił 20.3.1808 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanię 1809, zaginął 6.7.09 pod Wagram, wykreślony z kontorli.

 

1172.  PIASZKOWSKI Jan, ur  18.7.1787 wm. Monice w woj. sieradz., s. Mateusza i Kunegundy Jaroszewskiej wstąpił 1.12.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kam-panie 1807-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne], poległ 15.3.14 pod Montereau.

 

1173.   KRAJEWSKI Jan, ur. 1.1.1780 w m. Razuj k. Siedlec, s. Kaliksta i Teofili Tyszkiewicz, wstąpił12.3.07 do I psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol.  1  komp.. odbył kampanie  1807,  1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli 25.10.12 w drodze z Moskwy do Smoleńska z konwojem rannych.

 

1174.  KAMIŃSKI Jan Mateusz, ur. 1.3.1791 w Kamieńcu Podolskim, s. Teofila i Józefiny Karskiej, wstąpił 1.1.09 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 1 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], reformowany 15.2.10.

 

1175.  KOSIŃSKI Józef, ur. 13.1.1769 w m. Kossowy k. Dobrzynia, s. Kazimierza i Katarzyny Kossowskiej wstąpił 13.1.07 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kam-panie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 27.11.27 przy przejściu Berezyny.

 

1176.   JABŁOŃSKI Sylwan, ur. w m.Dubynta na Wołyniu, s. Franciszka i Elżbiety, wstąpił 7.6.07 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol 5 komp., odbył kampanią 1809, poległ 6.7.09 pod Wagram.

 

1177. NOWOSIELSKI Dominik, ur. 12.8.1799 w Nowosielcach, s. Antoniego i Bogumiły Blewskiej wstąpił 20.12.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1807, 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], otrzymał 13.12.09 LH za Wagram, zaginął 27.11.12 przy przejściu Berezyny.

Łoza - Legia Honorowa nr 1264.

 

1178. PILECKI Krzysztof, ur. 3.5.1788 w Gurzewiek. Sieradza, s. Mateusza i Marianny Grykow-skiej wstąpił 16.11.06 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego I szwol. 5 komp., odbył kampanie 1807, 1808-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 1.11.13 [w odwrociespod Lipska].

 

1179.  KOBRZYŃSKI Jan, ur. 1787 w Siedlcach wGalicji, s. Jakuba i Barbary, wstąpił  3.7.07  do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-10, [Wagram], poległ 2.5.10 w czasie rekonesansu pod Escaray w prowincji Rjoja.

 

1180.  PUŃCZYKOWSKI   Paweł, ur. 13.1.1785 w Żeleźnikach w Galicji, s. Stefana i Agnieszki Kozietulskiej wstąpił 3.1.07 do 1 psk. Księstwa Warszwskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kam-panie 1807, 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli  27.11.12 nad Berezyną kiedy był przydzielony do ochrony bagaży cesarza.

 

1181. CZARNECKI Tomasz, ur. 3.7.1785 wGrodnie, s. Jana i Agnieszki Lakowicz, wstąpił 25.12.06do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1807, 1809-12, [Wagram, Witebsk Możajsk], ranny pod Gdańskiem, dostał się doniewoli 27.11.12 nad Berezyną kiedy był przydzielony do ochrony bagaży cesarza.

 

1182. WAWRZYCKI Antoni, ur. 13.6.1781w Warszawie, s. Józefa i Marii Sadurskiej wstąpił 8.7.07 do 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol5 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 12.12.12 pod Kownem.

 

1183. WILKOWSKI  Seweryn, ur. 12.111.1789 w Gorzykowie k. Kalisza, s. Józefa i Magdaleny Żuromskiej wstąpił23.11.06 do 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.09 szwol. 5 komp., zaginął 11.11.12 w Smoleńsku, 5.1.13 wrócił do 5 komp., odbył kampanie 1808-14. [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1184. BYDLEWSKI Jan, ur. 1.5.1779 w Warszawie, s. Antoniego i Katarzyny Fuchsberg, wstąpił 24.6.07 do 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1185. JABŁOŃSKI Franciszek, ur. 10.6.1783 w Steplowie k. Kalisza, s. Mateusza i Marii, wstąpił 30.6.07 do 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 w Wilnie.

 

1186. MROKOKOWSKI Adam, ur. 15.1.1783 w Korytnicy na Podlasiu, s. Dionizego i Ewy Rychlickiej służył w 5 psk., 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-10, [Wagram], przeniesiony 12.8.11 na reformę.

 

1187.  GOGOLIŃSKI  Felicjan, ur. 17.12.1783 w Kozłowie k. Ciechanowa, s. Ignacego i Brygidy Śliwińskiej służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 5 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], reformowany 9.12.10 z jednorazową gratyfikacją l50 fr.

 

1188.  JANIWSKI Franciszek, ur. 13.10.1786 w Kuminie k. Kalisza,s. Franciszka i Magdaleny Kozłowskiej służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kompanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen,  Budziszyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 30.10.13 [pod Hanau].

 

1189. RYGALSKI Wincenty, ur. 1781 w Kazimierzu, , s. Jana i Agnieszki, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył kampanię 1809, poległ 6.7.09 pod Wagram.

 

1190.  SIELECKI Julian, ur. 21.6.1783 w Zamiechowie k. Kamienicy, s. Stefanu i Heleny, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zginął 0.12.12 w Wilnie.

 

1191. WYSOCKI Franciszek, ur. 3.10.1786 w Sompolnie w woj. pozn., s. Walentego i Marianny Kuratkowskiej służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk], odesłany 1.8.12 do szpitala w Witebsku.

 

1192.   KORDYBAŁO Mateusz, ur. 23.12.1785 w Żarkach w woj. krak., s. Wojciecha i Marianny, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., 9.12.12 zaginął między Wilnem i Kownem, 15.4.13 wrócił do pułku, odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1193.   JANKOWSKI  Franciszek, ur. 18.2.1788 w Poznaniu, s. Franciszka i Marianny, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 18.2.09 szwol. 2 komp., otrzymał 28.11.13 LH, odjechał 11.4.14 na Elbę, [wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjcr 1 komp. 1 p. szwol.-lansjerów gw., odbył kampanie 1809-15,  Wagram, Witebsk, Możajsk,  Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo, 1.10.15 opuścił służbę franc., udał się do Polski. W armii Królestwa Polskiego umieszczony w korpusie weteranów.

BUW 736 Łoza - Legia Honorowa nr 603; Kirkor - Pod sztandarami Napoleona.

 

1194.  WOJCIECHOWSKI Stanisław, ur. 4.5.1785 w Sieradzu, s. Ignacego i Rozalii Potockiej służył w 4 psk., 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna] zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1195.  KLECZYŃSKI Andrzej ur. 20.12.1784 w Sulmierzycach w woj. kal., s. Jakuba i Zofii, służył w 4 psk.  Księstwa Warszawskiego,   1.2.09  szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1196. MIECZNIKOWSKI Stanisław, ur. 19.3.1779 w Pleszewie w woj. pozn., s. Józefa i ZofiiMuszyńskiej służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk. Możajsk], zaginął 19.10.12 w Moskwie.

 

1197. JABŁOŃSKI Michał, ur. 1787 w Stawiszynie w woj. sieradz.,  s.   Piotra  i   Urszuli,  służył   w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram] od 28.10.09 w szpitalu wojskowym Armii Niemiec, 1.4.11 wykreślony z kontroli.

 

1198. WĘGRZYNOWSKI Stanisław, ur. 13.7.1782 w Psarach w woj. krak., s. Józefa i Julii Walatkowskiej, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 2 komp. odbył kampanie 1800-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 . pułkiem do Polski.

 

1199.  KOPCZAK Ludwik, ur. 1.8.1785 w Stolcu k. Sieradza, s. Kacpra i Ewy, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie  1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 11.11.12 w Smoleńsku.

 

1200. JARMAS Jakub, ur. 10.9.1785 w Sławkowie, s. Jana i Franciszki, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął  1.11.12 w Smoleńsku.

 

1201. WIERZBICKI Leon, ur. 7.9.1786 w Sieradzu, s. Sebastiana i Małgorzaty, służył w 4 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 19.1 1.12 w Orszy.

 

1202.   WEISS Wojciech, ur. 10.9.1789 w Kaliszu, s. Augusta i Konstancji, służył w 4 psk., 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1807, 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 11.1 1.12 w Smoleńsku.

 

1203.  KOZIKOWSKI Jan, ur. 24.7.1778 w Łącznicewie k. Gostynia, s. Grzegorza i Barbary Glińskiej, służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., 11.4.13 przeniesiony do 1 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Chateau-Thierry], poległ 25.3.14 pod Arcis-sur-Aube.

 

1204.  PALICKI Franciszek, ur. 4.10.1785 w Poznaniu, s. Walentego i Marianny Synoradzkiej służył w 5  psk.   Księstwa   Warszawskiego,   1.2.09   szwol. 6  komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli 20.9.12 podczas furażowania.

 

1205. OSTROWSKI Marcin, ur. 13.9.1777 w  Kórniku, s. Franciszka i Renaty Maleckiej służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 28.11.12 po przejściu Berezyny.

 

1206.  JANUSZEK Józef, ur. 2.4.1770 w Gołczynie k. Kalisza, s. Piotra i Katarzyny, służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego,   1.2.09 szwol. 6komp., 1.5.11 bryg. [1 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1207. UŁANOWSK1 Andrzej ur. 15.11.1774 w Kurnie, s. Wojciecha i Marii Palożewskiej służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1208.  SRZEMKOWSK1 Tomasz, ur. 19.I2.1784 w Buku k. Poznania, s. Rocha i Józefiny, służył w 5 psk.  Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 16.1 1.12 w Krasnem.

 

1209.  MARKOWSKI Marcin, ur. 25.3.1779 w Bartochowie k. Sieradza, s. Andrzeja i Marianny, służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego,  1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem a Kownem.

 

1210.  BUCZYŃSKI Ignacy, ur. 20.8.1785 w Koninie, s. Grzegorza i Teresy Lipińskiej, służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], zaginął 16.1 1.12 pod Krasnem.

 

1211. OKULSKI Michał, ur. 12.4.1787 w Malczycach w Galicji, s. Józefa i Róży Leszczyńskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., 1.4.09 bryg., 1.3.11 wachm. 6 komp., 26.6.12 ppor. a la suite, odbył kampanie 1809-12, [Wagram].

 

1212. ZAORSKI Stefan, ur. 25.12.1777 w Haliczu w Galicji, s. Michała i Salomei Kruczyńskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 bryg. 3 komp., 11.6.109 zdegradowany na szwol., 18.2.10 bryg. 6 komp., 1.3.11 wachm. 2 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], rann pod Wagram od kuli, otrzymał 16.8.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 • Łoza - Legia Honorowa nr 2082.

 

1213.  URNIASZ Józef, ur. 30.3.1785 w Urniaszu k Kowna, s. Kazimierza i Joanny Piotrowicz, służył w 3 puł. Księstwa   Warszawskiego,    1.2.09   szwol. 3 komp.,  1.7.12 bryg. 7 komp., 20.1.13  wachm., 11.4.13la suite, potem w 6 komp., odbył kampanie 1809-14 [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Bricnne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1214.  SOBOLEWSKI  Tomasz, ur.  17.2.1789 w Dembniek. Nowogrodu, s. Stefana i Agaty Rut-kowskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., 15.10.12 bryg., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], poległ 25.10.12 pod Borowskiem.

 

1215.  SZARKUSZEWSKI Józef, ur. 19.4.1781 w Stokalu k.Grodna, s. Kazimierza i Franciszki Batkiewicz, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], zm. 4.8.10 w szpitalu w Paryżu.

 

1216. IZMAJŁOWSKI Jan, ur. 4.6.1787 w Mochowiczu k. Płocka, s. Wincentego i Katarzyny Adamowicz, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., 1.5.11 bryg. 6 komp. 8 p. szwol.-lansjerów. 18.3.12 zdegradowany na szwol., odbył kampanie 1809-12, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1217.  GUCY Jakub, ur. 5.2.1784 w Bydgoszczy, s. Felicjana i Franciszki Dąbrowskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego,  1.2.09 szwol. 3 komp., przeniesiony do 10 komp., 11.4.13 trafił do 6 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1218. MIKULSKI Edmund, ur. 9.12.1787 w Kołodzie na Kujawach, s. Sebastiana i Marianny Sutkowskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się 25.9.12 do niewoli ros.

