Nasza księgarnia

LEFEBVRE Francois-Joseph

Posted in Dostojnicy Cesarstwa

Francois-Joseph LEFEBVRE (25.10.1755-14.09.1820)

książę Gdańska (duc de Dantzick),  marszałek Cesarstwa

 Nagrobek Lefebvra
Le Cimetière du Père Lachaise

1773-1789 - w armii królewskiej, dowódca ochrony rodziny królewskiej wracającej do Tuileries po nieudanej ucieczce do Saint-Cloud

1792-1794 – w Armii Mozeli

1792 – kapitan 13.batalionu piechoty lekkiej (01.01.)

1793 – adiutant generalny szef batalionu (03.09.); generał brygady (02.12.)

1794-1797 – w Armii Sambry i Mozy

1794 - generał dywizji (10.01.); dowódca awangardy Armii Mozeli (05.03.); w Armii Sambry i Mozy (28.06.); dowódca 2.dywizji tej armii (07.08.); dowódca awangardy armii w bitwie pod Aldenhoven (02.10.); dowódca 1.dywizji tej samej armii (25.12.)

1797 – tymczasowy dowódca Armii Sambry i Mozy po śmierci gen.Hoche (19.09.)

1798 – dowódca korpusu Górnego Renu - Armia Moguncji (05.06.); tymczasowy dowódca tej armii (08.-25.10.); dowódca 6.dywizji Armii Dunaju (21.11.)

1799 – dowódca awangardy tej samej armii (09.02.), ranny w bitwie pod Pullendorf (21.03.); komendant 17.okręgu wojskowego (13.08.), uczestnik zamachu stanu 18.brumaire’a;: komendant 14., 15., i 17.okręgu wojskowego (12.)

1800 – senator (01.04.), później prezydent Senatu

1804 - marszałek (18.05.)

1805 - komendant 5.kohorty Legii Honorowej (02.02.); dowódca Korpusu Rezerwy w Moguncji (19.09.); dowódca batalionów Gwardii Narodowej departamentów Rur, Mont Tonnerre, Renu i Mozeli (30.09.1805-01.04.1806)

1806 - dowódca V.korpusu Wielkiej Armii (04.09.-nominacja, 11.09.-objęcie stanowiska); dowódca piechoty gwardii cesarskiej (05.10.), uczestnik kampanii w Prusach i Polsce

1807 – dowódca X.korpusu (23.01.), dowódca oblężenia Gdańska

1808 - książę Gdańska (10.09.); dowódca IV.korpusu Armii Hiszpanii (07.09.1808-10.01.1809)

1809 - dowódca VII.korpusu Armii Niemiec (14.03.), skierowanego do Tyrolu przeciwko powstaniu A. Hofera (05.-10.)

1812 - dowódca piechoty starej gwardii (10.04.), uczestnik kampanii rosyjskiej

1813 – powrót do Francji (11.01.)

1814 – dowódca starej gwardii (08.02.); na posiedzeniu Senatu wypowiedział się za abdykacją Napoleona

1814par Francji (04.06.)

1815 – par Francji (02.06.)

 

Opracował: Kamp