Nasza księgarnia

Generałowie Armii Francuskiej 1792-1815

Biogramy ograniczają się, z nielicznymi wyjątkami, do lat 1792-1815, nie opisują całej kariery wojskowej przedstawionych generałów, pomijają początki oraz działalność po abdykacji Napoleona. W zestawieniu pominięte zostały biogramy Polaków, wywodzących się z armii Księstwa Warszawskiego, awansowanych do stopnia generała armii francuskiej. Generałom armii Księstwa poświęcony jest osobny dział na serwisie.

Opracowane na podstawie:
Georges Six, Dictionnaire biographique des generaux & amiraux francais de la Revolution et de l'Empire (1792-1814), Paryż 1934, Danielle & Bernard Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoleon, Paryż 1996.

Copyright © Kamp

JGLOBAL_DISPLAY_NUM
JGLOBAL_TITLE JAUTHOR JGLOBAL_HITS
A Castiglione 4079
B Castiglione 5264
C Castiglione 4443
D Castiglione 4825
E Castiglione 3252
F Castiglione 3647
G Castiglione 3987
H Castiglione 3137
I Castiglione 2563
J Castiglione 3107
K Castiglione 2942
L Castiglione 3820
M Castiglione 3688
N Castiglione 2969
O Castiglione 3021
P Castiglione 3348
Q Castiglione 2781
R Castiglione 3667
S Castiglione 3576
T Castiglione 3009
U Castiglione 2620
V Castiglione 3128
W Castiglione 2955
X Castiglione 2504
Y Castiglione 2476
Z Castiglione 2671