 

1219. WŁODKOWSKI Marcin, ur. 3.6.1781 w Telatyczach k. Grodna, s. Michała i Marianny Gruszewskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1808-

11, [Wagram], popełnił samobójstwo 7.7.11 w Hiszpanii, strzelając sobie z pistoletu wpierś.

 

1220.  DĄBROWSKI Ignacy, ur. 6.6.1784 w m. Waczków k. Sieradza, s. Wawrzyńca i Petroneli Śliwińskiej służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1,2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1221.   BADOWSKI  Kacper, ur. 6.9.1786 w Węgrowie k. Sieradza, s. Wilhelma i Zofii Mielnickiej służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-10, [Wagram], zwolniony 21.10.11 z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1222. WYSOCKI Jan, ur. 10.6.1786 w m. Wleniów w Galicji, s. Wojciecha i Gertrudy Kiersz-kowskiej służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp.,  11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Bricnne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1223.   MROCZKOWSKl   Franciszek Jan,  ur. 23.7.1773 w Szamborach k. Łomży, s. Dominika i Ewy Brzostowskiej służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-11, [Wagram], reformowany 1.7.12.

 

1224. JASZEWSKI Feliks, ur. 1.4.1787 w m. Miecznok. Sieradza, s. Ignacego i Marianny Bykow-skiej, służył  w  3   puł.   Księstwu  Warszawskiego,   1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], dostał się do niewoli 19.10.13 pod Lipskiem.

 

1225. NIEWlŃSKl Tomasz, ur. 5.5.1788 w Biestrzykowie k. Radomska, s. Tomasza i Marianny Wilkoszewskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., 1.5.11 wachm. [6 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 180911, [Wagram].

SHA T24 YC 130

 

1226. JAWORSKI Wojciech, ur. 30.0.1786 w Wieluniu, s. Łukasza i Anny Szymańskiej służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1227. DAREWSKI Antoni, ur. 3.5.1779w Darewie, s. Onufrego i Zoili Wojnilewicz, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanię  1809, ranny pod Wagram od szabli, 11.6.10, reformowany z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1228. ZWIARDOWSKI Tomasz, ur. w Miszczecinie k. Bracławia,s. Antoniego i Tekli, służył w3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1809, ranny pod Wagram kulą armatnią w nogę prawą, zm. 7.8.09 w szpitalu w Wiedniu.

 

1229. OLECHWOSZCZ Jan, ur. 1.6.1787 w Ołowach k. Troków, s. Ignacego i Anny Rawińskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 3 komp., 28.1.13 bryg., 11.4.13 a la suite, potem w 3 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 14.5.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 1279.

 

1230.  WRZOSKO Jan, ur. 4.2.1789  w m. Nagórki k. Płocka, s. Filipa i Katarzyny Korzybskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli 2.10.12 k. Moskwy.

 

1231.  KRAWCZYŃSKI Bartłomiej ur. 4.8.1789 w Kakrowie na Kujawach, s. Jana i  Aleksandry Janowskiej służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 7 komp., 1.5.11 bryg. [3 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1807, 1809-11, [Wagram], ranny pod Pułtuskiem, 1.11.11 przeniesiony na reformę.

SHAT 24 YC 130

 

1232. JASTRZĘBSKI Jakub, ur. 17.6.1769 w Służewie na Kujawach, s. Filipa i Anny
Szatkowskiej służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego,   1.2.09 szwol. 7 komp., 1.5.11 bryg.
[8 komp.]  8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11, ranny  pod Wagram.

SHAT 24 YC 130

 

1233. SZYMAŃSKI Antoni, ur. 4.6.1786 w Kruszynie k. Białegostoku, s. Józefa i Marianny Zaleskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.11 szwol. 7 komp., 1.3.11 bryg. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1809-13,[Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał się do niewoli 20.10.13 w odwrocie spod Lipska.

 

1234.  DAWIDZKI Feliks, ur. 21.2.1788 w Warszawie, s. Jana i Barbary Koskowskiej, wstąpił 15.1.07 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], ranny pod Tczewem, 19.11.12 zaginął pod Orszą.

 

1235. MODZELEWSKI Wojciech, ur. w m. Grabonoga k. Gostynia, s. Stanisława i Franciszki, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 7 komp., odbył   kampanię 1809, [Wagram],   zdezerterował 15.10.09 w Niemczech.

 

1236.  TOMASZEWSKI Benedykt, ur. 24.3.1785 w Górze k. Łęczycy, s. Mateusza i Marianny Sarnowskiej,służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09szwol. 7 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk,  Możajsk,  Berezyna], zaginął 4.12. w Smorgoniach.

 

1237. GROMADZKI Walenty, ur. 1.4.1786 w Ostrowie k. Kalisza, s. Mateusza i Franciszki Wiło-sowskiej, wstąpił 15.3.07 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 7 komp., 11.4.13  przenie-siony do 2 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk,  Berezyna,  Lützen,  Budzi-szyn,  Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1238.   ROŻAŃSKl Piotr, ur. 23.9.1789 w Starym Tomyślu k. Poznania, s. Andrzeja i Jadwigi Piotrowskiej, służył w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809-13, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno], poległ 18.10.13 pod Lipskiem.

 

1239.  KRAJEWSKI Marcin, ur. 12.10.1787 w Poznaniu, s. Wojciecha i Teresy Czerskiej, wstąpił  26.12.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Bu szyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Chateau-Thierry], dostał się do niewoli 25.3.14 pod Arcis-sur-Aube.

 

1240.  GÓRNY Jakub, ur. 30.12.1784 w Szymborzu k. Inowrocławia, s. Franciszka i Katarzyny Rajwowskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1807, 1809-11, [Wagram], wypędzony z pułku 1.8.12.

 

1241.  WAŚNIEWSKI Jan Antoni, ur. 10.6.1778 w Waśniewie k. Brańska, s. Michała i Reginy Zielińskiej, służył w6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., 1.1.14 trafił do 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1809-14,   [Wagram,  Witebsk,  Możajsk,  Berezyna, Lützen,  Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube,] 1.5.14 udał się z pułkiem do Polski.

 

1242.  GRABCZYŃSKI   Walenty, ur.  1.3.1783 w Golenczynie k. Bydgoszczy, s. Jakuba i Reginy Brzuszkiewicz, służył w 3 puł., Księstwa Warszawskiego, 1.12.09 szwol. 8 komp., 1.5.11 wachm. [7 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11, [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1243.  STRZEMECKI Michał, ur. 16.9.1769 w Ostrominie k.Baru, s. Franciszka i Anny Wajzgint, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., 1.5.11 wachm. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11 [Wagram].

SHAT 24 YC 130

 

1244.  KRZYŻANOWSKI Tomasz, ur. 23.12.1789 w Trombiszu k. Rypina, s. Ignacego i Wiktorii Krajewskiej, wstąpił 1.11.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1807, 1809-14, [Wagram,  Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen,  Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], ranny pod Wagram, otrzymał 13.12.09 LH., udał sie 1.5.14 z pułkiem do Polski,

Łoza - Legia Honorowa nr 908.

 

1245.  CZAPLEWSKl Baltazar, ur. 6.1.1786 w Pustkowie k.Kamieńca Podolskiego, s. Michała i Barbary, wstąpił 1.11.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., przeszedł 11.4.13 do 3 komp., odbył kampanie 1807, 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1246.   KRZYŻANOWSKI  Feliks, ur. 30.5.1787 w Trombiszu k. Rypina, s. Ignacego i Wiktorii Krajewskiej, wstąpił 2.11.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1807, 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], ranny pod Wagram od szabli, otrzymał 16.8.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 912.

 

1247.   CHYNIEWICZ Józef, ur.  19.3.1783 w m. Dziewszyszki k. Wilna, s. Onufrego i Anastazji Rojkowskiej wstąpił 1.12.06 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 1.2.09 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1807, 1809-14, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1248.   RUDZKI  Feliks,  ur.  9.6.1788 w Krysku k. Płocka, s. Onufrego i Magdaleny, służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego,  1.2.09 szwol.   I  komp., 11.4.09 zwolniony.

 

1249.  AVE Wilhelm, ur. 14.4.1790 w Kaczyniewie k. Chełma na Pomorzu, s. Jana Baptysty i Heleny Zawadzkiej1.4.09 szwol. 7 komp., 1.5.11 wachm. st. [7 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, 25.9.12 ppor., odbył kampanie 1809-13, [Wagram].

SHAT24 YC 130 Kirkor - Legia Nadwiślańska.

 

1250.   DUMOUTIER  Nicolas-Alexandre, ur 24.1.1790 w Paryżu, s. Louisa i Marie Jahan, 1.4.09 trębacz 6 komp., 15.2.11 trębacz-bryg. w małym sztabie, odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk], dostał sig się do niewoli 16.11.12  pod Krasnem.

 

1251.  DIMEN Joseph, ur. 5.11.1786 w Marsylii, 1.4.09 trębacz 6 komp., odbył kampanie 1809, [Wagram], zdezerterował 6.10.09 w Niemczech.

 

1252.  HOLACHE Etienne, ur. 14.3.1780 na Węgrzech, s. André i Barbary, 1.4.09 kowal 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Wagram, Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 0.12.12 w Wilnie.

 

1253. RONCK Tomasz, ur. 1.1.1777 w Alexandrii we Włoszech, s. Giovanniego i Giovanny Lombarbe, wstąpił 1.3.08 do 2 pp. neapolitańskiej, 1.1.09 trębacz 1 komp., odbył kampanie 1809-11, ranny pod Wagram od szabli i lancy. 1.6.12 zwolniony.

 

1254. LIWOWSKI Wojciech, ur. 21.4.1788w Krakowie, s. Józefa i Katarzyny, 31.5.09 szwol, 2 komp., odbył kampanię 1809, [Wagram], zwolniony 21.4.11.

 

1255. WIERCZNIKOWSKI Komun Aleksander, ur. 8.2.1786 w m. Warkowo w gub. Mińskiej s. Józefa i Agaty Holubówny, 21.9.09 szwol.  7 komp., odbył kampanię 1810, przeniesiony 21.4.11 na reformę.

 

1256.   WALTHER Jakub, ur. 3.10.1788 w Rydze, s. Jakuba i Katarzyny Klan, 16.10.09 szwol.

7 komp., 15.10.12 bryg. 2 komp., 11.4.13 a la suite, odbył kampanie 1810-13, [Witebsk, Możajsk,

Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], otrzymał 16.4.13 LH, poległ 28.10.13 pod Hanau.

Łoza - Legia Honorowa nr 1934

 

1257.  KAWECKI [bez imienia], ur. 17.2.1785 w Jeżewie k. Rzeszowa, s. Szymona i Magdaleny Mieluka, 1.8.09 kowal 7 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.1 1.12 w Orszy.

 

1258.  BRUNERT Anton, ur. 10.6.1785 w Schweinnitz w Tyrolu, s. Antona i Margarety Hoferinn, 17.9.09 kowal 8 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 16.11.12 pod Krasnem.

 

1259. KUROWICKI Antoni, 21.4.09 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1809, ranny pod Wagram od szabli i lancy, 30.9.09 przeniesiony na reformę.

 

1260.  MARY Maximilien-Isidore, ur. 16.5.1793 w Saint-Germain-en-Laye, s. Philippe'a i Marie-Catherine, 16.11.09 trębacz 1 komp,, 11.4.13 przeniesiony do 5 komp., 1.1.14 trafiłdo 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1261.  MODRZEŃSK1 Feliks, ur. 1.1.1787 w Rażynie, s. Jakuba i Julii Kodryńskiej 26.10.09 w Niemczech trębacz 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1262. WOLFAIL Franciszek, ur. 2.12.1787 we Lwowie, s. Kazimierza i Marianny Unickiej,  1.6.09 w Niemczech szwol. 7 komp., 1.7.12 bryg. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1263.  PARENT Louis-Desire, ur. 18.6.1791 w Orleanie, s. Andre i Catherine Nespe, 28.12.09 trębacz 2 komp., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry], zwolniony 1.5.14.

 

1264.   STRUZIEŃSKI Józef Jan, ur.  19.3.1779 Krakowie, s. Macieja i Marii Rogozińskiej, wstąpił  1.3.1796 do p. gren. kon. gw., 23 Frimaire'a  przeniesiony do 2 p. huzarów, 1 Germinala roku 13 brygadier, odbył kampanie roku 7-14, od 11.1.10 szwol. 7 komp., 26.1.10 bryg., 7.3.10 zdegradowany na szwol., odbył kampanie 1810-11, zwolniony 1.6.12  z pensją 150 fr.

 

1265.   GAULT DE SAINT-GERMAIN Henri, ur. 3.9.1785 w Paryżu, s. Pierre'a i Anny Rajeckiej, 8.3.10 szwol. 7 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne,Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube],  zwolniony 1.5.14.

 

1266. SKORUPSKI Aleksander, ur.4.7.1784 w Piotrkowie, s. Józefa i Katarzyny Rychłowskiej, ukończył wojskową szkołę prus., 11.8.03 ppor., 16.10.09 wziął dymisję, 10.4.10 szwol. 7 komp., 28.7.10 ppor. 4 p. Legii Nadwiślańskiej odbył kampanie 1810-12.

Kirkor - Legia Nadwiślańska.

 

1267.  ROSTWOROWSKI Mikołaj, ur. 30.10. 1792 we Włoszczowej, s. Franciszka i Izabeli Mała-chowskiej,14.3.10 szwol. 1 komp., 1.1.11 bryg. 5 komp., 1.3.11 furier8 komp., 1.5.11 wachm. 3 komp., 6.12.11ppor. orłowy, 14.4.13 por., 8.7.13 por. orłowy, odbył kampanie 1812-14, [Witebsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne,Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], ranny pod Reichenbach w ramię od lancy, 14.4.13otrzymał LH.

Rembowski - Źródła nr 118.

 

1268. CHĄDZYŃSKI Józef, ur. 1.10.1782 w Paplince w gub. Kijow., s. Piotra i Marii Łukowskiej, wstąpił 1809 do służby austr., następnie w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 14.3.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], poległ 25.10.12 pod Borowskiem.

 

1269.  OSTROWSKI Piotr, ur. 28.6.1780 w m. Klimowa w gub. grodz., s. Antoniego i Katarzyny Sarafik, wstąpił 1809 do służby austr., następnie sierż. 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 14.3.10  szwol. 1 komp,. odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], dostał się do niewoli 25.9.12.

 

1270.  ŁUKASIEWICZ Józef, wstąpił 1809 do służby austr., następnie bryg. 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 14.3.10  szwol. I komp., 27.11.12 zaginął nad Berezyną, 4.1.13 wrócił do pułku, odjechał 11.4.14 na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjer 1 komp. 1 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1810-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo]. 16.3.14 otrzymał LH, 1.10.15 opuścił służbę franc., odjechał do Polski. W armii Królestwa Polskiego 1815 umieszczony w psk. gw.

 Łoza - Legia Honorowa nr 1050; Kirkor Pod sztandarami Napoleona.

 

1271.  BREYER  Jan, ur.3.5.1788 w Warszawie, s. Daniela i Barbary Rogowskiej, służył jako furier w2 pp. Księstwa Warszawskiego, 17.3.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], wykreślony z kontroli 1.7.13.

 

1272.  STANKIEW1CZ Wincenty, ur. 15.2.1790 w m. Berdówka w woj. wil., s. Jana i Anny Kore-wa, służył w 2 pp. Księstwa Warszawskiego, 17.9.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 pod Wilnem.

 

1273.DĄBROWSKI Agatys, ur. 18.8.1791 w Różycach k. Łęczycy, s. Kazimierza i Anny Trzciń-skiej, 13.3.10 szwol. 1  komp., 21.8.10 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 22.11.12 w Tołoczynie.

 

1272.  PĄGOWSKI Antoni, ur. 12.6.1784 w Szkodowie k. Łęczycy, s. Jana i Katarzyny Walewskiej, służył w 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 18.3.10 szwol. 1 komp.,1.5.11 wachm. 8 p. szwol.- lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

SHAT 24 YC 130

 

1275.   JASKÓLSKI Piotr, ur. 26.6.1786 w Puławach, s. Józefa i Marii Bystrze, służył w 1 psk.  Księstwa Warszawskiego,18.3.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.1812 pod Wilnem.

 

1276.  JURKOWSKI Ignacy, ur. 20.8.1790 w Bielsku na Litwie, s. Filipa i Marii Sokołowskiej służył w 1  psk.  Księstwa Warszawskiego,   18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], otrzymał 14.5.13 LH za Budziszyn, 28.10.13 pozostał w tyle pod Hanau.

Łoza - Legia Honorowa nr 649.

 

1277.   BUSSI  D'AMBOIS Jean, ur. 20.6.1789 we Lwowie, s. Josepha i Marii Grzegorzewskiej, służył w 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 16.8.14 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 193.

 

1278. ZARAINKIEW1CZ Piotr, ur. 26.6.1787 w Zalesicach k. Wilna, s. Jana i Katarzyny, służył w 2 pp. Księstwa Warszawskiego, 18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1279.  BABSKI Grzegorz, ur.28.9.1 788 w Dryhlowie na Wołyniu, s. Kazimierza i Teresy Chrząs-towskiej, służył w 13 p. huz., 18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1280.   BRZEZIŃSKI  Józef, ur. 2.1.1788 [lub 29.2.1788] w fortecy Częstochowa, s. Franciszka i Kunegundy Strzeleckiej. sKiżyl w 1 3 p. huz., 18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], ranny pod Borysowem kulą karabinową w nogę i od piki w głowę i w bok, udał się 1.5.14 zpułkiem do Polski. 13.2.15 dymisja w stopniu   wachm.     Wrócił   18.2.15 do    KRW jako pisarz, 27.7.25 podsekretarz, 7.11.30 sekretarz, 24.5.30 otrzymał znak honorowy za 15 lat nieskazitelnei służby oficerskiej. W powstaniu listopadowym sekretarz KRW. Po kapitulacji Warszawy pozostał w mieście, stawił się przed KRW,  ponowił przysięgę wierności carowi, Od 1.1.32 do 13.10.33 zatrudniony w Komisariacie ubiorczym. 1843 uzyskał potwierdzenie szlachectwa, zmarł 1.10.53w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim w kwaterze X, rząd 2, grób 13J.

AGAD KR W356, 478 Rocznik wojskowy KP 1817-30; Lisia imienna znakiem honorowym ozdobionych; Bielecki - Słownik oficerów t. 1; Gembarzewski – Wojsko Polskie 1815-30; Biernatt - Cmentarz Powązkowski t. I, nr 782.

 

1281. TYCZ Kazimierz, ur. 4.3.1790 w Warszawie, s. Antoniego i Petroneli, Wilińskiej, bratAdama, 1809 kadet w powstaniu galicyjskim, służył jako kapral w 13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 1.1.10 wachm., 18.3.10 szwol. 5 komp., 17 15 bryg. 6 komp., 11.4.13 przeniesiony do 1 komp., 10.4.14 wachm. 7 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], ranny pod Smoleńskiem, Małojarosławcem, Dreznem i pod Brienne, otrzymał 27.2.14 LH, udał się  1.5.14 z pułkiem do Polski. W armii Królestwa Polskiego 9.3.15 umieszczony w szwadronie wzorowych uł., 17.11.16 ppor. psk. gw., 20.5.21 por. W powstaniu listopadowym 6.2.31 kpt., 5.10.31 przeszedł zRybińskim do Prus, internowany przez Prusaków. Przybył 19.1.32 do Warszawy, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi. Zm. 20.1.59.

AG AD KRW 356, 478 Rocznik wojskowy KP 1817-30: Gcmbarzewski - Wojsko polskie 1815-30; Filipiak - Elita jazdy polskiej; Łoza - Legia Honorowa.

 

1282. OLECKI Wincenty, ur. 20.8.1788 w m. Orlęta k. Białej, s. Wincentego i Leonory Pawłowskiej służył jako wachm. w13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 18.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 16.11.12 w Krasnem.

 

1283.  BIEŃKOWSKI Jan, ur.18.6.1787 w Orlowie na Mazowszu, s. Tomasza i Marii Stanis-ławskiej służył jako bryg. w 3 puł, Księstwa Warszawskiego. 25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Mont-mirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1284.  MACIEWICZ Szymon, ur. 2.11.1786 w Czartorysku k. Łucka, s. Wincentego i Wiktorii Blizińskiej służył jako bryg. w 3 puł., Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 wachm. 3 komp. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

SHAT 24 YC 130

 

1285. RYBCZYŃSKI Wincenty, ur. 15.5.1786 w Czarnokącie na Podolu, s. Adama i Anny Kop-czyńskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1286.  PERCHACK1 Marcin, ur. 11.11.1789 w Konakowcach k. Przemyśla, s. Bazylego i Marii Dóbrskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk,  Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1287.   LAUDAŃSKI Michał, ur. 2.5.1791 w Rypinie k. Płocka, s. Jakuba i Marii Kalinowskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 10 komp., 12.10.10 zdezerterował w Warszawie.

 

1288. SENKOWSKI Tomasz, ur. 20.3.1781 w Koziobródce k. Płocka, s. Pawła i Marii Glińskiej, służył w 7 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Mozajsk, Berezyna], zaginął 16.11.12 w Krasnem.

 

1289.  ZALEWSKI Jerzy, ur. 24.4.1789 w Radzyniu k. Międzyrzeca Podlaskiego, s. Józefa i Ange-liki Milewskiej, służył w 7 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk],pozostał w tyle 25.10.13 w odwrocie spod Lipska.

 

1290.   DZIENCIOŁ Józef, ur. 1.1.1786 w Wilnie, s. Franciszka i Doroty Krantz, służył jako wachm. w 7 puł. Księstwa   Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], poległ 26.10.12 pod Borowskiem.

 

1291.  WILGAN Józef, ur. 19.3.1784 w Zbarażu na Podolu, s. Sebastiana i Marii Korczyńskiej, służył w 7 puł.   Księstwa  Warszawskiego,  25.3.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 wachm. [1 komp.] 8 p. szwol.- lansjerów.

SHAT 24 YC 130

 

1292. WILKOWSKI Józef, ur. 10.3.1780 w Koninie, s. Antoniego i Marii Pigłowskiej, służył w 16 puł., 25.3.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 wachm. 4 komp. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11, zm. w szpitalu w Sedanie.

 SHAT 24 YC 130

 

1293.  BANASIEWICZ Józef, ur. 13.4.1784 w Sokołowie k. Brzeżan na Podolu, s. Józefa i Heleny Krasnosielskiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego,  25.3.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie l809-14,[Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmi-rail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 14.4.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1294.  IRUSZLEWSKI Florian, ur. 4.3.1784 w Połonnejk. Żytomierza, s. Teodora i Apolonii Zawa-dzkiej, służył jako furier w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 wachm. 8 p. szwol.- lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

 

1295.  ZABŁOCKI Józef, ur. 14.3.1783 w Wilnie, s. Onufrego i Barbary Szczurowskiej, służył jako furier w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1296.  JANISZEWSKI Jan, ur. 20.6.1784 w Michałowicach  k.Kamieńca  Podolskiego, s. Mikołaja

i Antoniny Makowieckiej, służył w 2 puł. Księstwa iwskicgo, 25.3.10 szwol. 2 komp., 1.5.11 wachm. [4 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, 10.3.12 wagenmeister  w sztabie, 28.6.12 ppor., odbył kampanie 1809-13.

• Kirkor - Legia Nadwiślańska.

 

1297.  WYGONOWSKI Michał, ur. 10.6.1790 w Kownie, s. Wincentego i Marii Przesmyckiej, służył w 2 puł. Księstwa  Warszawskiego,  25.3.10  szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1298.  KARŁOWICZ Ignacy, ur. 15.11.1790 w Trokach, s. Michała i Marii Karskiej, służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 o szwol. 6 komp., 18.4.11 bryg. 6komp., 25.11.11   ppor. 8 p. szwol.-lansjerów, potem por., odbył kampanie 1809-13, otrzymał 4.12.13 LH.

• Kirkor - Legia Nadwiślańska; Łoza - Legia Honorowa nr 673.

 

1299.  ŁADKOWSKI Jan, ur. 20.5.1790 w Branszczyku k. Ostrołęki, s. Michała i Marii Abramo-wskiej, służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 6 komp.,1.5.11 wachm. [1 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, 25.11.12ppor., odbył kampanie 1809-12, 25.3.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 SHAT 24 YC 130

 

1301. NOWICKI Michał, ur. 26.9.1780 w Karyczyńcach k. Kamieńca Podolskiego, s. Jana i Anny Rogińskiej służył w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry,  Arcis-sur-Aube] udał się  1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1302.  SEREDYŃSKI Józef, ur. 20.4.1786 w Antonowej k. Kamieńca Podolskiego, s. Onufrego i Krystyny Kowalskiej, służył w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 6 komp., 11.4.13 przeniesiony do 1 komp., odbył kampanie 1810-13,  [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen,   Budzi-szyn, Drezno, Lipsk], pozostał w tyle 25.10.13 w odwrocie spod Lipska.

 

1303. ŁUKANOWSKI Michał, ur. 26.9.1790 w BiałymPolu w gub. kijow., s. Wawrzyńca i Kata-rzyny Średnickiej, służył jako bryg. w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12,  [Witebsk,  Możajsk,   Berezyna],  zaginął 6.12.12 pod Wilnem.

 

1304.  MILEWICZ Nikodem, ur. 8.4.1786 w Siadach w woj. wil., s. Marcina i Barbary Jałowicz, służył jako bryg. w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 pod Wilnem.

 

1305.  PIOTROWICZ Wawrzyniec,  ur. 9.8.1782 w Kielmiczu w woj. wil., s. Bartłomieja i Rozalii Pawłowskiej 25.3.10 szwol. 3 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1810-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna,Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], zaginął 25.10.13 w odwrocie spod Lipska,

 

1306.  SIENKIEWICZ Szymon,  ur. 20.6.1782 w Robanach w pow. żwinogródzkim w gub. kijow., s. Tadeusza i Marii Sienkiewicz, służył w 15. puł. KsięstwaWarszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Mozajsk, Berezyna], zaginął 22.11.12 pod Tołoczynem.

 

1307. RADWAN Józef. ur. 20.3.1789 w Chybicach w woj. sandom . s. Sebastiana i Salomei Koryc-kiej, służył jako sierż. w 16 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 22.11.12 pod Tołoczynem.

 

1308. GÓRSKI Józef, ur, 19.3.1787 w Kotbajowcach k. Kamieńcu Podolskiego, s. Szymona i Kata-rzyny Hołybrycz, służył w 16 puł.Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 Komp., 31.8.10 odesłany do 16. puł. jako zbyt słabego zdrowia.

 

1309.   SAWICKI Filip, ur. 26.5.1780 w Mokrskuk. Kielc, s. Walentego i Jadwigi Dobieckiej, służył w 16 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH, 1.5.14 udał się z pułkiem do Polski.

 

1310.  STUPNICKI Antoni, ur. 21.1.1789 w Seredni k. Sanoka, s. Franciszka i Marii Kowalskiej, służył w 11 puł.  Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp.,  22.11.12  zaginął  w Tołoczynie,  8.4.13 wrócił do pułku, odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk,  Berezyna,  Lützen,  Budziszyn,  Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1311. SZCZEPAŃSK1 Jan, ur. 20.6.1796 w Rozdole k. Lwowa, s. Andrzeja i Marii Kozłowskiej służył w 11 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], dostał się 25.9.12 do niewoli ros.

 

1312.  POŁOCIŃSKI Jan, ur. 20.6.1782 w m. Labańska w pow. wilkomirskim, s. Andrzeja i Marii Briling, służyłw 11  puł. Księstwa Warszawskiego, 25.3.10 szwol. 3 komp., 1.5.11 bryg. [3 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1810-11.

SHAT 24 YC 130

 

1313.   PICHARD Desire, ur. 16.10.1794 w Paryżu, s. Jeana i Madeleine-Charlotte Petitgars, ukoń-czył szkołę trębaczy w Wersalu, 1.5.10 trębacz 6 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], pozostał w tyle 4.1.13.

 

1314.   MITTON  Regulus-Brutus, ur.  14.3.1795 w Sommiers w dep. Gard, s. Francois i Elisabeth Verdier, ukończył szkołę trębaczy w Wersalu, 1.5.10 trębacz 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], przeszedł  1.5.14 do królewskich strz. Francji.

 

1315.  BRAUN Ernest, ur. 2.9.1785 w Libawie w Kurlandii, s. Dawida i Katarzyny Klelte, 11.5.10 szwol. 7 komp.,30.7.10 zdezerterował.

 

1316. LECERFF Joseph, ur. 3.12.1787 w Lucienne k. Wersalu, s. Louisa i Marie Sanson, wstąpił 12 Brumaire'a roku 14 do 11 psk., 1.5.10 trębacz 3 komp., 1.5.11 bryg.-trębacz 8 p. szwol.-lansjerów, adj. podof. w małym sztabie, 13.12.11 przeszedł do 1 psk.

SHAT 24 YC 130

 

1317.  RÓŻYŃSKI Karol, ur. 3.5.1787 w Gródku k. Lwowa, s. Józefa i Józefy Rodziskiej, służył jako sierż.w 8 pp. Księstwa Warszawskiego, 6.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk,Berezyna], zaginął 6.12.12 pod Wilnem.

 

1318.   MILASZEWSKI  Stanisław, ur. 6.5.1791 Milaszewicach k. Ciechanowa, s. Mateusza i Lud-wiki Kossakowskiej 10.4.10 szwol. 3 komp., 24.5.10 zwolniony jak zbyt słabego zdrowia.

 

1319. TERLECKI Marcin, ur. 20.10.1787 w Nieszawie na Kujawach, s. Macieja i Marii Osieckiej, służył jako kpr.w 9 puł., 14.4.10 szwol. 3 komp., 1.5.11 wachm. [2 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1810-11.

SHA T24 YC 130

 

1320. CHMIELEWSKI Franciszek, ur. 20.3.1785 Wojciechowicach k. Radomia, s. Ignacego i Kata-rzyny, służył jako bryg. w 9 puł. Księstwa Warszawskiej 14.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.12.12 w Orszy.

 

1321.  GRODOWSKI Józef, ur. 15.3.1785 w Żernikach k. Gniezna, s. Ludwika i Anny Żórawek, służył 9 puł.  Księstwa Warszawskiego, 14.4.10 szwol. 3 komp., 6.12.12 zaginął między Wilnem i Kownem, 3.1.13 wrócił do pułku, odbył kampanie  1810-13 [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał się 30.10.13 do niewoli pod Hanau.

 

1322.  NOWAKOWSKI Wincenty, ur. 20.6.1784 w Sandomierzu, s. Jana i Anny Majorkiewicz, służył w 9 puł. Księstwa Warszawskiego, 14.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 22.11.12 w Tołoczynie.

 

1323. KAMIŃSKI Franciszek, ur. 12.10.1783 w Rogowsku k. Tykocina, s. Piotra i Katarzyny Łano-wieckiej,  wstąpił 1809 do służby austr., 16.4.10 szwol. 3 komp., 1.5.11 wachm. [3 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, 29.12.11 zdegradowany na szwol., odbył kampanie 1809-11.

SHA T24 YC 130

 

1324.  STRASZEWSKI Franciszek, ur. 12.6.1791 w Potokuk. Warszawy, s. Piotra i Katarzyny Osta-sińskiej, 10 szwol. 3 komp., 1.2.14 bryg., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn,Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 zpułkiem do Polski.

 

1325.  KOS1ŃSKI Hipolit, ur. 13.8.1783 w Rzekiniu k. Ostrołęki, s. Wojciecha i Marii Matowiec-kiej, służył jako por. w 13 pp., 18.4.10 szwol. 3 komp., 30.11.10 zwolniony jako zbyt słabego zdrowia.

 

1326.  WITKOWSKI Antoni, ur.  12.6.1790 w Muszczyniek. Błonia, s. Feliksa i Konstancji Pora-dowskiej, 8.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 22.1 1.12 w Tołoczynie.

 

1327.  PASZKIEWICZ Kazimierz, s. Jana i Anny Smólskiej, 20.4.10 szwol. 3 komp., odbył kam-panie 1810-11, wypędzony z pułku 20.7.12 za fatalne prowadzenie się.

 

1328.  JÓZAKIEWICZ Aleksander, ur. 24.4.1780 w Zelwie k. Wołkowyska, s. Tomasza i Brygidy Skrzyckiej, służył jako sierż. w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 24.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], dostał się 25.11.12 do niewoli ros.

 

1329.  LISIEWSKI Gabriel, ur. 24 11784 w Błażejewicach k. Rawy, s. Jana i Agnieszki Rudzkie, służył jako kpr. w 1 pp. Księstwa Warszawskiego, 26.4.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 22.1 1.12 pod Tołoczynem.

 

1330.  LENKIEWICZ Michał Szymon, ur. 15.12.1785 w Kowalu k. Kalisza, s. Jana i Wiktorii Ambrożkiewicz, wstąpił 1806 do służby pruskiej, następnie jako sierż. w 6 puł. Księstwa Warsza-wskiego,  30.4.10 szwol. 3 komp., 17.2.11 ppor. w szwadronie marszowym 7 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1810-14. W armii Królestwa Polskiego kpt. 2 puł..

SHAT- Teczka personalna Rocznik wojskowy KP1817-28; Gembarzewski - Wojsko Polskie 1815-30.

 

1331. KOCIOTOWICZ Jan, ur. 20.6.1773 w Zabłudowie k. Białegostoku, s. Józefa i Katarzyny Ko-złowskiej wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6  puł. Księstwa  Warszawskiego, 30.4.10  szwol. 7  komp., odbył kampanie 1807, 1810-11, reformowany 10.7.12.

 

1332.  MOŻEJEWSKI Andrzej, ur. 20.10.1783 w Zawadach k. Białegostoku, s. Jana i Marii Rybnik, wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1333.  WYSOCKI Tomasz, ur. 10.12.1787 w Krotoszynie, s. Tomasza i Julii Machenkowskiej, służył w 6  puł. Księstwa  Warszawskiego, 30.4.10  szwol. 7 komp., odjechał 11.4.14 na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjer 1 komp. 1 p. szwol.- gw., 1.5.15 bryg., odbył  kampanie 1810-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo], otrzymał 6.4.15 LH, opuścił 1.10.15 służbę franc.,udał się do Polski.

BUW 736 Kirkor - Pod sztandarami Napoleona.

 

1334. OLECHN1CKI Paweł, ur. 8.10.1770 [lub 1777] w Paniewie na Podlasiu, s. Jerzego i Katarzyny Rzyszkowskiej, wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., 11.4.13 przeniesiony do 2 komp., 11.4.14 odjechał na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjer 1 komp. 1p. szwol.-lansjerów gw., odbył kampanie 1809-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne. Montmirail, Laon, Chateau-Thierry. Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo], otrzymał 28.2.14 LH, 1.10.15 opuścił służbę franc., udał sie do Polski. W armii Królestwa Polskiego umieszczony w korpusie  inw. Zm. 30.4.16.

BUW 736  Kirkor - Pod sztandarami Napoleona.

 

1335.  CICHOCKI Wojciech, ur. 20.4.1771 w Mławie k. Sieradza, s. Michała i Magdaleny, wstąpił  do służby ros., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1807 przeciw Francji, 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1336. PARIS Alexandre. ur. 25.8.1786 w Grenoble, s. Jeana i Francoise Jagnin, służył jako sierż. w 14 p., zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1337.  MŁODZIANOWSKI Stanisław, ur. w Pieczyslawicach k. Kamieńca Podolskiego, s. Karola i Anny Soszyńskiej służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp. odbył kampanię 1812, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1338.  PEKOWSKI Franciszek, ur. 20.6.1786 w Tucholi, s. Jakuba i Anny Skrajnej, wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1807 przeciw Francji, 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął  4.12.12 w Smorgoniach.

 

1339. SZULDRZYŃSKI Piotr, ur. 20.6.1787 w Zbąszyniu k. Poznania, s. Wojciecha i Elżbiety Król, wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6 puł.,30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1807 przeciw Francji, 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął  1.11.12 w Smoleńsku.

 

1340.  WAŚKIEWICZ Jerzy, ur. 20.4.1784 w Palnicy k. Białegostoku, s. Stanisława i Rozalii Stankiewicz, wstąpił 1807 do służby ros., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1807 przeciw Francji, 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1341.  KUSZAKOWSKI Aleksander, ur. 19.3.1788 w Berdyczowie, s. Mikołaja i Anny Wolińskiej wstąpił 1806 do służby prus., następnie w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, odbył kampanie 1806 przeciw Francji, 1807, 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1342.   KUCZYŃSKI Izydor, ur. 20.9.1786 w Wilnie, s. Mateusza i Anny Kinsbert, wstąpił 1806 do służby prus., następnie w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., 21.8.10 przenie-siony do 6 komp., odbył kampanie 1806 przeciw Francji, 1807, 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 29.10.12 pod Borowskiem.

 

1343. CHĘCIŃSKI Feliks, ur. 20.5.1784 w Starych Krzepicach k. Częstochowy, s. Feliksa i Agaty Wręckiej, wstąpił 1806 do służby prus., następnie w 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1806 przeciw Francji, 1807, 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1344.  MORAWSKI Józef, ur. 18.9.1789 w Stefanowie k. Witebska, s. Jerzego i Benedykty Dwo-rzeckiej stużył w armii ros. jako por., 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1345. BIELAWSKI Feliks, ur. 26.10.1790 w Czaczkowie w gub. Mińskiej, s. Tomasza i Teofili Kot-kowskiej, służył w armii ros., 30.4.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk],  zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1346.   PASZKOWSKI  Mateusz, ur. 22.10.1784 w Bryzie k. Kalisza, wstąpił 1806 do służby prus.,            następnie w 8 pp. Księstwa Warszawskiego jako sierż., 30.4.10 szwol. 7 komp., zaginął 30.10.12 w Wiaźmie, dotarł do zakładu pułku w Warszawie, 16.1.13 szwol. 20.1.13 przeznaczony do 3 komp., potem w 1 komp., odbył kampanie 1806 przeciw Francji 1808-14, [Witebsk, Możajsk]udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski

 

1347. BIERNACKI Łukasz, ur. 18.10.1783 w Potczyskach [lub Stawiszczu] w woj. krak., s. Fran-ciszka i Rozalii Nowakowskiej 30.4.10 szwol. 7 komp 11.4.13 przeniesiony do 2 komp., 11.4.14 odjechał na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjer 1 komp. 1 p. szwol.-lansjerów gw., odbył kampanie 1810-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo], otrzymał 1.3.15 LH, 1.10.15 opuścił służbę franc, udał się do Polski. Po powrocie do kraju zwolniony z wojska, „nie wiadomo co się z nim stało".

 BUW 736 Kirkor - Pod sztandarami Napoleona.

 

1348. MARIANOWSKI Feliks, ur. 1778 w Linzu, 30.5.10 trębacz 5 komp., 23.2.11 odesłany z pułku.

 

1349. TISGAND Etienne, ur. 5.1.1785 w Offenbach w dep. Haut-Rhin, s. Josepha i Anne-Marie Meyer, 14.6.10 trębacz 7 komp., 6.7.12 przeniesiony do 3 p. szwol. gw., odbył kampanie 1810-12.

 

1350.  DELORME Jean, ur. 19.7.1799 w Lyonie, s. Francois i Marie-Francoise Gallardie, 27.5.10 kowal 2 kornp.. 1 1.4.13 przeniesiony do 4 komp., odbył kampanie 1810-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau], przyjęty 7.1.14 do szpitala w Chantilly, zm. 23.5.14 w szpitalu w Chantilly.

 

1351.  GOBERT Andre-Charles, ur. 7.10.1790 w Douai w dep. Nord, s. Ignace'a i Florentine Dumoulin, służył w strz. kon., 8.3.10 siodlarz w małym sztabie, odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 27.11.12 przy przejściu Berezyny, 1814 powrócił do Francji z niewoli ros.

 

1352.  MASSERANO Cardento, ur. 21.6.1789 w Turynie,  s. Giuseppe Antonia i Teresy Boglietti, wstąpił 5 Priairialaroku 10 do 26 psk., 7.8.10 trębacz 4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], poległ 25.10.12 pod Borowskiem.

 

1353.  MIREWICZ Teofil, ur. 2.6.1786 w Jakubowiczach k. Radomia, s. Onufrego i Katarzyny Rzewuskiej, służył jako furier w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.5.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna] zaginął 12.12.12 w Kownie.

 

1354.  OBRĘBSKI Jan, ur. 20.10.1790 w m. Liwcze k Lwowa,s. Ignacego i Marii Leśnobrodzkiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.5.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1809-12,

[Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1355.  DOBRZANIECKI Wincenty, ur. 20.3.1788w Podkamieniuw pow. złoczowskim k. Lwowa, s. Antoniego i Marii Paszkowskiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.5.10 szwol. 7 komp., 1.5.11 bryg., [1 potem 6 komp.], 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1810-11.

SHAT 24 YC 130; A-AB-41

 

1356.  WIATROWSKI Adam, ur. 20.3.1 700 w Bostowie, w woj. krak., s. Pawła i Franciszki Wiatr, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.5.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

 1357.  BOGACZ Feliks, ur. 24.7.1786 w Raskowie w woj. krak.,s. Marcina i Agnieszki Wawryn, służył w  14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.5.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1358. SZULC [Schultz] Antoni, ur. 19.6.1790 w Bełżatce k. Kalisza, s. Józefa i Barbary Mniewskiej wstąpił 1806 do służby prus., następnie ppor. 1 pp. Księstwa Warszawskiego, 20.5.10 szwol. 4 komp., 15.11.11 bryg. 5 komp., 25.11.11 ppor. 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1806 przeciw Francji, 1807, 1809-13, ranny 16.10.13 pod Lipskiem.

Kirkor - Legia Nadwiślańska.

 

1359.  BOROWSKI Stanisław, ur. 17.7.1781 w Klimowie k. Witebska, s. Pawła i Rozalii Feldman, 12.5.10 szwol. 4 komp.. 1.1.14 przeniesiony do 3 p. eklererów gw., 11.4.14 odjechał na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 wachm. 1 komp. 1 p. szwol.-lansjerów gw., odbył kampanie 1810-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail,Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo] otrzymał 6.4.15 LH, [Łoza go nie wymienia] 1.10.15 opuścił służbę franc, odjechał do Polski. W armii Królestwa Polskiego 13.2.16 wziął dymisję.

BUW 736 Kirkor- Pod sztandarami Napoleona.

 

1360.   RYBCZYŃSKI   Kazimierz, ur. 4.3.1786 w Chmielczycach w pow. złoczowskim k. Lwowa, s. Kazimierza i Anny Olszewskiej służył jako sierż. w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol. 4 komp., 28.1.13 bryg. 7 komp., 11.4.13 a la suite, odbył kampanie 1810-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], otrzymał 14.4.13 LH za ocalenie pod Mohylewem życia gen. Bordesoulle. Dostał się do niewoli 30.10.13 pod Hanau. W armii Królestwa Polskiego 1815 sekretarz w sztabie dyw. gw., 17.2.17 ppor. adiutant, 16.5.24 por. W powstaniu listopadowym w Noc Listopadową pozostał wierny w ks. Konstantemu, udał się do Belwederu, potem adiutant gen. Milberga, następnie szef sztabu przy komendancie twierdzy Modlin. Przybył do Warszawy stawił się przed Komisją Rządową Wojny, 12.10.31 ponowił przysięgę wierności carowi. Zm. 13.11.60].

agad krw 329 Łoza - Legia Honorowa nr 1549

 

1361.  MATKOWSKI Michał, ur. 15.11.1786 w Popowicach k. Kamieńca Podolskiego, s. Jana i Katarzyny Szelichowskiej, służył jako furier w 15 puł. Księstwa Warszawskiego,  12.5.10 szwol. 4 komp., 1.2.14 bryg. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna. Lützen, Budzi-szyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1362.  WĄSOWICZ Jan, ur. 24.3.1777 w Kamieńcu Podolskim, s. Łukasza i Zofii Wasilewskiej, służył jako bryg. w15 puł. Księstwa Warszawskiego, odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Mozajsk], zaginął 6.12.12  w Wilnie.

 

1363.  BRZOZOWSKI Paweł, ur. 20.7.1787 wMarianowicach k. Kamieńca Podolskiego, s. Andrzeja i Marii Mikołajewskiej służył w 15 puł.Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zm.20.3.13.

 

1364. KUCHARSKI Antoni, ur. 15.7.1792 w Mecherzyńcach w pow.żytomierskim na Wołyniu, s. Tadeusza i Wiktorii Skopińskiej, służył w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk], poległ 25.10.12 pod Borowskiem.

 

1365.  KOŻUCHOWSKI Ignacy, ur. 1.9.1790 w Kożuchowie k. Kamieńca Podolskiego, s. Józefa i Marii Czerkawskiej, służył w15 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol. 4 komp., odbył kam-panie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1366.   KRAWCZYŃSKI Stanisław, ur. 1.5.1783 w Warszawie, (lub 1.5.1784 w Błyszczewoli) w gub. kijow,  s.   Jana  i   Marii   Rupniewskiej  przystąpił 12.4.1809 do powstania galicyjskiego jako żoł., od 4.6.09 w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 15.9.09 kapral, 1.12.09 sierż., 2.3.10 adiutant podof., 12.5.10 szwol. 4 komp., 11.4.14 odjechał na Elbę, wrócił z Napoleonem do Francji, 25.4.15 lansjer 1 komp. 1 p. szwol.-lansjerów gw., odbył kampanie 1809-15, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lutzen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube, Ligny, Waterloo], otrzymał 27.2.14 LH, 1.10.15 opuścił służbę franc., odjechał do Polski. W armii Królestwa Polskiego umieszczony 4.2.16 w szwadronach wzorowych uł., przeniesiony 27.9.17 do psk. gw., 22.10.19 ppor. bat. weter. czyn., 9.1.22 trafił do korpusu pociągu, 18.2.22 dow. 2 komp. 3 bat. korpusu pociągu przydzielonej do 2 bryg. dyw. strz. kon. W powstaniu listopadowym 1.2.31 przeznaczony do 6 puł. 3.5.31 por. Przybył z woj. płoc. do Warszawy, stawił się przed Komisją Rządową Wojny, 10.10.3 1 ponowił przysięgę wierności.

BUW 736 Łoza - Legia Honorowa; Bielecki – Słownik oficerów, t. 2.

 

1367. HOMONA Gabriel, ur. 18.3.1786 w m. Ładyki k. Zasławia, s. Jana i Zuzanny Horlewicz, służył w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol 4 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, ], poległ 16.11.12 pod Krasnem.

 

1368.  SZABLEWSKI Wawrzyniec, ur. 1.3.1784 w Mohylewie k. Kamieńca Podolskiego, s. Jana i Marii Motylskiej, służył jako sierz. w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.5.10 szwol. 4 komp., 1.5.11 bryg.[1 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów.

SHAT 24 YC130

 

1369. CELIŃSKI Antoni, ur. 10.6.1788 w Celkowie k. Kalisza, s. Krzysztofa i Katarzyny Kozie-tulskiej, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 16.5.10 szwol. 4 komp., 21.4.11 bryg. 5 komp., 15.12.11 furier 4 komp., 1.7.12 wachm. st., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1370. MATKOWSKI Jan, ur. 20.9.1791 w Potłtawie na Ukrainie, s. Stanisława i Honoryny Karczewskiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 16.5. 10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1800-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1371.  SKIBNIEWSKI Piotr, ur. 10.3.1786 w m. Miduty k. Żytomierza, s. Feliksa i Antoniny Głowacz, służył jako kpr. w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 16.5.10 szwol. 4 komp., odesłany do szkoły kaw. w Saint-Germain-en-Laye, odbył kampanię 1810.

 

1372.  ŚWIDZIŃSKI Szymon, ur. 22.11.1783 w Hołowczycach na Podolu, s. Franciszka i Katarzyny Jaworskiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 16.5.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk,Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1373.  WALIGÓRSKI Jerzy, ur. 1.6.1780 w Wólce Siemieńskiej k. Lublina, s. Józefa i Marii Górskiej,  służyłw 5 psk. Księstwa Warszawskiego, 16.5.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809-11, wypędzony z pułku 15.8.12 za złe sprawowanie.

 

1374.  PASZKOWSKI Józef, ur. 20.3.1782 Żytomierzu, s. Grzegorza i Katarzyny, służył jako kpr. w 2 pp. Księstwa  Warszawskiego, 15.5.10 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., dostał się do niewoli 19.10.13 pod Lipskiem, w rzeczywistości dołączył do piechoty polskiej i znalazł się w Sedanie, 1.1.14 eklerer 4 komp. 3 p. eklererów gw., potem w odbył kampanie 1809-14, udał się z pułkiem do Polski.

 

1375. SZLEJ Mateusz, ur. 20.9.1787 w Warszawie, s. Macieja i Antoniny Kozłowskiej służył w pie-chocie jako por.(Gembarzewski go nie wymienia), 18.5.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809-12, zaginął 11.11.12 w Smoleńsku. W czasach Królestwa Polskiego agent tajnej policji w. ks. Konstantego, aresztowany w Noc Listopadową, powieszony 15.8.31.

Tokarz - Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa; Harbut - Noc Listopadowa.

 

1376. ZUBKOWSKI Jan, ur. 27.5.1784 w Kamionce k. Mohylowa, s. Antoniego i Antoniny Szymańskiej, służył jako adj. podof. w 13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 18.5.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809-11, reformowany 10.7.12.

 

1377. ŁOPATYN Józef, ur. 24.2.1785 w m. Mickiewicze w gub. mińskiej, s. Mateusza i Anastazji Kłosowskiej, służył w 13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, szwol. 8 komp., odbył kampanie  1809-11, zwolniony w 10.7.12.

 

1378. NADOLSKI Andrzej, ur.12.8.1787 w Szpanowie k. Żytomicrza, s. Kazimierza i Petroneli Grodniewskiej, służył jako trębacz st. w 16 puł. Księstwa Warszawskiego, 22.5.10 trębacz 1 komp., 1.5.11 przeniesiony do 7 komp., odbył kampanie 1809-10, zwolniony 10.7.11.

 

1379.  KARKOSIŃSKI Kazimierz, ur. 12.3.1780 w Winiawie k. Radomia, s. Józefa i Marii Stanec-kiej, 12.5.10 szwol. 8 komp., 21,5.1 1 przeniesiony na reformę.

 

1380.  RYCHLICKI Jan, ur. 12.3. 1784 w m. Pomnisze wgub. wil., s. Jakuba i Judyty Kadziewicz, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 24.5.10 szwol. 8 komp., 1.5.11 bryg. [1 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

SHAT 24 YC 130

 

1381.  TYCZ Adam, ur. 27.12.1786 w Warszawie, s. Antoniegoi Petroneli Wilińskiej, [brat Kazi-mierza], służył jako furier w 15 puł. Księstwa Warszawskiego, 29.5.10 szwol. 8 komp., odbył kam-panie 1809-12, [Witebsk, Mozajsk], zaginął 11.11.12 w Smorgoniach.

 

1382.  ŻYLIŃSKI Adam, ur. 25.12.1784 w Żylinach k. Wilna, s. Andrzeja i Anny Skirkowskiej, ppor. 3 puł. Księstwa Warszawskiego, (Gembarzewski go  nie wymienia), 29.5.10 szwol. 8 komp., 1.3.11 bryg. 3 komp., 6.12.12 został w Wilnie, 2.4.13 powrócił do pułku,   odbył   kampanie   1809-14,   [Witebsk, Możajsk,  Berezyna, Lützen,  Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Areis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1383.  KAMIŃSKI Stanisław, ur. 18.5.1791 w Szymanowie na Mazowszu, s. Franciszka i Anny Siedleckiej slużyt jako kpr. w 2 pp. Księstwa Warszawskiego, 30.5.10 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeniesiony do 3 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 27.2.14 LH [nr47353], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski. W armii Królestwa Polskiego ppor. korpusu weter.W powstaniu listopadowym ppor.  korpusu weter.  Po  kapitulacji Warszawy pozostał w mieście, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi,

AGAD KRW478. 479; Rocznik wojskowy KP 1830; Łoza -Legia Honorowa nr 668.

 

1384. JACKO Jan, ur. 24.6.1786, służył w art. kon., 30.5.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1385.  MARECHAL Francois, ur. 4.10.1783 w Hodt w Brabancie, s. Andreasa i Anny Mercille, służył jako wachm. w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 10.6.10 szwol. 8 komp., 1.5.11 wachm. [3 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

SHAT 24 YC 130

 

1386.   ZASOYSKI  [?] Wojciech, ur. 8.5.1777 w Drybnie na Mazowszu, s. Antoniego i Marii Czer-wonka, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6,12.12 pod Wilnem.

 

1387. DĘBIŃSKI Franciszek, 17.6.10 szwol. 5 komp., 74.8.10 odesłany do 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego zracji  złego prowadzenia się.

 

1388. JAHOŁKOWSKI Józef. ur. 12.3.1783 w Czapli w gub. grodz., s. Michała i Anny Mioduszew-skiej, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 17.6.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 bryg.
2 komp. 8 p. szwol.-lansjerow, odbył kampanie 1809-11, przeniesiony na
reformę 1.11.11.

SHAT 24 YC 130

 

1389.  CZYŻ Tomasz, ur. 12.12.1790 k. Radomia, s.s. Franciszka i Anny Zielińskiej, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 17.6.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1390.   KOZŁOWSKI Józef, ur. 10.3.1784 w Warszawie, s. Łukasza i Katarzyny Szymańskiej służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 17.6.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1807, 1809-12, ranny w bok lewy od lancy, [Witebsk, Możajsk], 30.10.12 zaginął pod Wiaźmą.

 

1391.   PIECHOWSKI Wojciech, ur. 12.8.1789 w Stężycy k. Gdańska, s. Pawia i Marii Ostrowskiej ppor. 12 pp. Księstwa Warszawskiego, (Gembarzewski go nie wymienia) 27.6.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1809-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1392.  FRYKIER Jan, ur. 20.6.1788 w Tarnowskich Górach, s. Marcina i Franciszki, służył jako sierż. w 8 puł.   Księstwa  Warszawskiego,  27.6.10  szwol. 2 komp., odbył kampanie 1807, 1809-10, z rozkazu Krasińskiego odesłany 8.4.11 do Flesingi i wcielony do bat. kolonialnego.

 

1393. CHMIELEWSKI Józef, ur. 12.4.1790 w Bon-kowej k. Piotrkowa, s. Sebastiana i Franciszki Cichockiej 27.6.10 szwol. 2 komp., potem wachm. 4 komp., odbył kampanie 1810-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna,  Lützen,  Budziszyn,  Drezno, Lipsk,  Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1394.  RAKOCZY Franciszek, ur. 1.12.1791 w Warszawie, s. Jana i Katarzyny Ptasińskiej, 28.6.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie  1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 21.11.12 w Orszy.

 

1395.  MATYS Ernest, ur. 27.0.1788 w Dublinie w Kurlandii, s. Jana i Marii Wiśniowskiej, 26.8.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1810-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 2.12.12 w Mołodecznie.

 

1396.   MIKLEWICZ  Alojzy, ur. 12.0.1780 w Wilczynie k. Poznania, s. Feliksa i Marii Albrecht, służył jako sierż. w 10 pp. Księstwa Warszawskiego, 2.7.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 12.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1397. PAREPIŃSKI Alojzy, ur. 12.2.1789 w Sklarach, s. Kazimierza i Katarzyny Wołochowskiej, 2.7.10 szwol.1 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk. Hanau, Brienne, Montmirail, Laon], ranny, został 17.3.14 w Troyes.

 

1398.   BONAR Eugeniusz, ur. 12.2.1777 w Lipsku k. Augustowa, s. Andrzeja i Justyny Domańskiej, por. Wojska Polskiego, (Gembarzewski go nie wymienia), 6.7.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], wykreślony z kontroli 1.7.13.

 

1399.  SZCZECIŃSKI Franciszek, ur. 3.10.1790 wWilowie na Mazowszu, s. Stefana i Heleny Olszewskiej, 6.7.10 szwol. 1 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 11.11.12 podSmoleńskicm.

 

1400. KRUPIŃSKI Franciszek, ur.  12.5.1790 w Warszawie, s. Piotra i Marii Siemienieckiej. szwol. 1 komp., 1.5.11 wachm. [5 komp.] 8 p. szwol. - lansjerów.

SHAT 24  YC  130

 

1401. BUKOWSKI Stanisław, ur. 8.5.1777 w Bukowie k. Rajgrodu, s. Antoniego i Marii Kułakow-skiej, 7.7.10 szwol. I komp., odbył kampanie 1811-14,[Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułki do Polski.

 

1402.  WESOŁOWSKI Paweł, ur. 20.1.1787 w Łowiczu, s. Aleksandra i Zofii Łoniewskiej, służył  w 2 pp. Księstwa Warszawskiego, 8.7.10 szwol. 1 komp., 1.5.11 wachm. [1, potem 5 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1807, 1809, 1811.

SHAT 24 YC 130, X-AB 41 

 

1403.  CZERNICKI Jan, ur. 20.12.1788 w m. Nowe Zamki k.Komarnana Węgrzech, s. Andrzeja i Anny Ray, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 10.7.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809-12, [Witebsk, Możajsk], ranny w rękę prawą, zaginął 28.11.12 przy przejściu przez Berezynę.

 

1404.  RYNKIEWICZ Józef, ur. 12.3.1781 w Łozowej k. Białegostoku, s. Tomasza i Agaty Kozakie-wicz, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 10.7.l0 szwol. 5 komp., 1.5.11 bryg. [2 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kompanie 1807, 1809-11.

SHAT 24  YC  130

 

1405.  SZYJKOWSKI Jakub, ur. 12.3.1781 na Kujawach, s. Walentego i Anny Rościszewskiej, służył w 8 pp. Księstwa Warszawskiego, 12.7.10 szwol. 5 komp., 1.5.11 bryg. [1, potem 5 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1807-1809-11.

SHAT 24  YC  130

 

1406.  ŻOłĄDKOWSKI Tomasz, ur. 12.12.1786 w Warszawie, s. Jerzego i Anny Suchodolskiej, służył w 15 pp. Księstwa Warszawskiego, 12.7.10 szwol. 5 komp., 16.9.10 wypędzony z pułku z racji złego sprawowania.

 

1407. BOROWSKI Tomasz, ur. 22.10.1791 w Warszawie, s.  Kazimierza i Anny Suchodolskiej, 16.7.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 27.11.12 przy przejściu Berezyny.

 

1408.  FAGIELSKI Marcin, ur. 12.10.1791 w Warszwie, s. Jana i Elżbiety Rudnickiej, (brat Antoniego), służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 20.7.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-11, zwolniony z jednorazową gratyfikacją 150 fr.

 

1409.  FAGIELSKI Antoni, ur. 2.6.1785 w Warszawie, s. Jana i Elżbiety Rudnickiej (brat Marcina), służył  w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 20.7.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1809-11, zm. 17.4.12 w szpitalu w Paryżu.

 

1410.  ŁOCHOCKI Teodor, ur. 25.3.1791 w Warszawie, s. Józefa i Janiny Loneka, 22.7.10 szwol. 5 komp., odbył kamPanie 1811-12. [Witebsk. Możajsk, Berezyna],zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1411.  MARCINKOWSKI Jan, ur. 24.6.1786 w Warszawie, s. Wojciecha i Marii Dobrowolskiej, 22.7.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1412.   PASZKIEWICZ Jan, ur. 23.6.1786 w Krasnymstawie, s. Józefa i Magdaleny Brzozowskiej, 22.7.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1811-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau], pozostał w tyle 1.11.13.

 

1413. ŻARKIEWICZ Jan, ur. 23.6.1784 w Ostropolu, s. Tomasza i Fryderyki Hulewicz, 25.7.10 szwol. 2 komp., służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.7.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1811-12. [Witebsk, Możajsk], dostał się 25.9.12 do niewoli ros.

 

1414. ROMANOWSKI Bazyli, 24.8.10 szwol. 2 komp., 24.8.10 odesłany z racji złego sprawowania się.

 

1415.   BORYSZKOWSKI Józef, ur.  15.3.1787 w Padolinie w woj. pozn., s. Wojciecha i Elżbiety Mychlińskiej, 1.8.10 szwol. 2 komp., odbył kampanię 1811, odesłany 31.8.12 z racji złego sprawowania się.

 

1416.  MISIUNA Kajetan, ur. 1.8.1785 w Cudnowie k. Żytomierza, s. Franciszka i Anny Mroczkow-skiej, 1.8.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1417. BRZEZIŃSKI Aleksander, ur. 9.7.1792 w Gulinie k. Radomia, s. Józefa i Katarzyny Wojcie-chowskiej służył w art. p. Księstwa Warszawskiego, 1.8.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk,Możajsk, Berezyna], zaginął 12.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1418.  PAWĘCKI Antoni, ur. 15.7.1772 w Mściborwie k. Wołkowyska, s. Kajetana i Anny Andrzej-kowicz, 3.8.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1419. DRONGOWSKI Ignacy, ur. 30.7.1788 w Warszawie, s. Karola i Zofii Machnowskiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego (Gembarzewski go nic wymienia), 4.8.12 szwol. 2 komp., odbył kampanie  1809,  1811-12, [Witebsk, Możajsk,  Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1420. GARDLIŃSKI Dominik, ur. 4.8.1786 w Nowosiółkach w gub. Mińskiej s. Tadeusza i Wiktorii Szulc, 5.8.10 szwol. 6 komp., 1.1.11 bryg. 2 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 21.11.12 w Orszy.

 

1421. PECZKOWSKI Ignacy, ur.29.7.1789 w m. Zapole w woj. sieradz., s. Jana i Rozalii Różań-skiej, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 5.8.10 szwol. 6 komp., 1.5.11 wachm.
[3 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1807, 1809, 1811.

SHAT 24 YC 130

 

1422. SADOWSKl Józef, ur. 29.2.1786 w Szydlowie k. Radomia, s. Józefa i Józefiny Laskowskiej, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 5.8.10 szwol. 6 komp., 29.12.10 zdezerterował z zakładu w Warszawie.

 

1423. NOWAKOWSKI Walenty, ur. 12.4.1790 w Pobiedziskach k. Poznania, s. Antoniego i Kata-rzyny Kosickiej służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 5.8.10 szwol. 6 komp., 1,5.11 wachm. [4 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809-11.

SHAT 24 YC 130

 

1424.CZERWIŃSKI Błażej ur. 12.1.1786w Staworii k. Kielc, s. Mateusza i Marii Cichockiej, służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 5.8.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1807, 1809, zdezerterował 4.11.10 w Guben w drodze do Francji,

 

1425. OGIŃSKI Jan, ur. 20.6.1783 w Mostach k. Żółkwi, s. Tomasza i Anny Kowalskiej służył w 10 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 5.8. 10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, [Witebsk, Możajsk], wg Łozy otrzymał 14.9.13 LH, zaginął 28.10.12 pod Możajskiem [w odwrocie spod Moskwy].

Łoza - Legia Honorowa nr 1274.

 

1426.   PALCZEWSKI  Fortunat, ur.  17.4.1787 w Bialopolu w gub. kijów., s. Mateusza i Fran-ciszki Cendrowicz, służył jako sierż. w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 7.8.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], dostał się 3.11.12 do niewoli ros.

 

1427. MIETELSK1 Wojciech, ur. 12.4.1784 w Janowie k. Płocka, s. Antoniego i Franciszki Gumowskiej 7.8.10 szwol. 6 komp.,   11.4.13 przeniesiony do 1 komp., 1.1.14 trafił do 3 p. eklererów gw., odbył kampanie  1811-14. [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montinirail, Laon, Chateau Thierry, Arcis-sur-Aube],1.5.14 udał się z pułkiem do Polski.

 

1428.  ZAŁUSKI Jan, ur. 23.6.1781 w Warszawie, s. Franciszka i Katarzyny Łoniewskiej, służył jako sierż. w 14 pp. Księstwa Warszawskiego, 10.8.10 szwol. 6  komp., 1.5.11 bryg. [6 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809, 1811.

SHAT 24  YC  130

 

1429. ŁADA Ignacy, ur. 30.7.1780 w Kiliance k. Goniądza, s. Adriana i Anny Zakrzewskiej, 11.8.10 szwol. 3 komp., 1.5.14 furier 8 p. szwol.-lansjerów.

SHAT 24 YC 130 

 

1430.  PRZYBYLSK1 Jacenty, ur. 17.8.1788 Polichnie k. Lublina, s. Michała i Gertrudy Smólskiej, służył jako wachm. w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 11.8.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1811-12,  [Witebsk, Możajsk], trafił 22.9.12 do szpitala w Moskwie, gdzie zm. 30.9.12.

 

1431.  PIWO Dominik, ur. 13.8.1775 w Żychlinie, s. Kazimierza i Józefiny Tomickiej,11.8.10 szwol. 3 komp., 1.5.1 I bryg. [5 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów.

SHAT 24 YC 130, X-AB 41

 

1432.  BIEŃKOWSKI Onufry, ur. 12.6.1772 w Potoku k. Zaleszczyk, s. Franciszka i Franciszki Wróblewskiej, służył jako wachm. w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 12.8.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1811-12, zaginął 20.7.12 w Głębokiem.

 

1433. BOROWSKI Kazimierz, ur. 5.3.1785 w Bolimowie, s. Marcina i Marii Sielewskiej,  16.8.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk],  zaginął 27.11.12 nad Berezyną.

 

1434. WAŚKIEW1CZ Jan, ur. 12.1.1787 we Lwowie, s. Dominika i Doroty Wasilewskiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 16.8.10 szwol.3 komp., 8.4.11 usunięty z pułku, wysłany do Flesingi, gdzie wcielony został do bat. kolonialnego.

 

1435. PIOTROWSKI Szymon, ur. 1.12.1791 w Piotrkowie, s. Antoniego i Marii Michrowskiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 16.8.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, dostał się 12.7.12 do niewoli ros.

 

1436. ROGULSKI Fryderyk, ur 15.1.1790 w Siewierzu  k. Kalisza, s. Jana i Marii Wowickiej, służył jako sierż. w 16 pp. Księstwa Warszawskiego, 18.8.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1437. JĘDRYCHOWSKI Kajetan, ur. 8.8.1791 w m. Wysokie k. Międzyrzeca w Wielkopolsce,
s. Karola i Wiktorii Górskiej, 18.8.10 szwol. 7 komp., odbył 1811-12,  [Witebsk,  Możajsk],  zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1438.  BUTLER Antoni, ur. 18.10.1787 w Wojniczu k. Międzyrzeca  w Wielkopolsce, s. Jana i Fran-ciszki Jędrychowskiej, 18.8.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem i Kownem.

 

1439.  CZUJEWICZ Antoni, ur 1.5.1791 w Grodzisku k. Kościana, s. Józefa i Ewy Magowskiej, 18.8.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk], dostał się 31.8.12 do niewoli ros.

 

1440.  ŚLĄSKI Adam  ur. 24.10.10 szwol. 5 komp., 19.10.10 zwolniony z racji złego stanu zdrowia.

 

1441. KOSICKl Jan, ur. 23.6.1787 w Barnulewku k. Białegostoku, s. Marcina i Elżbiety Barten-kowskicj, 24.8.10 szwol. 2 komp., 15.10.12 bryg. 10 komp., 11.4.13 a la suite, 1.1.14 ppor. 3 p. eklererów gw., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH.

 • Łoza - Legia Honorowa nr 797.

 

1442.  JAGNIĄTKOWSKI Szymon, ur. 12.12.1784  Rzechowie k. Radomia, s. Sebastiana i Barbary Wójcickiej, [brat Tomasza] służył w 13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1811-12,  [Witebsk,  Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1443. RAKAYZER.Jan, ur. 20.5.1788 w Warszawie, s. Michała i Agnieszki Kolatrowicz, służył jako bryg. W 13 p. huz.Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 szwol. 7 komp., 30.11.10 odesłany z pułku ze względu na zły stan zdrowia.

 

1444.  PLENDUS Anastazy, ur. 29.12.1790 w Warszawie, s. Karola i Marii Pasiewicz, służył jako kadet w 13 p. huz. Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon. Chateau- Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1445.  OBREMBSK1 Stefan, ur. 29.12.1790 w Warszawie, s. Kajetana i Anaty Szulikowskiej, służył jako kadet w 1 psk.  Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 szwol. 7 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1446. JACHOWSKI Stanisław, ur. 12.5.1784 w Borsuku k. Pułtuska, s. Mikołaja i Ewy Pruszyńskiej, służył w 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 szwol. 7 komp., 29.12.10 przeniesiony do 6 komp., 11.4.13 trafił do 1 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1447.  BRZEZIŃSKI Stanisław, ur. 5.5.1790 (lub 1.5.1791) w Krakowie, s. Franciszka i Kunegundy Strzeleckiej, służył w 1 psk. Księstwa Warszawskiego, 25.8.10 szwol. 4 komp., 27.12.10 przeszedł do 5 komp., 6.12.12 zaginął w Wilnie, wrócił do pułku, odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Smoleńsk, Możajsk, Berezyna, Małojarosławiec, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Chateau-Thierry, Montereau, Laon, St-Dizier], otrzymał 27.2.14 LH [nr 47343], udał się  1.5.14 z pułkiem do Polski. W armii Królestwa Polskiego 12.1.15 podof. 1 puł., 24.4.18 ppor., 25.3.19 przeniesiony do 2 puł., 27.4.24 wrócił do 4 puł., 27.4.29 por. 2 puł., służył jeszcze w 1830.

AGAD KRW 341, 573, 581 • Rocznik wojskowy KP 1819-30;  Bielecki- Słownik oficerów t.1; Łoza - Legia Honorowa nr 171.

 

1448.   STUDZINIECKI Tomasz, ur.  10.1.1790 w Mariampolu, s. Dionizego i Józeliny Cisowskiej, 25.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 16.11.12 pod Krasnem.

 

1449. JANKOWSKI Kazimierz, ur. 8.3.1786 w Gnieźnie, s. Bartłomieja i Eufrozyny Liszewskiej, służył jako wachm. w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 26.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809, 1811-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał się 24.10.13 do niewoli w odwrocie spod Lipska.

 

1450.  GRABOWSKI Karol, ur. 28.1.1786 we Lwowie, s. Jakuba i Teresy Czernichowskiej, służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 26.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1451. WYRZYKOWSKI  Michał, ur. 30.9.1786 w Nowinach k. Siedlec, s. Jakuba i Łucji Kibikow-skiej służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 26.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1452.  ZIELIŃSKI Antoni, ur. 11.2.1785 w Warszawie, s. Ludwika i Małgorzaty Olszewskiej, służył w 2 puł.  Księstwa Warszawskiego,  26.8.10  szwol.4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zwolniony 11.4.13.

 

1453. SOKOŁOWSKI Benedykt, ur. 21.3.1780 w m. Huszcza k. Lublina, s. Onufrego i Barbary Sowińskiej, służył w 2 puł. Księstwa Warszawskiego, 26.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1454. MŁYŃSKI Stanisław, ur. 21.9.1780 w m. Zawale k. Siedlec, s. Józefa i Józefiny Tatomir, 26.8.10 szwol. 4 komp., 1.5.11 wachm. 8 komp.J 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanię 1811.

SHAT 24 YC 130, X-AB 41

 

1455. MAŃKOWSKI Jan, ur. 30.12.1791 w Zubkowicach k. Kamieńca Podolskiego, s. Mateusza i Marii Korczyńskiej służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk], dostał sie  10.10.13 pod Lipskiem.

 

1456. SZLANIAWSKI Rafał, ur. 22.9.1787 w Rozlewie w gub. kijow., s. Marcina i Teresy Kamiń-skiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1457.  KOPCZYŃSKI Józef, ur. 20.3.1786 w m. Lipkin w gub. wil., s. Szymona i Elżbiety Pawłow-skiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk] zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1458.  BIELSKI Ludwik, ur. 7.7.1791 w Jabłonowicach k. Mariampola, s. Piotra i Franciszki Wilkowskiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., 7.12.12 zaginął w Braniewie, 1.7.13 wrócił do pułku, odbył kampanie 1809, 1811,[Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 14.9.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 89.

 

1459.  KULCZYCKI Jan, ur. 12.8.1786 w m. Liścianka w gub. kijow., s. Dominika i Tekli Krzyża-nowskiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., 1.5.11 bryg. [4 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809, 1811, W armii Królestwa Polskiego por. w korpusie weter. i inw.

SHAT 24 YC 130 Rocznik wojskowy KP 1819; Gembarzewski - Wojsko Polskie 1815-30.

 

1460. BIEŃKOWSKI Jakub, ur. 12.7.1784 Bieńki k. Pułtuska, s. Wawrzyńca i Agnieszki Kwiat-kowskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., 6.12.12 zaginął w 29.1.13 wrócił do 4 komp., odbył kampanie 1809, 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 28.11.13 LH, udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

Łoza - Legia Honorowa nr 90.

 

1461. MAKOWIECKI Andrzej, ur. 26.11 1789 w Lennej Górze k. Gniezna, s. Jana i Anny Kędzier-skiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 19.11.12 w Orszy.

 

1462. JANKOWSKI Jan, ur. 24.7.1790 w Jaronicach k. Chełma, s. Jana i Marii Wieśnickiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 8 komp., 11.4.13 przeszedł do 3 komp., 1.2.14 bryg., odbył kampanie 1809, 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1463.  FISZER Wiktor, ur. 26.3.1787 w Bolechowie w Galicji, s. Józefa i Teresy Jedlińskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 28.8.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1464. FIKOWSKI Michał, ur. 29.9.1784 w Sempolnie k. Bydgoszczy, s. Andrzeja i Anny Wejerczyk, wstąpił 20.5.07 do 6 puł. Księstwa Warszawskiego jako ułan, 28.8.10 szwol. 8 komp., 1.5.11 wachm. [7 komp.],  8. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809,1811.

 

1465.  BIEŃKOWSKI Jan, ur. 13.6.1790 w Radoszycach k. Radomia, s. Dominika i Barbary Stokłoszyńskiej, służył w14 p. kirasjerów Księstwa Warszawkiego, 29.8.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12 [Witebsk, Możajsk], zaginął 28.10.12 w Możajsku w odwrocie spod Moskwy.

 

1466. PIASECKI Alojzy, s. Stanisława i Marii Cybulskiej, służył w 14 p. kirasjerów Księstwa Warszawskiego, 29.8.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 28.10.12 w Wiaźmie.

 

1467.  JERSON Kazimierz, ur. 18.1 1.1786 w Wilnie, s. Karola i Katarzyny Wolskiej, służył w 9 puł. Księstwa Warszawskiego, 31.8.10 szwol. 8 komp., 17.1.11 odesłany z pułku z racji złego sprawowania się.

 

1468. GONTOWSKI Aleksander, ur. 18.12.1788 w Jaktorowie k. Węgrowa, s. Jakuba i Magdaleny Lipskiej, służyłw 9 puł. Księstwa Warszawskiego, 31.8.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 28.10.12 w Możajsku w odwrocie spod Moskwy.

 

1469.  RZECHOWSKI Wacław, ur. 15.9.1790 w Konecku k. Torunia, s. Stanisława i Katarzyny Olszewskiej, służył w 2puł. Księstwa Warszawskiego, 31.8.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809, 1811-12, [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 6.12.12 w Wilnie.

 

1470.  MALASAGA Giuseppe, ur. 17.11.1788 w Turynie, s.. Micaela i Giuseppiny Andreon, 24.9.10 trębacz 5 komp., 21.3.11 przeszedł do 6 komp., 11.4.13 trafił do 1 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], otrzymał 14.5.13 LH, 1.5.14 przeszedł do królewskich strz. kon.

Łoza - Legia Honorowa nr 1083.

 

1471. ŁUBIEŃSKI Tadeusz, ur. 5.11.1792 w Żelichowie k. Sandomierza, s. Feliksa (ministra sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego) i Tekli Bielińskiej, brat Tomasza, wstąpił 1809 do art. p. Księstwa Warszawskiego jako ppor., 20.9.10 szwol. 8 komp., 1.1.11 bryg. 1 komp., 1.5.11 furier 4 komp., 15.12.11 wachm. 8 komp., 1.6.12 ppor., 2.9.13 por., 28.11.13 kpt., odbył kompanie 1811-14, otrzymał 28.11.13 LH, order Obojga Sycylii, 1.5.14 udał się z pułkiem do Polski. Po powrocie do kraju wziął 1814 dymisję, 1821 wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach, potem studiował w Rzymie w Collegium Germanicum-Hungaricum i uzyskał doktorat z teologii i prawa kanonicznego. 1823 otrzymał święcenia kapłańskie, obdarzony tytułem prałata domowego przez papieża Leona XIII. Wrócił do Krakowa, gdzie został dziekanem kolegiaty Wszystkich Świętych i audytorem biskupa P. Woronicza. Następnie proboszcz w Wiskitkach. W powstaniu listopadowym nadzorował rozbudowę szpitali wojskowych. 1832 członek delegacji duchowieństwa do Petersburga dla przeproszenia Mikołaja za „bunt". 1832 referendarz sekcji duchowej w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1837 proponowany na biskupa  sufragana  warsz.,  ale Mikołaj   odmówił zgody. 10.5.42 mianowany przez cara sufraganem diecezji kal., ale nie uzyskał z kolei zgody Rzymu. 7.44 mianowany   jednak   przez   cara   sufraganem ale zapomniał złożyć przysięgę wierności Mikołajowi. Zawrócony do Petersburga, złożył zaraz taką przysięgę, ale naraził się do tego stopnia carowi, że pozostał już tylko sufraganem. Zajmował się działalnością filantropijną, rozbudowywał fabryki w Żyrardowie. Zm. 4.5.61 w Warszawie, pochowany w Wiskitkach.

„Czas" 1861 nr 111; „Kurier Warszawski" 1861 nr 112; Rembowski - Źródła; Łubieński T. - Henryk Łubieński i jego bracia; Łętowski - Katalogbiskupów krakowskich; Kucharzewski - Epoka paskiewiczowska; Łoza - Legia Honorowa 1044; Łubieński - General Tomasz Łubieński; Mencel -Tadeusz Łubieński.

 

1472. GROCHOWSKI Jan, ur. 3.8.1784 w m. Pałaszki k. Poznania, s. Michała i Elżbiety Erma-nowskiej, służył w 6 puł. Księstwa Warszawskiego, 11.9.10 szwol. 3 komp., odbył kampanię 1811, przeniesiony 10.7.12 na reformę.

 

1473.  PERKIEWICZ Józef, ur. 8.3.1785 w Czarnorytach k. Wielunia, s. Jana i Zofii Franciszczyk, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 11.9.10 szwol. 3 komp., 11.4.13 przeniesiony do 6 komp., odbył kampanie 1809, 1811-14, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1474.  IDZIKOWSKI Mateusz, ur. 23.2.1787 w Kiemierówce k. Żytomierza, s. Piotra i Martyny Dąbrowskiej, służył w 13 pp. Księstwa Warszawskiego, 11.9.10 szwol. 3 komp., 6.10.10 wypędzony z pułku za kradzież.

 

1475. ALEKSANDROWICZ Jan, ur. 23.6.1780 w Ilukstadcie k. Rygi, s. Antoniego i Zofii Zienie-wicz, służył w 3 puł. Księstwa Warszawskiego, 11.9.10 szwol. 7 komp., 1.5.11 bryg. [3 komp.j 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanie 1809, 1811.

SHA T24 YC 130

 

1476. NARANOWICZ Jłan, ur. 8.4.1778 w Warszawie, s. Antoniego i Agnieszki Łubieńskiej, 16.9.10 szwol. 8 komp., 1.5.11 furier [8 komp.j 8. p. szwol.- lansjerów, odbył kampanię1811.

SHAT 24 YC 130, X-A 41

 

1477. GAŁĘZOWSKI Walenty, ur. 13.3.1790 w Starej Wsi w woj. lub., s. Kacpra i Marii Klezina, wstąpił 1809 do służby austr., 25.9.10 szwol. 8 komp., odbył kampanie 1809 przeciwko Francji, 1811-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno], dostał się 25.9.13 do niewoli.

 

1478.  MAJEWSKI Józef, ur. 12.5.1792 w Gniazdowie w woj. krak., s. Piotra i Teresy Zakrzewskiej, służył w 8 puł. Księstwa Warszawskiego, 25.9.10 szwol. 8 komp., 1.10.11 przeniesiony do 4 komp., odbył kampanie 1809, 1811-13, [Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen], poległ 22.3.13 pod Budzi-szynem.

 

1479.  CZERNOWSKI Kazimierz, ur. 12.10.1791 w m. Berezyna w gub. mińskiej, s. Gabriela i Teodory Romieńskiej 30.9.10 szwol. 8 komp., odbył kampanię 1811, reformowany 1.7.12.

 

1480.  DONON Alexis (Claude), ur. 1776 w Paryżu, s. Pierre'a i Anne-Catherine Briandet, służył w gw. holend.. 19.11.10 wachm. w sztabie, podinstruktor. 21.12.11 wachm. st. podinstruktor, 11.8.12 przeniesiony do 3 p. szwol. gw., odbył kampanie 1811-12.

 

1481. CISZEWSKI Mateusz, ur. 24.8.1787 w Nowym Mieście w gub. wil., s. Andrzeja i Domiceli Bielewicz, 4.10.10 szwol. 1 komp., 1.5.11 wachm. [1, potem 5 komp.] 8 p. szwol.-lansjerów, odbył kampanię 1811.

SHAT 24 YC 130, X-A B41

 

1482. BOGUCKI Mikołaj ur. 10.12.1784 w Zagrobie k. Płocka, s. Walentego i Agnieszki Bentkow-skiej, 6.10.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 181 1-12, [Witebsk], ranny 17.8.12 pod Smoleńskiem, amputacja ramienia, reformowany.

 

1483. JAWORSKI Józef, ur. 4.3.1790 w Rozdzałach k. Kalisza, s. Łukasza i Petroneli Gosiejewskiej, 6.10.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1812-14[Witebsk, Możajsk, Berezyna, Lützen, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1484. ILNICKI Michał, ur. 14.9.1790 w Warszawie, s. Jerzego i Klary Lubińskiej, 6.10.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 11.11.12 w Smoleńsku.

 

1485.  WEIS Jan, ur. 24.6.1782 w Nysie na Śląsku, s. Jana i Joanny Febron, służył w art. p. Księstwa Warszawskiego, 8.10.10 trębacz 2 komp., 8.4.11 odesłany z rozkazu Krasińskiego do Flesingi, wcielony do bat. kolonialnego.

 

1486. WOJNAROWSKI Jan, ur. 16.5.1787 w m. Smulno k. Sambora, s. Jana i Marceli Tarnowskiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 9.10.10 szwol. 5 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk. Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1487.  GRONKIEWICZ Ludwik, ur. 13.10 Warszawie, s. Franciszka i Marii Mokoszewskiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego, 9.10.10 szwol. 2 komp., odbył kampanie 1807, 1809, 1811, odesłany 21.1.12 z rozkazu Krasińskiego do Flesingi do bat. kolonialnego.

 

1488.  BOGDAŃSKI Andrzej, ur. 30.11.1780 w Józefowie w woj. lub., s. Antoniego i Julii Sowiń-skiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego. 9.10.10 szwol. 2 komp., 4.11.10 zdezerterował w Guben w drodze do Francji,

 

1489.  JANKOWSKI  Aleksander, ur  15.3.1780 w Mohylowie k. Żytomierza, s. Wincentego i Marii Konopackiej, służył w 12 puł. Księstwa Warszawskiego,  9.10.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1811-12 [Witebsk, Możajsk, Berezyna], zaginął 11.7.12 w Wilnie.

 

1490. SZEMBURSKI Andrzej ur. 25.11 Trzeboniu w Wielkopolsce, s. Grzegorza i Rozalii Modli-burskiej, 16.10.10 szwol. 6 komp., 11.4.13 przeniesiony do 1 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk. Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1491.  PIOTROWSKI Mikołaj, ur. 18.12.1788 w m. Wzdręków, s. Józefa i Rozalii Podgórskiej, 16.10.10 szwol. 6 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Berezyna], zaginął 9.12.12 między Wilnem a Kownem.

 

1492. MODRZYCKI Jan, ur. 23.2.1785 w Grzywaczu k. Pyzdr, s.Teofila i Anny Garlickiej, 16.10.10 szwol. 6  komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 16.1.12 w Krasnem.

 

1493. ŚWIDZIŃSKI Franciszek, 16.10.10 szwol. 3 komp., 18.5.11odesłany do zakładu w Warsza-wie z racji złego sprawowania się.

 

1494.  OLSZEWSKI Mikołaj, 20.10.10 szwol. 3 komp., 21.7.11odesłany do zakładu w Warszawie z racji złego sprawowania się.

 

1495. ZAWADA Jan, ur. 15.9.1790 w Gruszewie w woj. krak., s. Antoniego i Anety Truszkowskiej, 21.10.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Berezyna], zaginął 4.12.12 w Smorgoniach.

 

1496.  LEWARTOWSKI Wincenty, ur. 15.4.1791 we Lwowie, s. Tadeusza i Wiktorii Łazewskiej, 23.10.10 szwol. 3 komp., odbył kampanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 22.11.12 w Tołoczynie.

 

1497. SZYDŁOWSKI  Marcin,  23.10.10 szwol. 4 komp., 26.12.10 wypędzony z pułku z zakładu w Warszawie za złe sprawowanie się.

 

1498. SOKOŁOWSKI Walenty, ur. 12.2.1793 k. Łomży, s.Tomasza i Marii Bagińskiej, 29.10.10 szwol. 4 komp., odbył kampanie 1811-14, [Witebsk. Możajsk, Berezyna, Lützen, Budziszyn, Drezno, Lipsk, Hanau, Brienne, Montmirail, Laon, Chateau-Thierry, Arcis-sur-Aube], udał się 1.5.14 z pułkiem do Polski.

 

1499.  JAKUBOWSKl  Szymon, 30.10.10 szwol. 8 komp.,  odbył kompanie 1811-12, [Witebsk, Możajsk], zaginął 16.11.12 w Krasnem.

 

1500. FRANKO Mateusz, 30.10.10 szwol. 8 komp., 11.4.11 zdezerterował w Prusach.